Produkty rolne docierają do konsumentów bez pośredników

Gospodarstwo rodzinne pszczelarzy Rušėnasów, biorące udział w projekcie, nabyło specjalny sprzęt, który pozwala na dostarczanie na rynek miodu w nowy sposób — jako osobistą porcję w jednorazowej łyżeczce
| Fot. pasieka Rušėnasów

Nabór wniosków w ramach obszaru „Wsparcie dla krótkich łańcuchów dostaw oraz rozwoju rynku lokalnego na poziomie lokalnym” środka „Współpraca” Programu Rozwoju Wsi Litwy 2014-2020 dobiegł połowy. Wnioski są przyjmowane od 12 lipca do 10 września. Po zatwierdzeniu przez ministra gospodarki rolnej nowych zasad wdrażania programu i przyznaniu dodatkowej kwoty na tworzenie regionalnych centrów logistycznych, na wsparcie przeznaczono ponad 7,7 milionów euro.

Potencjalni wnioskodawcy

Wnioski o ten środek można składać wyłącznie razem z partnerami, którzy muszą uczestniczyć w projekcie, realizować i finansować go wraz z wnioskodawcą. Ich współpraca musi być zapisana we wspólnej umowie o działalności.

Do wsparcia mogą się kwalifikować zarówno rolnicy, jak też podmioty prawne, zajmujące się gospodarką rolną, produkcją oraz (lub) przetwórstwem produktów spożywczych, oraz (lub) ich marketingiem, handlem produktami gospodarki rolnej oraz spożywczymi, a także publiczne podmioty.

Mogą oni zajmować dowolne stanowisko w projekcie, czyli mogą być wnioskodawcami, partnerami i pośrednikami (z wyjątkiem publicznych podmiotów prawnych). Nawiasem mówiąc, pośrednik (który może być tylko jeden) w projekcie nie jest obowiązkowy. Ważne jest, aby współpracujący partnerzy projektu, którzy wspólnie realizują projekt, stworzyli krótki łańcuch dostaw żywności, tak aby produkcja rolna docierała do konsumenta szybko i możliwie najkrótszą drogą.

Kwota wsparcia

Wysokość wsparcia jest przyznawana w sposób zróżnicowany, tj. maksymalna kwota do 120 tysięcy euro jest przeznaczana na jeden projekt, jeśli biorą w nim udział podmioty z różnych sektorów gospodarki rolnej, z uwzględnieniem liczby uczestników łańcucha dostaw, dla jednego uczestnika łańcucha może być przeznaczone do 30 tysięcy euro (to ograniczenie nie dotyczy spółdzielni rolniczych).

Jeśli w projekcie biorą udział podmioty z jednego sektora rolnego, w zależności od liczby uczestników łańcucha dostaw, na jednego uczestnika łańcucha można przyznać kwotę 15 tysięcy euro (to ograniczenie nie dotyczy spółdzielni rolniczych).

O wsparcie w wysokości 200 tysięcy euro (do 50 tysięcy euro na jednego uczestnika łańcucha projektu) mogą wnioskować potencjalni beneficjenci, których projekty przewidują inwestycje, związane z dostarczaniem produktów spożywczych oraz rolnych do miejsc realizacji, włączając w to sprzęt do przechowywania oraz składowania produktów spożywczych, dla spółek lub instytucji świadczących usługi publiczne.

Ponadto wsparcie w wysokości 700 tysięcy euro jest możliwe, jeśli projekt przewiduje inwestycje w utworzenie centrum logistycznego na szczeblu regionalnym oraz (albo) wykorzystanie istniejącej infrastruktury logistycznej.

Twórcy centrów logistycznych

W przypadku osób tworzących centrum logistyczne na szczeblu regionalnym (nowa budowa lub dostosowanie istniejącej nieruchomości) wsparcie przyznaje się z uwzględnieniem doświadczenia wnioskodawcy w zakresie krótkiej działalności w łańcuchu dostaw, a także – 5 miejsca. Musi znajdować się w samorządzie graniczącym z miastem o liczbie co najmniej 149 tysięcy mieszkańców, a produkcja musi być dostarczana instytucjom, przedsiębiorstwom lub nabywcom kilku samorządów.

W ciągu 5 lat należy zapewnić zmieniający się, tj. z czasem rozszerzany koszyk podstawowych grup produktów (produktów zbożowych, warzyw, owoców oraz jagód, tłuszczów, produktów mlecznych, mięsa oraz jaj). Roczna produkcja musi sięgać 15 000 kg.

Kwalifikowalne koszty

Koszty realizacji biznesplanu, takie jak zakup pojazdów chłodniczych, wózków mechaniczno-hydraulicznych, wózków widłowych innych niż teleskopowe, mebli komercyjnych (stojaki, półki, okna chłodnicze itp.) i sprzętu komercyjnego (wagi, kasa fiskalna itp.), sprzętu i materiałów pakujących itp., mogą zostać zwrócone.

Kwalifikowalne są także koszty bieżące współpracy, niezbędne do organizowania spotkań, wynajmu pomieszczeń administracyjnych (biura), artykułów papierniczych i dezynfekcyjnych oraz innych środków ochrony medycznej, a także wynagrodzenie kierownika projektu.

Kwalifikują się także wydatki na wynagrodzenie sprzedawcy, pracownika centrum logistycznego, wynajem punktu sprzedaży, wynajem miejsca uczestnictwa w wydarzeniach, transport (paliwo, wynajem środka transportu), modyfikację kasy fiskalnej, środki dezynfekcyjne w okresie sytuacji ekstremalnej wywołanej przez COVID-19.

Projekt nauczył współpracy

Pszczelarze Rušėnasowie z rejonu rakiskiego mówią, że udział w projekcie krótkiego łańcucha dostaw nauczył ich współpracy, dzielenia się doświadczeniem oraz sprzętem. „Kupiliśmy sprzęt, który pozwolił na inną prezentację produktu. Jest to ten sam miód, ale na łyżeczce — czyli własna, dawkowana ilość miodu. Nie trzeba czerpać ze wspólnego słoika. Tego na rynku nie ma, a naszym zdaniem, może być bardzo ciekawe oraz praktyczne” — jest przekonana pszczelarka Diana. A fakt, że projekt zapewniał także wsparcie na marketing, zwłaszcza w jak najszybszym dotarciu do odbiorcy, umożliwił stworzenie zabawnego słodkiego filmu.Zam. 2384