Więcej

  Zapraszamy do korzystania z usług punktów zbiórki odpadów zielonych

  Czytaj również...

  Wraz z poprawą pogody rozpoczął się okres porządkowania podwórek, ogrodów i sadów. Mieszkańców zachęca się do indywidualnego kompostowania odpadów zielonych: gałęzi, liści, trawy, odpadów ogrodniczych, zgodnie z wymogami środowiskowymi dotyczącymi kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

  Tymczasem osoby, które nie mają możliwości samodzielnego kompostowania zielonych odpadów, mogą je dostarczać na place zbiórki odpadów zielonych.  Na placach administrowanych przez ZSA „VAATC” są przyjmowane następujące odpady zielone:

  • odpady przycinania zieleńców i sadów, opadłe liście drzew, ścięta trawa, kwiaty, chwasty;

  • odpady owoców, warzyw;

  • kora drzewna, trociny, wióry, strużyny;

  • drobne gałęzie przycinanych drzew i krzewów.

  Odpady zielone nie mogą być zanieczyszczone następującymi domieszkami:

  • plastikiem i opakowaniami plastikowymi;

  • papierem – gazetami, czasopismami;

  • odpadami pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, kości, tłuszcze, nabiał, odchody zwierzęce);

  • gruntem, piaskiem, kamieniami;

  • odpadami niebezpiecznymi (smary, zanieczyszczone opakowania).

  Place zbiórki odpadów zielonych

  Rejon trocki: ul. Trakų 1B, Landwarów, tel. 8 687 29596.

  Rejon wileński: w. Podkrzyże, tel. 8 680 13643.

  Rejon szyrwincki: w. Szniponie, tel. 8 620 69013.

  Rejon elektreński: ul. Obenių, Elektreny, tel. 8 618 21040.

  Rejon solecznicki: w. Czużekompie, tel. 8 615 81783.

  Rejon święciański: w. Maleikėnai, gm. Podbrodzie, tel. 8 620 35893.

  Godziny pracy placów: wtorki i czwartki godz. 10–19, środy i piątki godz. 8–17, soboty godz. 9–15.30. Przerwa obiadowa w godz. 12–12.30. Poniedziałki i niedziele to dni wolne od pracy.

  Przed przywiezieniem odpadów radzimy skontaktować się z pracownikiem placu. Place administrowane przez ZSA „VAATC”. Więcej informacji: https://www.vaatc.lt/aiksteles/

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...