Więcej

  Kilkadziesiąt uchwał ważnych dla mieszkańców

  Czytaj również...

  Mer Maria Rekść podczas sesji przybliżyła sylwetkę Rimantasa Gerdvilisa, kandydata do nagrody Rycerza „Złotej Wici”
  | Fot. vrsa.lt

  24 września w sposób zdalny odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. 29 radnych podwileńskich pochyliło się m.in. nad uchwałami oświatowymi, budżetowymi i infrastrukturalnymi. Rozpatrzono 28 projektów.

  Budżet

  Radni głosowali za zwiększeniem budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok bieżący. Uzyskane środki samorząd skieruje na pomoc socjalną dla uczniów w postaci artykułów żywnościowych (30 tys. euro), umocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej w rejonie (93 tys. euro) i do zakładów opieki medycznej w ramach prowadzonego szczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (22 tys. euro). Dodatkowo samorząd uzyskał finansowanie w wysokości 153 tys. euro na realizację projektów inwestycyjnych.

  Oświata

  Radni rejonu wileńskiego głosowali za zwiększeniem liczby specjalistów do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od września br. utworzono 10,5 etatu pomocników nauczycieli, zaś od 1 października ich liczba zwiększy się o kolejne 5,5 etatu. To reakcja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego na zwiększająca się liczbę uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Ochrona zdrowia

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Od 2014 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego wraz z Centralną Przychodnią Rejonu Wileńskiego finansują studia medyczne dla młodych osób, te z kolei zobowiązują się do wykonywania pracy na rzecz mieszkańców rejonu przez 5 lat. W ten sposób instytucje radzą sobie z problemem braku lekarzy i zwiększają dostęp mieszkańców do usług wysoko wykwalifikowanych lekarzy. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła umowę o finansowanie studiów kolejnego studenta rezydenta (kardiologa).

  Infrastruktura

  Radni zatwierdzili zaktualizowaną listę dróg i ulic publicznych o znaczeniu lokalnym oraz uzupełnili tryb wpisywania dróg i ulic do tej listy. Kolejne głosowanie dotyczyło zaaprobowania wykazu prac nad poprawą stanu dróg i ulic w 23 gminach rejonu wileńskiego. Radni podwileńscy zaakceptowali ponadto projekt, zgodnie z którym we wsi Dusienięta na terenie gminy Czarny Bór urządzony zostanie plac dla dzieci i strefa dla miłośników uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Radni wyrazili też zgodę na to, by ulicy we wsi Szwedy na terenie gminy awiżeńskiej nadać nazwę Hortensjowej.

  Uznanie dla zasłużonych samorządowców

  Na zakończenie obrad przybliżono sylwetkę Rimantasa Gerdvilisa, wicedyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który za swój wkład w rozwój i umacnianie samorządu Rejonu Wileńskiego został wytypowany do nagrody Rycerza „Złotej Wici”, przyznawanej dla samorządowców ze szczególnymi zasługami. – To samorządowiec, który pracuje na rzecz mieszkańców, nie szczędząc nawet własnego zdrowia. To osoba o szerokich kompetencjach, uczciwy, pracowity człowiek. Bardzo bym chciała, by zarząd Stowarzyszenia Samorządów pozytywnie zaopiniował nasz wniosek i naszego kandydata – powiedziała mer Maria Rekść.

  Kandydaturę zasłużonego samorządowca poparli wszyscy obecni na sesji radni podwileńscy.


  Tłum. L24.lt

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...

  Osoby niepełnosprawne w Niemenczynie mają do dyspozycji nowy autokar

  Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie dysponuje obecnie dostosowanym mikrobusem, a na dalsze podróże placówka wynajmowała większe autokary turystyczne. – Nasza wspólnota jest bardzo aktywna, często podróżujemy. Byliśmy w sąsiednich rejonach, udajemy się nad Bałtyk, byliśmy w Polsce, Włoszech,...

  Dostosowanie mieszkań do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych

  W 2022 r. dla osób niepełnosprawnych mieszkających w rejonie wileńskim dostosowano 16 mieszkań, w których prowadzono prace ułatwiające poruszanie się w środowisku mieszkalnym: w domu jednorodzinnym zainstalowano windę na drugie piętro z przystankiem na pierwszym piętrze i wyjściem na...