Więcej

  Konferencja „»Świt wolności ojczyzny«— Konstytucja 3 Maja 1791 r.”

  Czytaj również...

  Międzynarodowa konferencja naukowa „»Świt wolności ojczyzny«— Konstytucja 3 Maja 1791 r. Geneza. Treść. Znaczenie” organizowana 20-21 października 2021 roku w Muzeum Narodowym — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (aleja Katedralna 4, Wilno) jest projektem towarzyszącym międzynarodowej wystawie „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja” (19 października 2021 r. — 16 stycznia 2022 r.).

  Konferencja i wystawa organizowane są z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Wydarzenie jest objęte patronatem prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

  | Plakat organizatorzy

  Ostatnie dziesięciolecia istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów to jeden z najintensywniej analizowanych tematów współczesnej historiografii, ale nadal nie ma zgody zarówno co do form wyrazu idei Oświecenia, jak i skali reform przeprowadzonych w drugiej połowie XVIII w. oraz ocen skutków procesu centralizacji czy upadku państwa.

  Od unii po Konstytucję

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W kontekście sprzeczności historiograficznych szczególnie ważne pozostaje zagadnienie rozwoju dwuczłonowego państwa polsko–litewskiego, ukierunkowanego przez akt Unii lubelskiej 1569 r., analizowane w kontekście Konstytucji 3 Maja 1791 r., będącej zwieńczeniem reform Sejmu Czteroletniego (1788–1792).

  Oprócz ocen, że Konstytucja 3 Maja jest wspólnym dokumentem ówczesnej szlachty polskiej i litewskiej, odpowiadającym aspiracjom zwolenników scentralizowanej monarchii konstytucyjnej, historiografia podkreśla też, że Konstytucję 3 Maja można uznać za część historii litewskiej konstytucyjności dopiero w kontekście Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, przyjętego przez Sejm 20 października 1791 r.

  Cel konferencji

  | Graf. Kazimierz Wojniakowski

  Celem konferencji poświęconej obchodom 230. rocznicy przyjęcia Konstytucji 3 Maja 1791 r. i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, jest przedstawienie najnowszych wyników badań związanych z genezą Konstytucji 3 Maja i kontekstami jej uchwalenia, omówienie wpływu tego aktu prawnego na rozwój społeczeństwa i państwa, ocenienie miejsca Konstytucji w pamięci historycznej państw spadkobierców Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy rzeczywiście Konstytucja 3 Maja jest odczytywana w duchu Unii Lubelskiej jedynie z powodu dokumentu zaręczenia?

  W centrum zainteresowania konferencji są społeczne, gospodarcze, polityczne, geopolityczne i kulturowe konteksty zmian konstytucyjnych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz wyrażanie niepodległości państwowej Wielkiego Księstwa Litewskiego w obliczu centralizacji: okoliczności uchwalenia 20 października 1791 r. Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów, jego znaczenie dla zmian w strukturze państwa i rozwoju społeczeństwa.

  Na konferencji planowana tematyka:

  • Rozwój parlamentaryzmu w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Konstytucja 3 Maja;
  • Kryzys suwerenności i sposoby jego przezwyciężenia;
  • Myśl polityczna, konstytucyjna i prawna oświecenia;
  • Piśmiennictwo, sztuka, teatr, muzyka epoki Konstytucji;
  • Konstytucja a społeczeństwo.

  Konferencja jest organizowana jako jubileuszowe, dwudzieste sympozjum badaczy osiemnastowiecznej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, gromadzące do wspólnej dyskusji osoby pracujące w różnych litewskich i zagranicznych instytucjach naukowych, prowadzące badania z różnych dziedzin historii Litwy XVIII w.

  Konferencja dwujęzyczna

  Konferencja będzie prowadzona w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym. 

  Wstęp na konferencję jest wolny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja. Wymagane jest okazanie „paszportu możliwości”.

  Rejestracja na konferencję

  Rejestracja na pierwszy dzień konferencji (20 października): http://registracija.valdovurumai.lt/dkyrcxgh.

  | Graf. organizatorzy

  Rejestracja na drugi dzień konferencji (21 października): http://registracija.valdovurumai.lt/1b1caams.

  Transmisja na żywo z uroczystego otwarcia międzynarodowej wystawy „O dobro ojczyzny. Litwa i Polska w epoce Konstytucji 3 maja” z udziałem prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 19 października 2021 roku o godz. 17.30 na profilu Facebook Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

  Organizatorzy konferencji: Muzeum Narodowe — Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Instytut Historii Litwy, Uniwersytet Witolda Wielkiego

  Partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego.


  Na podst.: organizatorzy

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Spotkania z językiem. Lekcja 8

  https://www.youtube.com/watch?v=oveYe_rsLhM Dzisiaj będziemy mówić o rzeczownikach, które odmieniają się nietypowo i tym samym przysparzają nam, użytkownikom polszczyzny, niemało problemów poprawnościowych. We wcześniejszych „Spotkaniach z językiem” już była mowa o tym, że w dawnej polszczyźnie obok liczby pojedynczej i mnogiej była...

  Oświadczenie zarządu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

  Redakcje zrzeszone w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w swoich krajachzamieszkania są beneficjentami działań Fundacji Wolność i Demokracja jako operatoraśrodków przeznaczonych na finansowanie mediów, lub jako inicjatora przedsięwzięć iprojektów, skierowanych do mieszkańców naszych krajów, zarówno tych o polskiejnarodowości lub...

  Ważne dla pasażerów wileńskiego transportu publicznego — strajk kierowców

  W Wilnie transport publiczny zapewnia 3 przewoźników —„Transrevis”, „Kautra” i VVT. Planuje się, że w czasie strajku na ulice miasta może wyjechać nawet 35 proc. mniej pojazdów niż zwykle. Ponieważ w dni strajku po mieście będzie kursować mniej autobusów...

  Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia „Mejszagolanki” w Dworze Houwaltów

  Śpiew — nieodłączna cząstka ich życia Zespół Wokalny „Mejszagolanki” tworzą panie, dla których śpiew i udział w zespole jest nieodłączną cząstką ich życia społeczno-kulturalnego. Repertuar zespołu tworzą polskie pieśni ludowe i patriotyczne, pieśni autorskie, biesiadne i estradowe. Zespół „Mejszagolanki” jest...