Więcej

  Inwestycja dla dobra dzieci. W rejonie wileńskim otwarto dwa nowe wspólnotowe domy dziecka

  Czytaj również...

  5 listopada w Bendarach w rejonie wileńskim uroczyście otwarto dwa nowe wspólnotowe domy dziecka, w których dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej zostaną przyjęte do tymczasowej i stałej opieki. W jednym z nich już mieszka siedmioro nastolatków.

  Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od przecięcia wstęgi i wspólnej modlitwy
  | Fot. vrsa.lt

  Historia powstawania przestronnych i dostosowanych dla dzieci domów wspólnotowych sięga 2020 r. Wówczas Samorząd Rejonu Wileńskiego, aby płynnie przejść od instytucjonalnej opieki nad dziećmi do rodzinnej i wspólnotowej opieki nad dziećmi zagrożonymi społecznie, przeznaczył z budżetu 520 tys. euro i nabył dwa domy mieszkalne wraz z działką pod działalność wspólnotowych domów dziecka. Stworzono tu 16 miejsc – po ośmioro dzieci w każdym domku. Wkrótce dołączą do nich trzeh kolejni mieszkańcy. Wszystkie dzieci są objęte opieką pracowników socjalnych.

  Na początku 2021 r. dzieci zostały zakwaterowane w osobnych rodzinach zakładanych we wspólnotowych domach dziecka, gdzie nie tylko czują się jak w domu, ale mają zapewniony dostęp do placówek edukacyjnych i aktywnego udziału w życiu społeczności.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Obecnie w rejonie wileńskim bez opieki rodzicielskiej pozostaje 212 dzieci, z czego 151 wychowuje się w rodzinach, sześcioro w rodzinach zastępczych, 48 mieszka w placówkach opiekuńczych, a reszta – w dyżurnych rodzinach opiekuńczych.

  Pozdrowienia i prezenty

  Na otwarcie domów wspólnotowych przybyli mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i wicemer Teresa Dziemieszko. Nie zabrakło pozdrowień i prezentów. Zgromadziło się tu całe grono dostojnych gości: reprezentująca Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin posłanka na Sejm Rita Tamašunienė, proboszcz parafii pw. św. Anny w Duksztach ks. Henryk Naumowicz, doradca Wydziału Ochrony Praw Dziecka Okręgu Wileńskiego Edward Zakrzewski, kierownik Wydziału Usług Społecznych dla rodziny i dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Krystyna Malinowska, starosta gminy Dukszty Honorata Masalskienė, koordynator współpracy międzyinstytucjonalnej samorządu Juliana Lipińska, dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego Justyna Turbienė i inni.

  Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od przecięcia wstęgi i wspólnej modlitwy, po której ks. Henryk Naumowicz poświęcił nowe domy wspólnotowe. Mieszkające tu dzieci wystąpiły z krótkimi przedstawieniami i złożyły serdeczne podziękowania. Przybyłym gościom pokazano przytulnie urządzone pomieszczenia wspólnotowego Domu Opieki. Dzieci zaprezentowały swoje pokoje oraz obszerne podwórko.

  Troskliwość i profesjonalizm

  Uczestnicząca w imprezie mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wyraziła zadowolenie z udanej inwestycji w dobro dzieci. – W rejonie wileńskim obecnie działają cztery samorządowe domy dziecka, wkrótce będzie ich więcej. Cieszymy się, że samorządowi udaje się zapewnić dobre warunki pokrzywdzonym przez los dzieciom, ale całym sercem pragniemy, aby jak najmniej z nich potrzebowało takich usług – powiedziała mer.

  – Życzę mieszkającym w tym domu, by w przyszłości zabrały stąd najpiękniejsze wspomnienia, panujący tu nastrój, troskę ludzi, którzy wam pomagają, udzielone wsparcie i wielkie serca przepełnione miłością. Pragniemy także, by zastosowały te wszystkie wzorowe przykłady w swoim życiu. Chciałabym podziękować troskliwym opiekunom, którzy na co dzień dzielą się dobrocią, dając wzorowy przykład dla naszych przyszłych pokoleń. Chciałabym też podziękować pracownikom Centrum Pomocy Rodzinie i Dzieciom, specjalistom z samorządu, którzy przyczynili się do powstania tych domów, za ich wspaniałą pracę – powiedziała mer Maria Rekść podczas otwarcia domów wspólnotowych.

  – Szczęście żyje dziś w sercach każdego z nas. Życzyłabym, aby ten dom zawsze był pełen miłości i szacunku. Dzięki wspaniałym opiekunom, którzy tworzą ducha tych domów, biorąc dobre przykłady, można wspólnie uczyć się dobroci i miłości. Chciałabym serdecznie podziękować samorządowi, dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego, bo mimo wyzwań udaje się państwu osiągać znakomite wyniki. Cieszę się i dziękuję za nieustanną możliwość poszerzania usług świadczonych mieszkańcom rejonu. Życzę, by w pracy nad wychowaniem dzieci i całego społeczeństwa towarzyszyło państwu powodzenie oraz aby wasz gest dobroci powrócił do państwa i państwa rodzin stukrotnie – powiedziała posłanka Rita Tamašunienė.

  Odczuwalna opieka samorządu

  Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego Justyna Turbienė, ciesząc się z otwarcia wspólnotowych domów dziecka, dziękowała Samorządowi Rejonu Wileńskiego i uczestniczącej w imprezie mer za okazaną serdeczność.

  – Ze słowami największej wdzięczności zwracam się do mer Marii Rekść, której troskę i opiekę czujemy nie tylko dzisiaj, ale zawsze, bez względu na trudności. Dziękujemy za osobiste podejście nie tylko do nas, lecz także do wszystkich mieszkańców rejonu, a szczególnie do tych, którzy potrzebują pomocy najbardziej – nie kryła dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego Justyna Turbienė.


  O reformie systemu opieki nad dziećmi

  Głównym celem reorganizacji systemu opieki społecznej nad dziećmi na Litwie jest zlikwidowanie do 2020 r. instytucjonalnych domów dziecka i umieszczenie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w rodzinach rodziców i opiekunów adopcyjnych oraz zwrócenie ich rodzicom biologicznym. Dopóki nie ma wystarczającej liczby opiekunów, rodziców adopcyjnych, którzy mogliby opiekować się dziećmi lub je adoptować, w samorządach są tworzone wspólnotowe domy dziecka. Dzieci są zakwaterowywane w mieszkaniu lub domu, gdzie jest stwarzane środowisko bliskie rodzinie, rezygnuje się z opieki instytucjonalnej, dzieci żyją tak, jak reszta społeczeństwa.

  Główna różnica między instytucjonalnymi domami dziecka a wspólnotowymi polega na tym, że te ostatnie mają większą swobodę wyboru i niezależność. W społecznym domu dziecka może mieszkać nie więcej niż ośmioro dzieci.

  – Jasne jest, że domy opieki nie oddadzą prawdziwego ciepła domów rodzinnych, a dzieciom znacznie lepiej rosnąć w rodzinie niż w instytucji. Każde dziecko ma prawo dorastać w rodzinie, być otoczonym miłością i zrozumieniem. Gdy jednak nie jest to możliwe, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dziecku bezpieczne, wygodne i odpowiednie środowisko życia. Najważniejszym prawem dziecka jest dorastanie w rodzinie. Dlatego gorąco zachęcam mieszkańców, aby zostali opiekunami (opiekunami) lub rodzicami adopcyjnymi dzieci, które utraciły opiekę rodzicielską – mówi Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Społecznych dla Rodziny i Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...