Więcej

  Zapraszamy do korzystania z usług punktów zbiórki odpadów zielonych

  Czytaj również...

  Wraz z poprawą pogody rozpoczął się okres porządkowania podwórek, ogrodów i sadów. Mieszkańców zachęca się do indywidualnego kompostowania odpadów zielonych: gałęzi, liści, trawy, odpadów ogrodniczych, zgodnie z wymogami środowiskowymi dotyczącymi kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

  Tymczasem osoby, które nie mają możliwości samodzielnego kompostowania zielonych odpadów, mogą je dostarczać na place zbiórki odpadów zielonych.  Na placach administrowanych przez ZSA „VAATC” są przyjmowane następujące odpady zielone:

  • odpady przycinania zieleńców i sadów, opadłe liście drzew, ścięta trawa, kwiaty, chwasty;

  • odpady owoców, warzyw;

  • kora drzewna, trociny, wióry, strużyny;

  • drobne gałęzie przycinanych drzew i krzewów.

  Odpady zielone nie mogą być zanieczyszczone następującymi domieszkami:

  • plastikiem i opakowaniami plastikowymi;

  • papierem – gazetami, czasopismami;

  • odpadami pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, kości, tłuszcze, nabiał, odchody zwierzęce);

  • gruntem, piaskiem, kamieniami;

  • odpadami niebezpiecznymi (smary, zanieczyszczone opakowania).

  Place zbiórki odpadów zielonych

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rejon trocki: ul. Trakų 1B, Landwarów, tel. 8 687 29596.

  Rejon wileński: w. Podkrzyże, tel. 8 680 13643.

  Rejon szyrwincki: w. Szniponie, tel. 8 620 69013.

  Rejon elektreński: ul. Obenių, Elektreny, tel. 8 618 21040.

  Rejon solecznicki: w. Czużekompie, tel. 8 615 81783.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Rejon święciański: w. Maleikėnai, gm. Podbrodzie, tel. 8 620 35893.

  Godziny pracy placów: wtorki i czwartki godz. 10–19, środy i piątki godz. 8–17, soboty godz. 9–15.30. Przerwa obiadowa w godz. 12–12.30. Poniedziałki i niedziele to dni wolne od pracy.

  Przed przywiezieniem odpadów radzimy skontaktować się z pracownikiem placu. Place administrowane przez ZSA „VAATC”. Więcej informacji: https://www.vaatc.lt/aiksteles/

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...