Zapraszamy do korzystania z usług punktów zbiórki odpadów zielonych

Wraz z poprawą pogody rozpoczął się okres porządkowania podwórek, ogrodów i sadów. Mieszkańców zachęca się do indywidualnego kompostowania odpadów zielonych: gałęzi, liści, trawy, odpadów ogrodniczych, zgodnie z wymogami środowiskowymi dotyczącymi kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

Tymczasem osoby, które nie mają możliwości samodzielnego kompostowania zielonych odpadów, mogą je dostarczać na place zbiórki odpadów zielonych.  Na placach administrowanych przez ZSA „VAATC” są przyjmowane następujące odpady zielone:

• odpady przycinania zieleńców i sadów, opadłe liście drzew, ścięta trawa, kwiaty, chwasty;

• odpady owoców, warzyw;

• kora drzewna, trociny, wióry, strużyny;

• drobne gałęzie przycinanych drzew i krzewów.

Odpady zielone nie mogą być zanieczyszczone następującymi domieszkami:

• plastikiem i opakowaniami plastikowymi;

• papierem – gazetami, czasopismami;

• odpadami pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, kości, tłuszcze, nabiał, odchody zwierzęce);

• gruntem, piaskiem, kamieniami;

• odpadami niebezpiecznymi (smary, zanieczyszczone opakowania).

Place zbiórki odpadów zielonych

Rejon trocki: ul. Trakų 1B, Landwarów, tel. 8 687 29596.

Rejon wileński: w. Podkrzyże, tel. 8 680 13643.

Rejon szyrwincki: w. Szniponie, tel. 8 620 69013.

Rejon elektreński: ul. Obenių, Elektreny, tel. 8 618 21040.

Rejon solecznicki: w. Czużekompie, tel. 8 615 81783.

Rejon święciański: w. Maleikėnai, gm. Podbrodzie, tel. 8 620 35893.

Godziny pracy placów: wtorki i czwartki godz. 10–19, środy i piątki godz. 8–17, soboty godz. 9–15.30. Przerwa obiadowa w godz. 12–12.30. Poniedziałki i niedziele to dni wolne od pracy.

Przed przywiezieniem odpadów radzimy skontaktować się z pracownikiem placu. Place administrowane przez ZSA „VAATC”. Więcej informacji: https://www.vaatc.lt/aiksteles/