Więcej

  Rośnie liczba emerytów

  Czytaj również...

  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Litwa, podobnie jak większość krajów rozwiniętych, boryka się z problemem starzenia się społeczeństwa. Z danych Sodry wynika, że emeryturę pobiera 613 tys. osób z 2 795 175 mieszkających na Litwie.

  W porównaniu z rokiem 2015, w roku obecnym liczba osób pobierających emeryturę wzrosła o 15 tys., czyli o 2,7 proc. Średnia emerytura wynosi obecnie 413 euro. Kiedy średnie wynagrodzenie „na papierze” wynosi 1 566 euro. Rząd zobowiązał się, że do 2024 r. średnia emerytura będzie wynosiła 534 euro. 73 tys. emerytów jest nadal czynna zawodowo. Wśród emerytów absolutną większość stanowią kobiety – 406 tys., a mężczyźni tylko – 206 tys.

  14 grudnia 1990 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Celem święta jest propagowanie postulatów dotyczących poprawy sytuacji osób dojrzałych, czyli walki z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństw.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Dzięki postępowi cywilizacyjnemu oraz jakości życia na świecie znacząco wydłużyło się ludzkie życie. Zwłaszcza dotyczy to krajów wysoko rozwiniętych. Prawie 20 proc. mieszkańców Unii Europejskiej jest w wieku emerytalnym, czyli na jedną osobę w wieku 65 lat lub więcej przypadały mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że do roku 2030 odsetek ludności w wieku emerytalnym Unii Europejskiej wyniesie 23,8 proc. Najwięcej emerytów jest w następujących krajach: Włochy – 22,3 proc., Grecja – 21,5 proc., Niemcy – 21,2 proc. i Portugalia – 21,1 proc.. Problem starzenia się jest poruszany na poziomie międzynarodowym od co najmniej 40 lat. W 1982 r. ONZ uchwaliło Międzynarodowy Plan Działań w sprawie starzenia się. Dekadę później przyjęła rezolucję w sprawie Zasad Działania na Rzecz Osób Starszych, w których wskazano, że kraje muszą uwzględnić w swych planach następujące zasady na rzecz seniorów, jak niezależność, uczestnictwo w życiu społecznym, opieki oraz samorealizacji i godności.

  Czytaj więcej: Jak można dziedziczyć emeryturę?


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Nasze zwycięstwo

  Po kilku latach prezydent Litwy przeistoczyła się z orędownika rozmowy w najzacieklejszego krytyka wschodnich autokracji. Czy próba dialogu była błędem? Nie. Po prostu sytuacja geopolityczna była inna i faktycznie wyglądało, że tylko poprzez żmudne rozmowy i negocjacje można zapewnić...

  Zmarnowana szansa na Rzeczpospolitą Trojga Narodów

  Pod koniec 1991 r. Ukraina de facto i de iure została krajem niepodległym. Podobnie jak większość byłych republik ZSRS, miała gorsze i lepsze momenty. W odróżnieniu jednak od Rosji lub Białorusi nigdy nie wprowadziła systemu autorytarnego lub dyktatorskiego. Wszelkie...

  Sprawa Majauskasa a zgrzyty w koalicji

  Politolog i historyk z Uniwersytetu Witolda Wielkiego Andrzej Pukszto jest przekonany, że usunięcie Majauskasa z listy członków partii jest objawem większego kryzysu. — W koalicji rządzącej są dwa kryzysy. Jeden jest kryzysem wewnątrzpartyjnym, natomiast drugi dotyczy relacji konserwatystów z Partią...

  Tranzyt do Kaliningradu: Rosja wyczerpała limity na część towarów

  Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z lipca br. Rosja może przewozić towary objęte sankcjami do swej europejskiej enklawy, ale wielkość tranzytu określonych towarów nie może przekroczyć średniej wwożonych towarów z trzech ostatnich lat. Komisja w swym oświadczeniu podkreśliła, że...