Więcej

  Rekompensaty za część czynszu lub opłat za wynajem mieszkania

  Czytaj również...

  | Fot. unsplash.com

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą się ubiegać o rekompensatę za część czynszu za wynajem mieszkania lub dzierżawę.

  Kwoty rekompensaty na osobę lub członka rodziny w 2021 r.:

  1. w przypadku wypłaty rekompensaty na 1 osobę – 64,96 euro miesięcznie;
  2. gdy rekompensata jest wypłacana rodzinie 2 osobowej – 45,47 euro miesięcznie;
  3. gdy rekompensata jest wypłacana rodzinie 3 osobowej – 38,98 euro miesięcznie;
  4. gdy rekompensata jest wypłacana rodzinie czteroosobowej lub większej – 35,73 euro miesięcznie.

  Jeżeli:

  • wynająłeś mieszkanie na terenie rejonu wileńskiego na okres co najmniej jednego roku i zarejestrowałeś umowę wynajmu w rejestrze nieruchomości;
  • zadeklarowałeś swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim lub jesteś wciągnięty na listę osób niemających miejsca zamieszkania w rejonie wileńskim;
  • twoje dochody i majątek nie przekraczają następujących kwot:

  – roczny dochód netto osoby bez rodziny – kwoty 62 DWP (7736 euro) oraz majątek wielkości 93 DWP (11 904 euro);

  – roczny dochód netto dwu lub trzyosobowej rodziny – 122 DWP (15 616 euro) oraz majątek – 168 DWP (21 504 euro);

  – roczny dochód netto czteroosobowej rodziny na osobę – 35 DWP (4480 euro) i majątek na osobę – 75 DWP (99 600 euro);

  • nie posiadasz mieszkania lub jest ono zużyte fizycznie w ponad 60 proc., lub powierzchnia użytkowa mieszkania (wspólnego) na osobę lub członka rodziny jest mniejsza niż 10 mkw. lub 14 mkw., jeżeli w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna lub osoba cierpiąca na chorobę przewlekłą lub w ciężkiej postaci, wciągniętą na listę zatwierdzoną przez Rząd RL lub upoważnioną przez niego instytucję;
  • zadeklarowałeś swój majątek (rodzinny) (w tym uzyskany dochód) za 2020 r. w PIP poprzez złożenie deklaracji FR0001.

  Do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego należy przesłać:

  1. wniosek o udzielenie wsparcia na zakup mieszkania BP-2 lub o udzielenie wsparcia na wynajem (rekompensata za część czynszu za mieszkanie) BP-4;
  2. kopię umowy najmu lub dzierżawy mieszkania zawartej na co najmniej rok na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którym osoba (rodzina) wynajmuje mieszkanie należące do osób fizycznych lub prawnych (z wyjątkiem samorządów) na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego;
  3. pisemną zgodę na przetwarzanie i otrzymywanie z rejestrów państwowych i innych systemów informacyjnych państwa danych osobowych członków rodziny oraz informacji o składzie rodziny, zadeklarowanym miejscu zamieszkania osoby (w przypadku rodziny – wszystkich członków rodziny), wyciąg z centralnej bazy danych Rejestru Nieruchomości Centrum o nieruchomościach należących (lub niebędących własnością) do wnioskodawcy (i jego rodziny).

  Więcej informacji o procedurze przyznawania i wypłacania rekompensaty jest na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego: www.vrsa.lt.  Prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki i Majątku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (Wilno, ul. Rinktinės 50, pok. 207), tel. (8 5) 273 0407, e-mail bozena.bednova@vrsa.lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Tymczasowo zostaje zawieszona rejestracja na bezpłatne wywożenie azbestu w rejonie wileńskim

  „Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie prawidłowego usuwania odpadów azbestowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłużył w tym roku rejestrację na bezpłatną usługę wywożenia odpadów azbestowych — zwiększono łączną ilość planowanych do odbioru odpadów do 1100 ton. Budżet Samorządu przewiduje na...

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...