Przyjmowanie uczniów do wileńskich szkół dobiega końca

Od 5 lat wileńscy uczniowie są przyjmowani do szkół poprzez składanie wniosków za pośrednictwem systemu elektronicznego svietimas.vilnius.lt. Podania składane są elektronicznie, gdy dziecko zmienia szkołę, przechodzi z progimnazjum do gimnazjum, przyjeżdża do stolicy z innego miasta lub zaczyna uczęszczać do szkoły od nowego roku szkolnego. Obecnie w szkołach litewskich, rosyjskich i polskich jest łącznie 1 600 wolnych miejsc. Osób, które jeszcze nie mają miejsc w klasach 1., 5. i 9. — 435. Urząd Miasta Wilna zapewnia, że ​​wszyscy ci uczniowie otrzymają miejsca w placówkach.

| Fot. Saulius Žiūra

W tym roku o przyjęcie do szkół wnioski złożyło 13 tys. rodziców, z których większość otrzymała już zaproszenia. Pozostali, którzy nie otrzymali zaproszenia z wybranej szkoły, na pewno zostaną zaproszeni na naukę w Wilnie na dalszych etapach rekrutacji.

Każdy, kto złoży wniosek w systemie elektronicznym, ma możliwość wyboru i aplikowania do trzech szkół nadzorowanych przez Samorząd Miasta Wilna. Obecnie główny etap rekrutacji już się zakończył, a do pozostałych etapów rekrutacji mogą brać udział tylko uczniowie, którzy nie otrzymali żadnego zaproszenia w pierwszym etapie lub dla których wniosek nie został zarejestrowany w systemie elektronicznym.

Drugi etap: 26-28 czerwca

Rodzice uczniów, którzy nie otrzymali miejsc dla swoich dzieci lub nie mieli jeszcze możliwości aplikowania drogą elektroniczną, będą mogli to zrobić w tym roku 26-28 czerwca. Będzie można wybrać szkoły wśród wszystkich placówek oświatowych Wilna, w których będą jeszcze wolne miejsca. Wnioski można wygodnie i szybko składać online pod adresem svietimas.vilnius.lt.

Samorząd Miasta Wilna zarządza elektronicznym systemem składania wniosków, gromadzi wnioski złożone drogą elektroniczną i przekazuje je do placówek edukacyjnych, które nadal samodzielnie przeprowadzają selekcję zgodnie z opisem procedury rekrutacji uczniów zatwierdzonej przez Radę Miasta Wilna.

Czytaj więcej: Najweselszą Szkołą Wileńszczyzny Gimnazjum im. Jana Pawła II

Co robić, jeżeli rodzice chcą posłać dziecko do szkoły niesklasyfikowanej ze względu na terytorium zamieszkania?

Rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy szkoły i ułożyć je w kolejności preferencji. W przypadku, gdy rodzice wskazują we wniosku szkołę inną niż miejsce zamieszkania o wyższym numerze, muszą pamiętać, że dostęp do tej szkoły będzie możliwy tylko wtedy, jeśli szkoła będzie miała wolne miejsca.

Czytaj więcej: „Wilia” rośnie! Polską szkołę czeka rozbudowa


Na podst.: Samorząd Miasta Wilno, własne