Więcej

  Polacy w Naddniestrzu: wyruszyła pierwsza ekspedycja badawcza w 2021 roku

  Czytaj również...

  „Świadectwo zanikającego dziedzictwa: Polacy w Naddniestrzu – część II” jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu. Zespół badawczy właśnie wyruszył na pierwszą w 2021 roku ekspedycję. Koordynatorem projektu jest profesor Helena Krasowska ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jego wykonawcami są studenci i absolwenci Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego: Adam Błonowski, Krzysztof Zarecki i Inna Sajewska.

  | Fot. Helena Krasowska

  Zespół badawczy dotarł do Naddniestrza i rozpoczął badania terenowe wśród miejscowych Polaków. Przeprowadza on wywiady oraz prosi o wypełnienie ankiet najstarszych Polaków Raszkowa, Kamionki, Iwanowki i Rybnicy, gromadzi dokumentację świadków historii. Planowany jest udział zespołu badawczego w odpuście w Słobodzie Raszków w dniu świętej Marty 29 lipca 2021 roku.

  Zostaną również sfotografowane i zeskanowane archiwa prywatne Polaków z Naddniestrza. Polskie dziedzictwo kulturowe zgromadzone przez zespół na tym terenie zostanie poddane odpowiednim opracowaniom naukowym i będzie wykorzystane w celach naukowych i popularno-naukowych. Planowane jest wydanie monografii, albumów oraz przeprowadzenie wykładów promujących kulturę polską poza granicami kraju.

  Czytaj więcej: Wiara w dobrego brata ze Wschodu jest drogą do zagłady

  Drugi etap

  Drugi etap badań planowany jest na przełomie sierpnia i września 2021 roku, wówczas badania prowadzone będą wśród Polaków w Tyraspolu i Benderach.

  Zespół  badawczy pragnie podziękować Ambasadorowi RP w Kiszyniowie profesorowi Barłomiejowi Zdaniukowi za udzieloną pomoc; Natalii Sieniawskiej, prezes Towarzystwa Polskiego „Jasna Góra” za wsparcie na miejscu w Raszkowie.

  Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 poprzez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

  dr hab. Helena Krasowska, profesor wizytujący Studium Europy Wschodniej


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski koncert w Litewskiej Filharmonii Narodowej

  Kontynuacja cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę” Niniejszy koncert stanowi kontynuację rozpoczętego przed laty cyklu koncertów „Przez nylonową kurtynę”. W programie zabrzmią następujące dzieła muzyczne: barwny i nowatorski „Poemat elektryczny” Vytautasa Bacevičiusa oraz „Koncert skrzypcowy nr 7” Grażyny Bacewicz, dodatkowo —...

  Przegląd BMTV: Wilno drugą Rygą — ale nie w sensie pozytywnym

  Rajmund Klonowski: Na Litwie protestują rolnicy, ale także restauratorzy. Była wprowadzona ulga VAT-u dla restauracji i lokali gastronomicznych. Ta ulga zostaje zniesiona. Już są pierwsze bankructwa. Eksperci mówią, że może wrócić szara strefa. Jerry Meijer: Nie jestem ekonomistą. Już mieszkam...

  Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi

  Od 1 marca rusza rekrutacja do wileńskich szkół na 2024-2025 rok szkolny. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. Zapraszani są dzieci w wieku 5-6 lat do grup przygotowawczych, 6-7 lat —...

  Wilnianie, z których możemy być dumni

  Debata zostanie połączona z prezentacją książki pt. „Wilnianie, świadkowie Katynia, emigranci. Stanisław Swianiewicz i Józef Mackiewicz”, która ukazała się z inicjatywy i ze środków Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. W spotkaniu wezmą udział autorzy poszczególnych rozdziałów...