Do mieszkańców strefy przygranicznej rejonu wileńskiego

Pogranicznicy kierują do mieszkańców apel o czujność i wykazanie się postawą obywatelską
| Fot.vrsa.lt

Uwzględniając stan nadzwyczajny w związku z nielegalną migracją przy granicy z Białorusią, straż graniczna apeluje do mieszkańców, aby nie byli obojętni — zauważywszy nieznajomych mówiących w niezrozumiałym języku bądź osoby podejrzane, a także podejrzane pojazdy, niezwłocznie to zgłaszali.

Zgłoszenia należy kierować do dyżurnych:

  • przejścia w Ławaryszkach, nr. tel.: 86 860 0531, 85 238 6101, e-mail: vsat.lavoriskiu.ob@vsat.vrm.lt;
  • przejścia w Kienie, nr. tel.: 86 863 0796, 85 219 8470, e-mail: vsat.kenos.ob@vsat.vrm.lt.