Opowieść graficzna — „Podziemie łączy”

Już 15 grudnia o godz. 15:00 w Centrum Komunikacji Naukowej i Informacji Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras), al. Saulėtekio 5, odbędzie się prezentacja komiksu-albumu historycznego pt. „Podziemie łączy / Pogrindis jungia”. To pierwsza taka opowieść graficzna przedstawiająca w obu językach historię polskiego i litewskiego podziemia, uwzględniając wątki współpracy Polaków i Litwinów w okresie II wojny światowej oraz po niej.

| Graf. organizatorzy

Wydany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” album utrzymany w atrakcyjnej dla nastolatków formie graficznej — za którą odpowiedzialny jest niezwykle zdolny polski ilustrator Tomasz Bereźnicki (autor m.in. wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej albumu pt. „39/45 Polskie Państwo Podziemne”). Autorami tekstu są Ilona Ewa Lewandowska, historyk i dziennikarka oraz dr Tomasz Bożerocki, lektor Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do młodego pokolenia Polaków i Litwinów, oraz ich wychowawców. Jest pierwszym takim albumem w Polsce i na Litwie, który w dwóch językach, w atrakcyjnej graficznie formie, opowiada o mało znanych relacjach polskiego i litewskiego ruchów oporu w czasie II wojny światowej i po niej.

Prezentacja albumu połączona będzie ze szkoleniem dla nauczycieli i wychowawców w zakresie wykorzystania publikacji podczas zajęć z młodzieżą. Wydarzenie będzie transmitowane w internecie z zapewnieniem tłumaczenia. Uczestnicy prezentacji będą mogli otrzymać publikację bezpłatnie. Będzie ona dostępna nieodpłatnie m.in. nauczycielom szkół polskich na Litwie. W tej sprawie należy kontaktować się z FPPnW.

W prezentacji wezmą udział: prof. Rimvydas Laužikas, dziekan Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego; dr. Arūnas Bubnys, dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (LGGIRTC); Arūnas Šileris, doktorant Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego oraz autorzy: Ilona Lewandowska i dr Tomasz Bożerocki.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/podziemielaczy.pogridisjungia.

Wszystkie materiały w formie elektronicznej będą dostępne do pobrania na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”pol.org.pl.

„Podziemie łączy” jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021 za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Partnerem projektu jest Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego.

Patronat honorowy objęły: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.

Patroni medialni projektu: Polskie Radio dla Zagranicy oraz TVP Wilno.

Ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 został zapewniony dodruk albumu, który swoim patronatem objął pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.


Na podst.: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”