Zaproszenie na sobotnią Drogę Krzyżową w Kalwarii Wileńskiej

Ks. Dariusz Stańczyk zaprasza wiernych na Drogę Krzyżową ścieżkami Kalwarii Wileńskiej. Będzie miała ona miejsce jutro, 28 sierpnia, o godz. 9:00. Na Drogę zapraszają także harcerze Wileńskigo Hufca Maryi.

Pątnicy będą wypraszać łaski dla ratowania dusz, rodzin swoich, dla cierpiących z powodu ubóstwa i zobojętniałych w wierze, dla wzmocnienia wolności i bezpieczeństwa Ojczyzny.


Na podst.: organizatorzy