Więcej

  Maria Rekść o Polakach na Litwie: Polskość mamy w genach

  Czytaj również...

  Maria Rekść: Chciałabym się zwrócić do wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie, życząc im, by słowo POLSKOŚĆ nie stało się tylko hasłem, lecz tą siłą, która wspiera na duchu i jest sensem życia
  | Fot. Marian Dźwinel

  26 maja w Senacie RP odbyła się konferencja „Polki na emigracji i za granicą”. Z prelekcjami wystąpiły na niej Rita Tamašunienė, poseł na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, oraz Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Konferencja „Polki na emigracji i za granicą” rozpoczęła cykl spotkań poświęconych Polkom, które żyjąc z dala od ojczyzny, podkreślają swoją pochodzenie i aktywnie działają na rzecz budowania więzi pomiędzy Polakami w kraju i za granicą. O różnych aspektach swojego życia za granicą opowiedziały Polki m.in.: Litwy, Kanady, USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Szwecji.

  Dwie ojczyzny

  Mer Maria Rekść w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Polacy na Litwie mają dwie ojczyzny. – Na Litwie mieszka ponad 200 tys. Polaków. Z kolei w rejonie wileńskim, który mam zaszczyt reprezentować, my, Polacy, stanowimy większość, dokładnie 52,1 proc. ludności tego ponadstutysięcznego rejonu, który niczym pierścień okala ze wszystkich stron Wilno. W Wilnie zresztą również co piąty mieszkaniec jest Polakiem. Mieszkamy na ziemi ojczystej. Mamy dwie ojczyzny: Litwę i Macierz – Polskę, obie ojczyzny szanujemy i kochamy. Zachowujemy mocny związek z Macierzą, z którą ściśle współpracujemy i której jesteśmy wdzięczni za opiekę i troskę – mówiła mer, która kieruje jednym z największych samorządów na Litwie.

  – Od 2004 r. mam zaszczyt kierować jednym z największych samorządów na Litwie – dzięki wielkiemu zaufaniu mieszkańców rejonu dla AWPL-ZChR i jej lidera, przewodniczącego partii, europosła, wiceprzewodniczącego Rady Polonii Świata Waldemara Tomaszewskiego – mówiła mer.

  Mówiła i o sukcesach, i o sprawach trudnych. – Szczycimy się, że Samorząd Rejonu Wileńskiego już od kilku lat plasuje się w ścisłej czołówce rankingu 60 samorządów na Litwie, jest bowiem jednym z najaktywniej rozwijających się rejonów Litwy – opowiadała Maria Rekść. – Nie wystarczy jednak sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Należy troszczyć się o to, aby mieszkańcy mogli na równi ze wszystkimi obywatelami Litwy korzystać ze swoich konstytucyjnych praw, by mogli używać swego języka ojczystego w codziennej komunikacji, kształcić dzieci w języku ojczystym, zachowywać tradycje oraz dorobek naszych przodków, rozwijać własną kulturę. Musimy zadbać o to, by nasze dzieci mogły pobierać naukę w nowoczesnych i konkurencyjnych placówkach oświatowych, oferujących wysoki poziom nauczania, po ukończeniu których młodzi ludzie mieliby możliwość kontynuować kształcenie na studiach lub szkołach zawodowych w kraju lub za granicą – mówiła mer.

  Oświata to podstawa polskości

  Mer Maria Rekść zapewniła, że Polacy na Wileńszczyźnie polskość mają w genach. – Odziedziczyliśmy ją po swoich rodzicach. Chcemy ją zachować i rozwijać poprzez oświatę, kulturę, tradycje i przekazać swoim dzieciom, wnukom – powiedziała i przytoczyła przykłady krzewienia polskości. – W naszym rejonie działa najgęstsza na Litwie sieć szkół z polskim językiem nauczania. Spośród 39 szkół ogólnokształcących 22 są placówkami z wyłącznie polskim językiem nauczania, 7 placówek jest dwujęzycznych. Obecnie do placówek oświatowych uczęszcza 10 628 uczniów, w tym po polsku naukę pobiera 52,73 proc. ogółu uczniów (5504).

  Na terenie rejonu działa ponad 50 zespołów ludowych pielęgnujących i promujących tradycje tańca i śpiewu. Działają muzea promujące historię, kulturę oraz rękodzieło twórców ludowych Wileńszczyzny.

  Mer zdradziła, co sprawia, że mieszkańcy obdarzają ją zaufaniem niezmiennie od niemal dwóch dekad: – Jako kobieta polityk, której od 17 lat mieszkańcy powierzają kierowanie i zarządzanie największym rejonem Litwy, chciałabym podkreślić, że najważniejsze w pracy zawodowej są uczciwość, wytrwałość, pracowitość oraz kompetencje. Jestem wdzięczna zespołowi samorządowców oraz społeczności naszego rejonu za zaufanie, pomoc i wspólną pracę na rzecz dalszego rozwoju Wileńszczyzny oraz dobrobytu jej mieszkańców.

  Rodzima kultura i ojczyste dzieje

  Mer mówiła o niezmiennym trwaniu Polaków na Litwie w polskości: – Polacy na Litwie zachowali swoją tożsamość i więź z Macierzą, są wierni polskiej kulturze i tradycji, są świadomymi swoich praw jako mniejszości narodowej i potrafią z determinacją i konsekwencją w działaniu skutecznie zabiegać o ich realizację. Z determinacją będziemy pielęgnowali to wszystko, co uformowały w nas rodzima kultura i ojczyste dzieje, dla dobra wspólnego.

  Prelegentka z rejonu wileńskiego skierowała słowa podziękowania dla rodaków w Polsce: – W imieniu wszystkich Polaków na Wileńszczyźnie serdecznie dziękuję Macierzy za wsparcie finansowe, za zaangażowanie, promowanie kultury oraz wszelkich projektów na rzecz polskiej społeczności na Litwie.

  Konferencję zorganizował Senat RP we współpracy z Radą Polonii Świata, której wiceprzewodniczącym jest Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...