Więcej

  Co kryją polskie archiwa – spotkanie z przedstawicielami IPN i NAC

  Czytaj również...

  Co kryją polskie archiwa, czyli jak wykorzystać ogólnodostępne dokumenty, fotografii, materiały audio i wideo w tworzeniu własnych projektów. Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, sala 305, 3 sierpnia 2021 r., godz. 17.00. Wstęp wolny.

  W ramach Polonijnej Szkoły Dziennikarzy odbędzie się spotkanie otwarte z przedstawicielami Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Archiwum Cyfrowego – dwóch instytucji, współpraca z którymi może się okazać bardzo cenna w przygotowywaniu różnego rodzaju wystaw, publikacji czy też projektów historycznych.

  W ramach spotkania Mariusz Żuławnik, wicedyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz Katarzyna Zielińska, redaktor główna strony szukajwarchiwach.gov.pl opowiedzą o zasobach archiwalnych, jakimi dysponują reprezentowane przez nich instytucje, kładąc szczególny nacisk na zbiory związane z losami Wileńszczyzny.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Wydarzenie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców, a szczególnie do:
  – dziennikarzy,
  – nauczycieli
  – działaczy społecznych
  – pasjonatów historii

  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

  Zajmuje się ewidencjonowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem, zabezpieczeniem, udostępnianiem i publikowaniem dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990, a także organów bezpieczeństwa Rzeszy Wielkoniemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących: zbrodni nazistowskich, zbrodni komunistycznych oraz innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od 1 września 1939 do 31 lipca 1990, innych represji z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, działalności organów bezpieczeństwa państwa.

  Narodowe Archiwum Cyfrowe

  Wywodzi się z utworzonego w 1955 Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Przekształcenie ADM w NAC nastąpiło 8 marca 2008 r.

  Obecnie w zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego jest ponad 15 mln zdjęć. Obejmują one okres od lat czterdziestych XIX wieku aż po czasy współczesne. Około 2% zbioru to materiały najstarsze – z okresu od 1840 roku do początków II Rzeczypospolitej, około 6% zbioru dokumentuje okres międzywojenny, 3% materiałów pochodzi z czasów okupacji, 12 mln z okresu 1944-1990.

  W NAC znalazły się cenne materiały fotograficzne o wszechstronnej tematyce, wytworzone w okresie międzywojennym przez redakcje „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” (ok. 300 tys. negatywów i pozytywów), Polskiej Agencji Telegraficznej, Instytutu Józefa Piłsudskiego (1300 zdjęć dokumentujących życie marszałka w latach 1914-1935), Niemieckiego Ośrodka Oświaty i Propagandy na Górnym Śląsku z lat 1920-1944. Z okresu II wojny światowej pochodzą zdjęcia fotoreporterów II Korpusu oraz fotografie stanowiące zapis działalności rządu emigracyjnego w Londynie. W NAC znajduje się również zespół fotografii Centralnej Agencji Fotograficznej oraz Wojskowej Agencji Fotograficznej. Zdjęcia dokumentują tym samym ponad 150 lat historii Polski, kulturę, sztukę, architekturę oraz wszelkie dziedziny życia społecznego (opisy zespołów fotografii). Zbiory udostępniane są online.

  Organizatorzy: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie, Magazyn „Kurier Wileński”.

  Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

  Plakat spotkania z IPN i NAC.

  Organizatorzy

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Gala Plebiscytu „Polak Roku 2022” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  Czytaj więcej: Znamy finałową dziesiątkę „Polaka Roku 2022”! Kapituła wyłoniła kandydatów Gala przebiegła w znanej i lubianej formule — prócz finalistów, nagrodzono także najbardziej gorliwie głosujących Czytelników. Po części „poważnej” przyszedł czas i na występy. Historyczną 25. edycję (w roku 70-lecia...

  Były takie kursy… Język polski w sowieckim Kownie

  Nie chcę tym razem rozmawiać o kowieńskiej „Kotwicy”, którą mieszkańcy Wilna trochę znają. Chcę pomówić o kursach języka polskiego wywalczonych przez Wandę Żotkiewicz i Pani mamę, Walerię Walukiewicz. Jakie były te najważniejsze polskie adresy w powojennym Kownie? Jeśli mówimy o...

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....