Navickienė: „Pogorszyła się sytuacja najbiedniejszych”. Zapowiedziała projekt waloryzacji emerytur

Minister ochrony społecznej i pracy Litwy, Monika Navickienė, poinformowała, że sytuacja najbiedniejszych w ostatnim roku pogorszyła się. Zapowiedziała też nowy projekt waloryzacji emerytur, aby zmniejszyć nierówności. Obecny system, w jej ocenie, okazał się nieskuteczny.

| Fot. ELTA, Marius Morkevičius

„Wzrost zagrożenia ubóstwem świadczy o tym, że sytuacja najbiedniejszych osób pogorszyła się w ubiegłym roku” — powiedziała minister ochrony społecznej i pracy, Monika Navickienė.

„Najwyższy poziom zagrożenia ubóstwem występował wśród emerytów, osób samotnie wychowujących dzieci, a także bezrobotnych. Ta stopa zagrożenia ubóstwem znacznie wzrosła, gdy wzrósł wskaźnik zagrożenia ubóstwem z 379 euro do 430 euro w 2020 roku” — powiedziała dziennikarzom.

„Dochody ludności kraju rosną, ale zwiększone ryzyko ubóstwa pokazuje, że sytuacja najsłabszych, biednych, nie tylko się nie poprawiła, ale ta trajektoria się pogorszyła” — dodała.

W ten sposób minister skomentowała dane opublikowane przez Departament Statystyki we czwartek, z których wynika, że ​​wskaźnik zagrożenia ubóstwem w ubiegłym roku wzrósł o 0,3 punkty procentowe do 20,9 proc. Poniżej granicy ubóstwa na Litwie żyło w ubiegłym roku około 585 tys. mieszkańców.

Według niej ubóstwo i wykluczenie społeczne są szczególnie widoczne wśród seniorów i osób samotnych.

„To jest problem, który musimy natychmiast rozwiązać. Myślę, że nasze działania, które zaplanowaliśmy, pomogą osiągnąć lepsze wyniki, oczywiście, zobaczymy je później” — powiedziała Navickienė.

Czytaj więcej: W nowym roku – wzrost emerytur i minimalnego wynagrodzenia

Obecny system waloryzacji emerytur nie jest skuteczny

Według ministra średnia emerytura w badanym okresie w 2019 roku wyniosła 80 proc. od granicy ubóstwa, co wskazuje, że obecny system waloryzacji emerytur nie jest skuteczny.

„Aby szybciej zmniejszyć ubóstwo osób starszych i zbliżyć emerytury minimalne do minimalnych potrzeb konsumpcyjnych, opracowaliśmy nowy model waloryzacji emerytur z ubezpieczeń społecznych i już jesienią przedstawimy Sejmowi odpowiednie propozycje” — powiedziała.

W tym czasie Ugnė Užgalė, kierowniczka Zespołu Wsparcia Decyzji Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej, podkreśliła, że ​​ubóstwo bezwzględne systematycznie się zmniejsza, ale powiedziała, że ​​ważne jest, aby ocenić zarówno wskaźniki ubóstwa bezwzględnego, jak i względnego.

„Bezwzględny poziom ubóstwa stale spada, ten spadek jest widoczny we wszystkich grupach docelowych, we wszystkich grupach wiekowych” — powiedziała Užgalė.

„Ale nadal bardzo ważna jest ocena obu wskaźników, ponieważ pokazują one zupełnie inne rzeczy. Ubóstwo absolutne jest bardzo przydatne do oceny w czasach kryzysu, ale ludzie nadal bardziej oceniają swoją sytuację w stosunku do innych, co sprawia, że ​​ubóstwo względne jest bardzo przydatne, a tendencje ubóstwa względnego są dość niepokojące” — powiedziała.

Wskaźnik ubóstwa absolutnego w kraju w zeszłym roku wyniósł 5,1 proc. i był o 2,6 punktu procentowego niższy niż rok wcześniej. W 2020 roku poniżej granicy ubóstwa absolutnego żyło około 140 tys. mieszkańców państwa.

W zeszłym roku granica ubóstwa absolutnego wynosiła 257 euro miesięcznie na osobę i 540 euro na rodzinę składającą się z dwojga dorosłych i dwojga dzieci poniżej 14. roku życia.

Czytaj więcej: Navickienė: osoby samozatrudnione również dostaną wsparcie, po ocenie indywidualnej


Na podst.: BNS