Więcej

  Inwestycja dla dobra dzieci. W rejonie wileńskim otwarto dwa nowe wspólnotowe domy dziecka

  Czytaj również...

  5 listopada w Bendarach w rejonie wileńskim uroczyście otwarto dwa nowe wspólnotowe domy dziecka, w których dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej zostaną przyjęte do tymczasowej i stałej opieki. W jednym z nich już mieszka siedmioro nastolatków.

  Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od przecięcia wstęgi i wspólnej modlitwy
  | Fot. vrsa.lt

  Historia powstawania przestronnych i dostosowanych dla dzieci domów wspólnotowych sięga 2020 r. Wówczas Samorząd Rejonu Wileńskiego, aby płynnie przejść od instytucjonalnej opieki nad dziećmi do rodzinnej i wspólnotowej opieki nad dziećmi zagrożonymi społecznie, przeznaczył z budżetu 520 tys. euro i nabył dwa domy mieszkalne wraz z działką pod działalność wspólnotowych domów dziecka. Stworzono tu 16 miejsc – po ośmioro dzieci w każdym domku. Wkrótce dołączą do nich trzeh kolejni mieszkańcy. Wszystkie dzieci są objęte opieką pracowników socjalnych.

  Na początku 2021 r. dzieci zostały zakwaterowane w osobnych rodzinach zakładanych we wspólnotowych domach dziecka, gdzie nie tylko czują się jak w domu, ale mają zapewniony dostęp do placówek edukacyjnych i aktywnego udziału w życiu społeczności.

  Obecnie w rejonie wileńskim bez opieki rodzicielskiej pozostaje 212 dzieci, z czego 151 wychowuje się w rodzinach, sześcioro w rodzinach zastępczych, 48 mieszka w placówkach opiekuńczych, a reszta – w dyżurnych rodzinach opiekuńczych.

  Pozdrowienia i prezenty

  Na otwarcie domów wspólnotowych przybyli mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i wicemer Teresa Dziemieszko. Nie zabrakło pozdrowień i prezentów. Zgromadziło się tu całe grono dostojnych gości: reprezentująca Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin posłanka na Sejm Rita Tamašunienė, proboszcz parafii pw. św. Anny w Duksztach ks. Henryk Naumowicz, doradca Wydziału Ochrony Praw Dziecka Okręgu Wileńskiego Edward Zakrzewski, kierownik Wydziału Usług Społecznych dla rodziny i dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Krystyna Malinowska, starosta gminy Dukszty Honorata Masalskienė, koordynator współpracy międzyinstytucjonalnej samorządu Juliana Lipińska, dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego Justyna Turbienė i inni.

  Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od przecięcia wstęgi i wspólnej modlitwy, po której ks. Henryk Naumowicz poświęcił nowe domy wspólnotowe. Mieszkające tu dzieci wystąpiły z krótkimi przedstawieniami i złożyły serdeczne podziękowania. Przybyłym gościom pokazano przytulnie urządzone pomieszczenia wspólnotowego Domu Opieki. Dzieci zaprezentowały swoje pokoje oraz obszerne podwórko.

  Troskliwość i profesjonalizm

  Uczestnicząca w imprezie mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wyraziła zadowolenie z udanej inwestycji w dobro dzieci. – W rejonie wileńskim obecnie działają cztery samorządowe domy dziecka, wkrótce będzie ich więcej. Cieszymy się, że samorządowi udaje się zapewnić dobre warunki pokrzywdzonym przez los dzieciom, ale całym sercem pragniemy, aby jak najmniej z nich potrzebowało takich usług – powiedziała mer.

  – Życzę mieszkającym w tym domu, by w przyszłości zabrały stąd najpiękniejsze wspomnienia, panujący tu nastrój, troskę ludzi, którzy wam pomagają, udzielone wsparcie i wielkie serca przepełnione miłością. Pragniemy także, by zastosowały te wszystkie wzorowe przykłady w swoim życiu. Chciałabym podziękować troskliwym opiekunom, którzy na co dzień dzielą się dobrocią, dając wzorowy przykład dla naszych przyszłych pokoleń. Chciałabym też podziękować pracownikom Centrum Pomocy Rodzinie i Dzieciom, specjalistom z samorządu, którzy przyczynili się do powstania tych domów, za ich wspaniałą pracę – powiedziała mer Maria Rekść podczas otwarcia domów wspólnotowych.

  – Szczęście żyje dziś w sercach każdego z nas. Życzyłabym, aby ten dom zawsze był pełen miłości i szacunku. Dzięki wspaniałym opiekunom, którzy tworzą ducha tych domów, biorąc dobre przykłady, można wspólnie uczyć się dobroci i miłości. Chciałabym serdecznie podziękować samorządowi, dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego, bo mimo wyzwań udaje się państwu osiągać znakomite wyniki. Cieszę się i dziękuję za nieustanną możliwość poszerzania usług świadczonych mieszkańcom rejonu. Życzę, by w pracy nad wychowaniem dzieci i całego społeczeństwa towarzyszyło państwu powodzenie oraz aby wasz gest dobroci powrócił do państwa i państwa rodzin stukrotnie – powiedziała posłanka Rita Tamašunienė.

  Odczuwalna opieka samorządu

  Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego Justyna Turbienė, ciesząc się z otwarcia wspólnotowych domów dziecka, dziękowała Samorządowi Rejonu Wileńskiego i uczestniczącej w imprezie mer za okazaną serdeczność.

  – Ze słowami największej wdzięczności zwracam się do mer Marii Rekść, której troskę i opiekę czujemy nie tylko dzisiaj, ale zawsze, bez względu na trudności. Dziękujemy za osobiste podejście nie tylko do nas, lecz także do wszystkich mieszkańców rejonu, a szczególnie do tych, którzy potrzebują pomocy najbardziej – nie kryła dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego Justyna Turbienė.


  O reformie systemu opieki nad dziećmi

  Głównym celem reorganizacji systemu opieki społecznej nad dziećmi na Litwie jest zlikwidowanie do 2020 r. instytucjonalnych domów dziecka i umieszczenie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w rodzinach rodziców i opiekunów adopcyjnych oraz zwrócenie ich rodzicom biologicznym. Dopóki nie ma wystarczającej liczby opiekunów, rodziców adopcyjnych, którzy mogliby opiekować się dziećmi lub je adoptować, w samorządach są tworzone wspólnotowe domy dziecka. Dzieci są zakwaterowywane w mieszkaniu lub domu, gdzie jest stwarzane środowisko bliskie rodzinie, rezygnuje się z opieki instytucjonalnej, dzieci żyją tak, jak reszta społeczeństwa.

  Główna różnica między instytucjonalnymi domami dziecka a wspólnotowymi polega na tym, że te ostatnie mają większą swobodę wyboru i niezależność. W społecznym domu dziecka może mieszkać nie więcej niż ośmioro dzieci.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  – Jasne jest, że domy opieki nie oddadzą prawdziwego ciepła domów rodzinnych, a dzieciom znacznie lepiej rosnąć w rodzinie niż w instytucji. Każde dziecko ma prawo dorastać w rodzinie, być otoczonym miłością i zrozumieniem. Gdy jednak nie jest to możliwe, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dziecku bezpieczne, wygodne i odpowiednie środowisko życia. Najważniejszym prawem dziecka jest dorastanie w rodzinie. Dlatego gorąco zachęcam mieszkańców, aby zostali opiekunami (opiekunami) lub rodzicami adopcyjnymi dzieci, które utraciły opiekę rodzicielską – mówi Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Społecznych dla Rodziny i Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...