Więcej

  Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych

  Czytaj również...

  W celu podniesienia atrakcyjności turystyki przygranicznej i promowania zainteresowania społeczeństwa aktywną turystyką, a jednocześnie zwrócenia uwagi na dziedzictwo przyrodnicze, Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z głównym partnerem projektu, gminą Korycin (Polska), rozpoczął realizację projektu „Rozwój turystyki aktywnej promujący dziedzictwo terenów przygranicznych” (nr LT-PL-4R-314). Projekt jest realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej Litwy i Polski – Interreg V-A.

  W sierpniu 2020 r. gmina Korycin podpisała umowę w sprawie realizacji projektu „Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych” (nr LT-PL-4R-314) z instytucją wdrażającą litewsko-polski program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A.

  Łączna wartość projektu realizowanego wspólnie przez partnerów projektu – gminę Korycin i Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego – to ponad 510 tys. euro. 85 proc. (tj. ponad 433,6 tys. euro) wszystkich kwalifikowalnych kosztów projektu jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerzy projektu muszą wnieść wkład w wysokości 15 proc. własnych funduszy.

  Celem projektu „Rozwój turystyki aktywnej promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych” jest podniesienie atrakcyjności ruchu turystycznego na terenach przygranicznych poprzez wspieranie i promocję turystyki aktywnej związanej z dziedzictwem przyrodniczym. Aby osiągnąć ten cel, działania projektu są ukierunkowane na rozwój infrastruktury turystycznej i turystyki aktywnej na rzece Kumiałce w Korycinie, utworzenie zrównoważonej sieci turystyki aktywnej.

  W trakcie realizacji projektu jest planowany również zakup sprzętu do turystyki aktywnej (sprzęt do przygotowania tras narciarskich, armatki śnieżne, narty, kijki narciarskie, buty narciarskie, kijki do nordic walkingu, rowery, namioty dla imprez) dla Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego. Ponadto projekt przewiduje organizację wspólnych imprez, seminarów, wizyt i szkoleń promujących rozwój aktywnej turystyki.

  Czas realizacji projektu: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.


  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...