Więcej

  Kilkadziesiąt uchwał ważnych dla mieszkańców

  Czytaj również...

  Mer Maria Rekść podczas sesji przybliżyła sylwetkę Rimantasa Gerdvilisa, kandydata do nagrody Rycerza „Złotej Wici”
  | Fot. vrsa.lt

  24 września w sposób zdalny odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. 29 radnych podwileńskich pochyliło się m.in. nad uchwałami oświatowymi, budżetowymi i infrastrukturalnymi. Rozpatrzono 28 projektów.

  Budżet

  Radni głosowali za zwiększeniem budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok bieżący. Uzyskane środki samorząd skieruje na pomoc socjalną dla uczniów w postaci artykułów żywnościowych (30 tys. euro), umocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej w rejonie (93 tys. euro) i do zakładów opieki medycznej w ramach prowadzonego szczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (22 tys. euro). Dodatkowo samorząd uzyskał finansowanie w wysokości 153 tys. euro na realizację projektów inwestycyjnych.

  Oświata

  Radni rejonu wileńskiego głosowali za zwiększeniem liczby specjalistów do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od września br. utworzono 10,5 etatu pomocników nauczycieli, zaś od 1 października ich liczba zwiększy się o kolejne 5,5 etatu. To reakcja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego na zwiększająca się liczbę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Ochrona zdrowia

  Od 2014 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego finansują studia medyczne dla młodych osób, te z kolei zobowiązują się do wykonywania pracy na rzecz mieszkańców rejonu przez 5 lat. W ten sposób instytucje radzą sobie z problemem braku lekarzy i zwiększają dostęp mieszkańców do usług wysoko wykwalifikowanych lekarzy. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła umowę o finansowanie studiów kolejnego studenta rezydenta (kardiologa).

  Infrastruktura

  Radni zatwierdzili zaktualizowaną listę dróg i ulic publicznych o znaczeniu lokalnym oraz uzupełnili tryb wpisywania dróg i ulic do tej listy. Kolejne głosowanie dotyczyło zaaprobowania wykazu prac nad poprawą stanu dróg i ulic w 23 gminach rejonu wileńskiego. Radni podwileńscy zaakceptowali ponadto projekt, zgodnie z którym we wsi Dusienięta na terenie gminy Czarny Bór urządzony zostanie plac dla dzieci i strefa dla miłośników uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Radni wyrazili też zgodę na to, by ulicy we wsi Szwedy na terenie gminy awiżeńskiej nadać nazwę Hortensjowej.

  Uznanie dla zasłużonych samorządowców

  Na zakończenie obrad przybliżono sylwetkę Rimantasa Gerdvilisa, wicedyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który za swój wkład w rozwój i umacnianie samorządu Rejonu Wileńskiego został wytypowany do nagrody Rycerza „Złotej Wici”, przyznawanej dla samorządowców ze szczególnymi zasługami. – To samorządowiec, który pracuje na rzecz mieszkańców, nie szczędząc nawet własnego zdrowia. To osoba o szerokich kompetencjach, uczciwy, pracowity człowiek. Bardzo bym chciała, by zarząd Stowarzyszenia Samorządów pozytywnie zaopiniował nasz wniosek i naszego kandydata – powiedziała mer Maria Rekść.

  Kandydaturę zasłużonego samorządowca poparli wszyscy obecni na sesji radni podwileńscy.


  Tłum. L24.lt

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...