Więcej

  Samorząd przystąpił do niszczenia barszczu Sosnowskiego

  Czytaj również...

  | Fot. vrsa

  Wraz z początkiem maja Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczął realizację projektu „Niszczenie barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I, gmina Podbrzezie, rejon wileński, w latach 2021–2023”.

  Zgodnie z wymogami projektu, ogłoszonego i dofinansowywanego przez Ministerstwo Środowiska, barszcz Sosnowskiego będzie niszczony wyłącznie na działkach państwowych lub samorządowych. Barszcz Sosnowskiego jest niszczony poprzez opryskiwanie go chemikaliami.

  W ramach realizacji projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego zamierza zniszczyć do 99 proc. populacji barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I. Planuje się uporządkowanie obszaru porośniętego barszczem Sosnowskiego o powierzchni 4,92 ha na ul. Žemynos i wzdłuż rzeczki Baronelė.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Przepisy ustanowione przez Samorząd Rejonu Wileńskiego zawierają zakaz pozostawiania nieuporządkowanych, opuszczonych, niekoszonych, porośniętych chwastami gruntów lub lasów na terenach przydzielonych osobom na własność. Samorząd przypomina, że na terenie prywatnym za niszczenie barszczu Sosnowskiego są odpowiedzialni właściciel ziemi i inni użytkownicy gruntów.

  Właściciele gruntów mają obowiązek porządkowania działek, w tym niszczenia barszcza Sosnowskiego. Osoby fizyczne lub prawne, które naruszają niniejsze zasady, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń administracyjnych RL.

  Podczas niszczenia barszczu należy podjąć wszelkie środki ostrożności: założyć wodoodporne ubrania, rękawiczki i okulary, tj. chronić wszystkie odsłonięte części ciała. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, kiedy promienie słoneczne są mniej aktywne.

  Barszcz Sosnowskiego od 2001 r. znajduje się na liście szkodliwych i eksterminowanych dzikich gatunków roślin i grzybów na Litwie, w związku z czym jego wwożenie, przenoszenie, handel lub inne rozpowszechnianie jest zabronione.


  Tłumaczenie L24.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...