Więcej

  Polski konwój dziś przekaże Litwie pomoc w związku z kryzysem migracyjnym. Równowartość 162 tys. euro

  Czytaj również...

  Dzisiaj ok. godz. 14:30 przy lotnisku w Wilnie Polska przekaże Litwie pomoc humanitarną. Jest to pilna odpowiedź Polski na zgłoszone przez Litwę, w związku z zagrożeniem migracyjnym z terenu Białorusi, zapotrzebowanie pomocowe w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (ang. UCPM).

  | Fot. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

  Konwój zawiera pomoc Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o wartości ok. 162 tys. euro, w skład którego wchodzą namioty, łóżka, koce oraz generatory prądu. Wkrótce na Litwę dotrze także dodatkowa pomoc od Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej.

  Te dwa transporty pomocy bilarteralnej w połączeniu z pomocą Polski udzieloną Litwie w ramach FRONTEX-u (m. in. 30 funkcjonariuszy oraz pojazd patrolujący) są wyrazem sojuszniczego wsparcia Polski dla Litwy, w obliczy wspólnych dla naszych krajów i całej UE zagrożeń bezpieczeństwa.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W wydarzeniu udział wezmą minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej Agnė Bilotaitė, wiceminister spraw zagranicznych Mantas Adomėnas oraz chargé d’affaires Polski na Litwie Anna Kozłowska-Słupek.

  Kryzys migracyjny

  Od początku roku Litwa boryka się ze zwielokrotnionym w porównaniu do poprzednich lat napływem nielegalnych migrantów. Litewska Państwowa Służba Ochrony Granic (VSAT) informuje o blisko 2 228 osobach, pochodzących głównie z Iraku, Syrii, Tadżykistanu i Rosji, które w bieżącym roku przedostały się nielegalnie na Litwę z terytorium Białorusi.

  To ponad dwadzieścia cztery razy więcej niż przez cały ubiegły rok. Litwa, do której w 2020 roku z terenu Białorusi dotarły 74 i 37 osób — w 2019, nie była logistycznie przygotowana do przyjęcia tak dużej liczby emigrantów na granicy litewsko – białoruskiej. W związku z rosnącym napływem nielegalnych migrantów z Białorusi 2 lipca bieżącego roku ogłoszono stan sytuacji ekstremalnej — z naciskiem na przygraniczne miejscowości.

  Analiza okoliczności oraz komunikaty polskich i litewskich służb granicznych wskazują, że ma się do czynienia z kryzysem, który został sztucznie i intencjonalnie wykreowany.

  MSZ Polski potępia takie podejście, wykorzystujące trudną sytuację społeczną, ekonomiczną, a czasem polityczną w państwach pochodzenia migrantów dla realizacji bieżącej agendy politycznej. MSZ Polski deklaruje pełną solidarność z Litwą i apeluje do wszystkich państw UE o wsparcie władz w Wilnie w ich staraniach zabezpieczenia granicy zewnętrznej UE.

  Konwój MON-u

  Z pomocą dla Litwy wyruszy także transport polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Konwój humanitarny MON dostarczy namioty, łóżka polowe, taborety, stoły polowe, grzejniki, pościel, koce i inne artykuły.

  Polska i Litwa współtworzą Trójkąt Lubelski (Polska-Litwa-Ukraina) i angażują się na rzecz pomocy opozycji demokratycznej na Białorusi.


  Na podst.: Ambasada RP w Wilnie, własne, PAP, BNS

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...