Obchody Roku Konstytucji 3 Maja

W Centralnej Bibliotece Samorządu Rejonu Wileńskiego ruszył projekt „Rok 2021. Obchody Roku Konstytucji 3 Maja”. Celem projektu jest uczczenie 230. rocznicy podpisania Konstytucji 3 maja — pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji, a także Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Konstytucja 3 Maja i Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów są częścią wspólnego dziedzictwa historycznego Litwy i Polski, wzmacniającą pamięć historyczną Litwy i Polski oraz są jednym z kluczowych elementów wielowiekowego dziedzictwa stosunków polsko-litewskich.

Przedsięwzięcia

Z tej okazji Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego przygotowała szereg konkursów, wystawę źródeł historycznych oraz imprezę z udziałem aktorów z Polskiego Teatru w Wilnie, artystów Zespołu Folklorystycznego „Rudomianka“ i gości z różnych placówek w Rudominie oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Już zostało przeprowadzone wirtualne spotkanie „Wiwat Maj, piękny Maj” z historykiem oraz nauczycielem Wileńskiego Centrum Nauczania Agroekologii Michałem Treszczyńskim. W czasie spotkania odbyły się występy uczniów Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie oraz uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.

Wszyscy chętni są zapraszani do obejrzenia wystawy źródeł historycznych, poświęconych 230. rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja, która czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.

| Graf. vrsa.lt

Projekt finansowany ze Środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.


Na podst.: Samorząd Rejonu Wileńskiego