Więcej

  Samorząd przystąpił do niszczenia barszczu Sosnowskiego

  Czytaj również...

  | Fot. vrsa

  Wraz z początkiem maja Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczął realizację projektu „Niszczenie barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I, gmina Podbrzezie, rejon wileński, w latach 2021–2023”.

  Zgodnie z wymogami projektu, ogłoszonego i dofinansowywanego przez Ministerstwo Środowiska, barszcz Sosnowskiego będzie niszczony wyłącznie na działkach państwowych lub samorządowych. Barszcz Sosnowskiego jest niszczony poprzez opryskiwanie go chemikaliami.

  W ramach realizacji projektu Samorząd Rejonu Wileńskiego zamierza zniszczyć do 99 proc. populacji barszczu Sosnowskiego we wsi Wesołówka I. Planuje się uporządkowanie obszaru porośniętego barszczem Sosnowskiego o powierzchni 4,92 ha na ul. Žemynos i wzdłuż rzeczki Baronelė.

  Przepisy ustanowione przez Samorząd Rejonu Wileńskiego zawierają zakaz pozostawiania nieuporządkowanych, opuszczonych, niekoszonych, porośniętych chwastami gruntów lub lasów na terenach przydzielonych osobom na własność. Samorząd przypomina, że na terenie prywatnym za niszczenie barszczu Sosnowskiego są odpowiedzialni właściciel ziemi i inni użytkownicy gruntów.

  Właściciele gruntów mają obowiązek porządkowania działek, w tym niszczenia barszcza Sosnowskiego. Osoby fizyczne lub prawne, które naruszają niniejsze zasady, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń administracyjnych RL.

  Podczas niszczenia barszczu należy podjąć wszelkie środki ostrożności: założyć wodoodporne ubrania, rękawiczki i okulary, tj. chronić wszystkie odsłonięte części ciała. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, kiedy promienie słoneczne są mniej aktywne.

  Barszcz Sosnowskiego od 2001 r. znajduje się na liście szkodliwych i eksterminowanych dzikich gatunków roślin i grzybów na Litwie, w związku z czym jego wwożenie, przenoszenie, handel lub inne rozpowszechnianie jest zabronione.


  Tłumaczenie L24.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...