Nie żyje żołnierz AK Edward Klonowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 26 listopada w wieku 94 lat odszedł do Pana na wieczną wartę por. Edward Klonowski ps. „Cuhalt”.

Żołnierz AK, członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, współtwórca i prezes Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie, strażnik grobów żołnierzy AK na Wileńszczyźnie i działacz społeczny.

Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia.

***

Pożegnać się ze zmarłym można będzie w sobotę, 27 listopada, od godz. 15.00 do godz. 19.00 w sali pogrzebowej przy ul. Dzukų 101A w Wilnie. Msza św. żałobna odprawiona zostanie w niedzielę o godz. 9.00 rano w kościele św. Teresy (Aušros Vartų g. 14, Wilno).
Kondukt pogrzebowy z sali pogrzebowej na cmentarz Gurių wyruszy o godz. 14.00.  

Zespół „Kuriera Wileńskiego”