Rośnie liczba emerytów

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Litwa, podobnie jak większość krajów rozwiniętych, boryka się z problemem starzenia się społeczeństwa. Z danych Sodry wynika, że emeryturę pobiera 613 tys. osób z 2 795 175 mieszkających na Litwie.

W porównaniu z rokiem 2015, w roku obecnym liczba osób pobierających emeryturę wzrosła o 15 tys., czyli o 2,7 proc. Średnia emerytura wynosi obecnie 413 euro. Kiedy średnie wynagrodzenie „na papierze” wynosi 1 566 euro. Rząd zobowiązał się, że do 2024 r. średnia emerytura będzie wynosiła 534 euro. 73 tys. emerytów jest nadal czynna zawodowo. Wśród emerytów absolutną większość stanowią kobiety – 406 tys., a mężczyźni tylko – 206 tys.

14 grudnia 1990 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Celem święta jest propagowanie postulatów dotyczących poprawy sytuacji osób dojrzałych, czyli walki z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

Dzięki postępowi cywilizacyjnemu oraz jakości życia na świecie znacząco wydłużyło się ludzkie życie. Zwłaszcza dotyczy to krajów wysoko rozwiniętych. Prawie 20 proc. mieszkańców Unii Europejskiej jest w wieku emerytalnym, czyli na jedną osobę w wieku 65 lat lub więcej przypadały mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że do roku 2030 odsetek ludności w wieku emerytalnym Unii Europejskiej wyniesie 23,8 proc. Najwięcej emerytów jest w następujących krajach: Włochy – 22,3 proc., Grecja – 21,5 proc., Niemcy – 21,2 proc. i Portugalia – 21,1 proc.. Problem starzenia się jest poruszany na poziomie międzynarodowym od co najmniej 40 lat. W 1982 r. ONZ uchwaliło Międzynarodowy Plan Działań w sprawie starzenia się. Dekadę później przyjęła rezolucję w sprawie Zasad Działania na Rzecz Osób Starszych, w których wskazano, że kraje muszą uwzględnić w swych planach następujące zasady na rzecz seniorów, jak niezależność, uczestnictwo w życiu społecznym, opieki oraz samorealizacji i godności.

Czytaj więcej: Jak można dziedziczyć emeryturę?