Więcej

  Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych

  Czytaj również...

  W celu podniesienia atrakcyjności turystyki przygranicznej i promowania zainteresowania społeczeństwa aktywną turystyką, a jednocześnie zwrócenia uwagi na dziedzictwo przyrodnicze, Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z głównym partnerem projektu, gminą Korycin (Polska), rozpoczął realizację projektu „Rozwój turystyki aktywnej promujący dziedzictwo terenów przygranicznych” (nr LT-PL-4R-314). Projekt jest realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Litwy i Polski – Interreg V-A.

  W sierpniu 2020 r. gmina Korycin podpisała umowę w sprawie realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych” (nr LT-PL-4R-314) z instytucją wdrażającą litewsko-polski program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A.

  Łączna wartość projektu realizowanego wspólnie przez partnerów projektu – gminę Korycin i Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego – to ponad 510 tys. euro. 85 proc. (tj. ponad 433,6 tys. euro) wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerzy projektu muszą wnieść wkład w wysokości 15 proc. własnych funduszy.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Celem projektu „Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych” jest podniesienie atrakcyjności ruchu turystycznego na terenach przygranicznych poprzez wspieranie i promocję turystyki aktywnej związanej z dziedzictwem przyrodniczym. Aby osiągnąć ten cel, działania projektu są ukierunkowane na rozwój infrastruktury turystycznej i turystyki aktywnej na rzece Kumiałce w Korycinie, utworzenie zrównoważonej sieci turystyki aktywnej.

  W trakcie realizacji projektu jest planowany również zakup sprzętu do turystyki aktywnej (sprzęt do przygotowania tras narciarskich, armatki śnieżne, narty, kijki narciarskie, buty narciarskie, kijki do nordic walkingu, rowery, namioty dla imprez) dla Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego. Ponadto projekt przewiduje organizację wspólnych imprez, seminarów, wizyt i szkoleń promujących rozwój aktywnej turystyki.

  Czas realizacji projektu: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...