Więcej

  Spotkania z językiem polskim. Lekcja 2.

  Czytaj również...

  Dzisiejsze „Spotkanie z językiem” poświęcimy fonetyce, czyli zagadnieniom związanym z wymową. Język polski, podobnie jak i wszystkie języki słowiańskie, należy do języków spółgłoskowych, w których spółgłoski stanowią powyżej 70%. Toteż nic dziwnego, że często w naszym języku występują zbitki spółgłoskowe, czyli grupy występujących po sobie spółgłosek o zbliżonej artykulacji. Chciałabym zwrócić uwagę na wymowę takich zbitek spółgłoskowych, jak trz, drz, strz, zdrz występujących w różnych pozycjach w wyrazie. Wymówienie tych grup głosek nie jest łatwe, wobec często dochodzi do ich upodobnienia i do redukcji, na skutek czego zamiast trz wymawiamy cz, zamiast drz, zamiast strzszcz, zamiast zdrzżdż, np. czeba, wyczepać, dźewo, Andżej.

  Wymowa taka występuje w wielu gwarach polskich, zwłaszcza powszechna w Małopolsce i Wielkopolsce. Należy zaznaczyć, że charakterystyczna jest nie tylko dla gwar, ale także dla regionalnych odmian polszczyzny (np. częsta w Krakowie), chociaż niemieszcząca się we współczesnej normie językowej.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Poszukuję śladów rodziny na Wileńszczyźnie

  Wiele informacji o rodzinie udało mi się zebrać, ale zagadką pozostaje stary pergamin, który widziałem w domu rodzinnym.  Mojemu ojcu i babci udało się wyrwać z Sowietów dopiero w 1922 roku. Wiadomo, w jakim stanie wrócili… Kilka lat później, mój ojciec Edmund Wojciechowicz...

  Lampami gorejące Wilno i miejska choinka [GALERIA]

  Zatopione w mistycznej grze cieni i promieni Wilno w kadr wlał nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Major „Wilia”

  „Wilia” doświadczyła rządów rosyjskich komunistów i niemieckich nazistów, metod działania gestapowców enkawudzistów, ubowców. Przeszła przez wileńskie Łukiszki, moskiewską Łubiankę, katorżniczą Workutę, peerelowską biedę. Śledztwo prowadzone przez sowieckie służby bezpieczeństwa odbyła w Wilnie i Moskwie. Brat jej został zamordowany wraz...

  Spotkania z językiem. Lekcja 8

  https://www.youtube.com/watch?v=oveYe_rsLhM Dzisiaj będziemy mówić o rzeczownikach, które odmieniają się nietypowo i tym samym przysparzają nam, użytkownikom polszczyzny, niemało problemów poprawnościowych. We wcześniejszych „Spotkaniach z językiem” już była mowa o tym, że w dawnej polszczyźnie obok liczby pojedynczej i mnogiej była...