Samorząd przystąpił do niszczenia barszczu Sosnowskiego

| Fot. vrsa

Wraz z początkiem maja Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczął realizację projektu „Niszczenie barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I, gmina Podbrzezie, rejon wileński, w latach 2021–2023”.

Zgodnie z wymogami projektu, ogłoszonego i dofinansowywanego przez Ministerstwo Środowiska, barszcz Sosnowskiego będzie niszczony wyłącznie na działkach państwowych lub samorządowych. Barszcz Sosnowskiego jest niszczony poprzez opryskiwanie go chemikaliami.

W ramach realizacji projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego zamierza zniszczyć do 99 proc. populacji barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I. Planuje się uporządkowanie obszaru porośniętego barszczem Sosnowskiego o powierzchni 4,92 ha na ul. Žemynos i wzdłuż rzeczki Baronelė.

Przepisy ustanowione przez Samorząd Rejonu Wileńskiego zawierają zakaz pozostawiania nieuporządkowanych, opuszczonych, niekoszonych, porośniętych chwastami gruntów lub lasów na terenach przydzielonych osobom na własność. Samorząd przypomina, że na terenie prywatnym za niszczenie barszczu Sosnowskiego są odpowiedzialni właściciel ziemi i inni użytkownicy gruntów.

Właściciele gruntów mają obowiązek porządkowania działek, w tym niszczenia barszcza Sosnowskiego. Osoby fizyczne lub prawne, które naruszają niniejsze zasady, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń administracyjnych RL.

Podczas niszczenia barszczu należy podjąć wszelkie środki ostrożności: założyć wodoodporne ubrania, rękawiczki i okulary, tj. chronić wszystkie odsłonięte części ciała. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, kiedy promienie słoneczne są mniej aktywne.

Barszcz Sosnowskiego od 2001 r. znajduje się na liście szkodliwych i eksterminowanych dzikich gatunków roślin i grzybów na Litwie, w związku z czym jego wwożenie, przenoszenie, handel lub inne rozpowszechnianie jest zabronione.


Tłumaczenie L24.lt