Więcej

  Navickienė: „Pogorszyła się sytuacja najbiedniejszych”. Zapowiedziała projekt waloryzacji emerytur

  Czytaj również...

  Minister ochrony społecznej i pracy Litwy, Monika Navickienė, poinformowała, że sytuacja najbiedniejszych w ostatnim roku pogorszyła się. Zapowiedziała też nowy projekt waloryzacji emerytur, aby zmniejszyć nierówności. Obecny system, w jej ocenie, okazał się nieskuteczny.

  | Fot. ELTA, Marius Morkevičius

  „Wzrost zagrożenia ubóstwem świadczy o tym, że sytuacja najbiedniejszych osób pogorszyła się w ubiegłym roku” — powiedziała minister ochrony społecznej i pracy, Monika Navickienė.

  „Najwyższy poziom zagrożenia ubóstwem występował wśród emerytów, osób samotnie wychowujących dzieci, a także bezrobotnych. Ta stopa zagrożenia ubóstwem znacznie wzrosła, gdy wzrósł wskaźnik zagrożenia ubóstwem z 379 euro do 430 euro w 2020 roku” — powiedziała dziennikarzom.

  „Dochody ludności kraju rosną, ale zwiększone ryzyko ubóstwa pokazuje, że sytuacja najsłabszych, biednych, nie tylko się nie poprawiła, ale ta trajektoria się pogorszyła” — dodała.

  W ten sposób minister skomentowała dane opublikowane przez Departament Statystyki we czwartek, z których wynika, że ​​wskaźnik zagrożenia ubóstwem w ubiegłym roku wzrósł o 0,3 punkty procentowe do 20,9 proc. Poniżej granicy ubóstwa na Litwie żyło w ubiegłym roku około 585 tys. mieszkańców.

  Według niej ubóstwo i wykluczenie społeczne są szczególnie widoczne wśród seniorów i osób samotnych.

  „To jest problem, który musimy natychmiast rozwiązać. Myślę, że nasze działania, które zaplanowaliśmy, pomogą osiągnąć lepsze wyniki, oczywiście, zobaczymy je później” — powiedziała Navickienė.

  Czytaj więcej: W nowym roku – wzrost emerytur i minimalnego wynagrodzenia

  Obecny system waloryzacji emerytur nie jest skuteczny

  Według ministra średnia emerytura w badanym okresie w 2019 roku wyniosła 80 proc. od granicy ubóstwa, co wskazuje, że obecny system waloryzacji emerytur nie jest skuteczny.

  „Aby szybciej zmniejszyć ubóstwo osób starszych i zbliżyć emerytury minimalne do minimalnych potrzeb konsumpcyjnych, opracowaliśmy nowy model waloryzacji emerytur z ubezpieczeń społecznych i już jesienią przedstawimy Sejmowi odpowiednie propozycje” — powiedziała.

  W tym czasie Ugnė Užgalė, kierowniczka Zespołu Wsparcia Decyzji Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej, podkreśliła, że ​​ubóstwo bezwzględne systematycznie się zmniejsza, ale powiedziała, że ​​ważne jest, aby ocenić zarówno wskaźniki ubóstwa bezwzględnego, jak i względnego.

  „Bezwzględny poziom ubóstwa stale spada, ten spadek jest widoczny we wszystkich grupach docelowych, we wszystkich grupach wiekowych” — powiedziała Užgalė.

  „Ale nadal bardzo ważna jest ocena obu wskaźników, ponieważ pokazują one zupełnie inne rzeczy. Ubóstwo absolutne jest bardzo przydatne do oceny w czasach kryzysu, ale ludzie nadal bardziej oceniają swoją sytuację w stosunku do innych, co sprawia, że ​​ubóstwo względne jest bardzo przydatne, a tendencje ubóstwa względnego są dość niepokojące” — powiedziała.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Wskaźnik ubóstwa absolutnego w kraju w zeszłym roku wyniósł 5,1 proc. i był o 2,6 punktu procentowego niższy niż rok wcześniej. W 2020 roku poniżej granicy ubóstwa absolutnego żyło około 140 tys. mieszkańców państwa.

  W zeszłym roku granica ubóstwa absolutnego wynosiła 257 euro miesięcznie na osobę i 540 euro na rodzinę składającą się z dwojga dorosłych i dwojga dzieci poniżej 14. roku życia.

  Czytaj więcej: Navickienė: osoby samozatrudnione również dostaną wsparcie, po ocenie indywidualnej


  Na podst.: BNS

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Do 22 kwietnia przedłużono termin składania ofert w konkursie „Senat – Polonia 2024”

  Nabór wniosków ruszył 18 marca i potrwa do 22 kwietnia br. Cele i zasady konkursu zostały określone w Uchwale nr 3 z 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych...

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...

  Przegląd BM TV z Jerzym Wójcickim, redaktorem naczelnym „Słowa Polskiego” w Winnicy, na Ukrainie

  Rajmund Klonowski: Jak się ma „Słowo Polskie” obecnie? Jak wpływa na to sytuacja rosyjskiej agresji na Ukrainę? Zacznijmy od tego, kto jest czytelnikiem „Słowa Polskiego”? Jerzy Wójcicki: Jesteśmy jednym z trzech polskojęzycznych czasopism na Ukrainie, po „Dzienniku Kijowskim”, „Kurierze Galicyjskim”....