Więcej

  Navickienė: „Pogorszyła się sytuacja najbiedniejszych”. Zapowiedziała projekt waloryzacji emerytur

  Czytaj również...

  Minister ochrony społecznej i pracy Litwy, Monika Navickienė, poinformowała, że sytuacja najbiedniejszych w ostatnim roku pogorszyła się. Zapowiedziała też nowy projekt waloryzacji emerytur, aby zmniejszyć nierówności. Obecny system, w jej ocenie, okazał się nieskuteczny.

  | Fot. ELTA, Marius Morkevičius

  „Wzrost zagrożenia ubóstwem świadczy o tym, że sytuacja najbiedniejszych osób pogorszyła się w ubiegłym roku” — powiedziała minister ochrony społecznej i pracy, Monika Navickienė.

  „Najwyższy poziom zagrożenia ubóstwem występował wśród emerytów, osób samotnie wychowujących dzieci, a także bezrobotnych. Ta stopa zagrożenia ubóstwem znacznie wzrosła, gdy wzrósł wskaźnik zagrożenia ubóstwem z 379 euro do 430 euro w 2020 roku” — powiedziała dziennikarzom.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Dochody ludności kraju rosną, ale zwiększone ryzyko ubóstwa pokazuje, że sytuacja najsłabszych, biednych, nie tylko się nie poprawiła, ale ta trajektoria się pogorszyła” — dodała.

  W ten sposób minister skomentowała dane opublikowane przez Departament Statystyki we czwartek, z których wynika, że ​​wskaźnik zagrożenia ubóstwem w ubiegłym roku wzrósł o 0,3 punkty procentowe do 20,9 proc. Poniżej granicy ubóstwa na Litwie żyło w ubiegłym roku około 585 tys. mieszkańców.

  Według niej ubóstwo i wykluczenie społeczne są szczególnie widoczne wśród seniorów i osób samotnych.

  „To jest problem, który musimy natychmiast rozwiązać. Myślę, że nasze działania, które zaplanowaliśmy, pomogą osiągnąć lepsze wyniki, oczywiście, zobaczymy je później” — powiedziała Navickienė.

  Czytaj więcej: W nowym roku – wzrost emerytur i minimalnego wynagrodzenia

  Obecny system waloryzacji emerytur nie jest skuteczny

  Według ministra średnia emerytura w badanym okresie w 2019 roku wyniosła 80 proc. od granicy ubóstwa, co wskazuje, że obecny system waloryzacji emerytur nie jest skuteczny.

  „Aby szybciej zmniejszyć ubóstwo osób starszych i zbliżyć emerytury minimalne do minimalnych potrzeb konsumpcyjnych, opracowaliśmy nowy model waloryzacji emerytur z ubezpieczeń społecznych i już jesienią przedstawimy Sejmowi odpowiednie propozycje” — powiedziała.

  W tym czasie Ugnė Užgalė, kierowniczka Zespołu Wsparcia Decyzji Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej, podkreśliła, że ​​ubóstwo bezwzględne systematycznie się zmniejsza, ale powiedziała, że ​​ważne jest, aby ocenić zarówno wskaźniki ubóstwa bezwzględnego, jak i względnego.

  „Bezwzględny poziom ubóstwa stale spada, ten spadek jest widoczny we wszystkich grupach docelowych, we wszystkich grupach wiekowych” — powiedziała Užgalė.

  „Ale nadal bardzo ważna jest ocena obu wskaźników, ponieważ pokazują one zupełnie inne rzeczy. Ubóstwo absolutne jest bardzo przydatne do oceny w czasach kryzysu, ale ludzie nadal bardziej oceniają swoją sytuację w stosunku do innych, co sprawia, że ​​ubóstwo względne jest bardzo przydatne, a tendencje ubóstwa względnego są dość niepokojące” — powiedziała.

  Wskaźnik ubóstwa absolutnego w kraju w zeszłym roku wyniósł 5,1 proc. i był o 2,6 punktu procentowego niższy niż rok wcześniej. W 2020 roku poniżej granicy ubóstwa absolutnego żyło około 140 tys. mieszkańców państwa.

  W zeszłym roku granica ubóstwa absolutnego wynosiła 257 euro miesięcznie na osobę i 540 euro na rodzinę składającą się z dwojga dorosłych i dwojga dzieci poniżej 14. roku życia.

  Czytaj więcej: Navickienė: osoby samozatrudnione również dostaną wsparcie, po ocenie indywidualnej


  Na podst.: BNS

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...