Litwa odnotowała więcej zgonów i mniej urodzeń. Pogłębia się niż demograficzny

Wskaźniki urodzeń spadły w ciągu roku o jedną dziesiątą, a liczba zgonów wzrosła o jedną czwartą, wynika z danych opublikowanych przez Departament Statystyki w poniedziałek. Statystyki dotyczące emigracji również pozostawiają wiele do życzenia.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Według danych demograficznych z września tego roku w kraju urodziło się łącznie 2 117 noworodków. W tym samym okresie roku przeszłego urodziło się 2 330 dzieci. To znaczy, że według oficjalnych danych urodziło się o 223 mniej dzieci.

W zeszłym miesiącu zmarło 3 880 osób. Z kolei we wrześniu roku 2020 śmiertelność wyniosła 3 105.

Negatywne tendencje migracyjne

Choć wcześniej można było pochwalić się pozytywnymi zmianami w danych o emigracji, tak tendencje migracyjne po okresie letnim we wrześniu powróciły do ujemnych.

W zeszłym miesiącu do kraju wjechały 3 964 osoby, wyjechało 4 446. W przypadku przyjeżdżających, stosunek obywateli do cudzoziemców rozłożył się niemal po równo. Z kolei w przypadku wyjeżdżających aż 60 proc. stanowili obywatele Litwy.

W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku emigracja wzrosła o ok. 40 proc. Liczba przyjazdów zmniejszyła się o prawie jedną dziesiątą.

Ogólna liczba mieszkańców zmniejszyła się o 2 245 w ciągu jednego miesiąca.

Na początku października na Litwie mieszka 2 780 427 osób.


Na podst.: BNS, własne