Więcej

  Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych

  Czytaj również...

  W celu podniesienia atrakcyjności turystyki przygranicznej i promowania zainteresowania społeczeństwa aktywną turystyką, a jednocześnie zwrócenia uwagi na dziedzictwo przyrodnicze, Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z głównym partnerem projektu, gminą Korycin (Polska), rozpoczął realizację projektu „Rozwój turystyki aktywnej promujący dziedzictwo terenów przygranicznych” (nr LT-PL-4R-314). Projekt jest realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Litwy i Polski – Interreg V-A.

  W sierpniu 2020 r. gmina Korycin podpisała umowę w sprawie realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych” (nr LT-PL-4R-314) z instytucją wdrażającą litewsko-polski program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A.

  Łączna wartość projektu realizowanego wspólnie przez partnerów projektu – gminę Korycin i Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego – to ponad 510 tys. euro. 85 proc. (tj. ponad 433,6 tys. euro) wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerzy projektu muszą wnieść wkład w wysokości 15 proc. własnych funduszy.

  Celem projektu „Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych” jest podniesienie atrakcyjności ruchu turystycznego na terenach przygranicznych poprzez wspieranie i promocję turystyki aktywnej związanej z dziedzictwem przyrodniczym. Aby osiągnąć ten cel, działania projektu są ukierunkowane na rozwój infrastruktury turystycznej i turystyki aktywnej na rzece Kumiałce w Korycinie, utworzenie zrównoważonej sieci turystyki aktywnej.

  W trakcie realizacji projektu jest planowany również zakup sprzętu do turystyki aktywnej (sprzęt do przygotowania tras narciarskich, armatki śnieżne, narty, kijki narciarskie, buty narciarskie, kijki do nordic walkingu, rowery, namioty dla imprez) dla Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego. Ponadto projekt przewiduje organizację wspólnych imprez, seminarów, wizyt i szkoleń promujących rozwój aktywnej turystyki.

  Czas realizacji projektu: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...