Plecak, przybory i stypendium dla polskiego ucznia. Rusza projekt „Bon pierwszaka”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wchodzie” w ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka” przekaże kompleksowe wyprawki szkolne uczniom klas pierwszych z polskich szkół na Litwie. Do każdego plecaka dołączona zostanie książka pt. „Baśnie i legendy polskie”. Wyprawki zostaną przekazane szkołom do końca sierpnia.

Kompleksowy zestaw dla pierwszaka
| Fot. organizatorzy

Na wyprawkę szkolną składa się plecak z wyposażeniem. To między innymi piórnik, worek, farby, flamastry, pudełko śniadaniowe i bidon, zeszyty oraz bloki rysunkowe.

Dodatkowe 500 złotych

Ponadto każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma jednorazowe stypendium finansowe o równowartości 500 złotych, przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne. Stypendia zostaną przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia do końca października bieżącego roku.

„Bon Pierwszaka” jest również realizowany na Łotwie, Ukrainie i w Czechach.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Projekt „Bon Pierwszaka” jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.


Na podst.: organizatorzy