Polski konwój dziś przekaże Litwie pomoc w związku z kryzysem migracyjnym. Równowartość 162 tys. euro

Dzisiaj ok. godz. 14:30 przy lotnisku w Wilnie Polska przekaże Litwie pomoc humanitarną. Jest to pilna odpowiedź Polski na zgłoszone przez Litwę, w związku z zagrożeniem migracyjnym z terenu Białorusi, zapotrzebowanie pomocowe w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (ang. UCPM).

| Fot. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Konwój zawiera pomoc Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o wartości ok. 162 tys. euro, w skład którego wchodzą namioty, łóżka, koce oraz generatory prądu. Wkrótce na Litwę dotrze także dodatkowa pomoc od Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej.

Te dwa transporty pomocy bilarteralnej w połączeniu z pomocą Polski udzieloną Litwie w ramach FRONTEX-u (m. in. 30 funkcjonariuszy oraz pojazd patrolujący) są wyrazem sojuszniczego wsparcia Polski dla Litwy, w obliczy wspólnych dla naszych krajów i całej UE zagrożeń bezpieczeństwa.

W wydarzeniu udział wezmą minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej Agnė Bilotaitė, wiceminister spraw zagranicznych Mantas Adomėnas oraz chargé d’affaires Polski na Litwie Anna Kozłowska-Słupek.

Kryzys migracyjny

Od początku roku Litwa boryka się ze zwielokrotnionym w porównaniu do poprzednich lat napływem nielegalnych migrantów. Litewska Państwowa Służba Ochrony Granic (VSAT) informuje o blisko 2 228 osobach, pochodzących głównie z Iraku, Syrii, Tadżykistanu i Rosji, które w bieżącym roku przedostały się nielegalnie na Litwę z terytorium Białorusi.

To ponad dwadzieścia cztery razy więcej niż przez cały ubiegły rok. Litwa, do której w 2020 roku z terenu Białorusi dotarły 74 i 37 osób — w 2019, nie była logistycznie przygotowana do przyjęcia tak dużej liczby emigrantów na granicy litewsko – białoruskiej. W związku z rosnącym napływem nielegalnych migrantów z Białorusi 2 lipca bieżącego roku ogłoszono stan sytuacji ekstremalnej — z naciskiem na przygraniczne miejscowości.

Analiza okoliczności oraz komunikaty polskich i litewskich służb granicznych wskazują, że ma się do czynienia z kryzysem, który został sztucznie i intencjonalnie wykreowany.

MSZ Polski potępia takie podejście, wykorzystujące trudną sytuację społeczną, ekonomiczną, a czasem polityczną w państwach pochodzenia migrantów dla realizacji bieżącej agendy politycznej. MSZ Polski deklaruje pełną solidarność z Litwą i apeluje do wszystkich państw UE o wsparcie władz w Wilnie w ich staraniach zabezpieczenia granicy zewnętrznej UE.

Konwój MON-u

Z pomocą dla Litwy wyruszy także transport polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Konwój humanitarny MON dostarczy namioty, łóżka polowe, taborety, stoły polowe, grzejniki, pościel, koce i inne artykuły.

Polska i Litwa współtworzą Trójkąt Lubelski (Polska-Litwa-Ukraina) i angażują się na rzecz pomocy opozycji demokratycznej na Białorusi.


Na podst.: Ambasada RP w Wilnie, własne, PAP, BNS