Więcej

  Uczniowie Gimnazjum im. Wł. Syrokomli wrócą do nowoczesnych, bezpiecznych pomieszczeń, tymczasowo będą się uczyć w 5 miejscach

  Czytaj również...

  Dla uczniów wileńskiego gimnazjum im. Władysława Syrokomli przygotowywane są bardziej komfortowe i jakościowe warunki nauki. Kontynuowane są prace modernizacyjne i instalowany jest system wentylacyjny. W trakcie realizacji projektu pojawiły się nowe wyzwania, ponieważ konstrukcje z czasów radzieckich musiały zostać wzmocnione, aby zapewnić bezpieczeństwo. Zapewniono, że uczniowie będą mogli wrócić do nauki kontaktowej, która tymczasowo odbywać się będzie w innych pomieszczeniach.

  | Fot. Samorząd Miasta Wilna

  Decyzja o zainstalowaniu nowego systemu wentylacji i klimatyzacji wraz z remontem ogrzewania oznaczała konieczność wzmocnienia konstrukcji budynku. Potrzeba dodatkowego wyposażenia pojawiła się w następstwie pandemii, kiedy zdano sobie sprawę z wagi nowoczesnej wentylacji. Modernizacja Gimnazjum została przeprowadzona w kilku etapach: w pierwszym etapie (2020 r.) wykonano izolację budynku, dzięki czemu nauka w budynku nie została przerwana. Pod koniec 2020 roku, po przetargu na wykonanie dodatkowych prac związanych z remontem systemu grzewczego, zdecydowano się na montaż nowego systemu wentylacji i klimatyzacji.

  „To rozczarowujące, że Gimnazjum będzie musiało rozpocząć rok szkolny pod więcej niż jednym dachem, ale w tym przypadku najważniejsze dla nas było uniknięcie nauczania zdalnego, by wszystkie dzieci mogły powrócić do edukacji kontaktowej, a następnie powrócić do bezpiecznego środowiska nauczania. Poinformowaliśmy już rodziców i społeczność lokalną o sytuacji i tymczasowych miejscach nauki” — powiedział Tomas Gulbinas, zastępca mera Wilna.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Przedszkolaki w im. Władysława Syrokomli rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej na Antokolu (ul. Šilo 15), uczniowie szkół podstawowych będą uczęszczać do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (ul. V. Druskio 11) i Gimnazjum im. Salomei Nėris w Wilnie (ul. Vilniaus 32), uczniowie klas 5-8 będą uczyć się w pomieszczeniach przy ul. Panerių 26 (pomieszczenia biurowe), a uczniowie klas 9-12 w Centrum Kształcenia Dorosłych im. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (ul. Kauno 43, LT-03203).

  Planuje się, że uczniowie wrócą do swojego Gimnazjum na początku stycznia przyszłego roku. Całkowity koszt prac modernizacyjnych (izolacja, system grzewczy, wentylacja i wykończenie wnętrz) wynosi do 4,3 mln euro.


  Materiał został przygotowany na zlecenie Samorządu Miasta Wilna. Treści opłacone.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...

  Estońskie Muzeum Wojny i Muzeum gen. Laidonera

  Zgodnie ze swoim statutem muzeum zajmuje się lokalizowaniem, gromadzeniem, konserwacją, badaniem i rozpowszechnianiem obiektów i materiałów związanych z estońską historią wojskowości, a także badaniem historii wojskowości i rozwijaniem stosunków międzynarodowych z innymi odpowiednimi instytucjami. Muzeum położone jest w Viimsi, przy...