Delegacja „Mickiewiczówki” w unijnym projekcie o oświacie

„Jak integrować uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?” —  takie zagadnienie było tematem spotkania nauczycieli państw należących do Unii Europejskiej w Sycylii, w którym udział brała delegacja wileńskiego Liceum im. Adama Mickiewicza.

W projekcie brała udział delegacji z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
| Fot. autorka

Projekt Erasmus+

W dniach 21-26 listopada nauczyciele Liceum im. Adama Mickiewicza wraz z kolegami z Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Rumunii oraz Włoch spotkali się na słonecznej Sycylii. Podejmowała gości szkoła Isttuto Comprensivo Statele Torrenova. To spotkanie było możliwe dzięki projektowi Erasmus+ pod nazwą: „Ponad rożnicami: zaakceptuj mnie takim, jakim jestem”.

Podczas zajęć  uczestnicy zaprezentowali możliwości integracji uczniów specjalnej troski, bowiem każdy kraj ma własne doświadczenie i specyfikę nauczania takich dzieci.

Wspólny cel

W toku dyskusji wymienialiśmy się spostrzeżeniami i propozycjami, gdyż wszystkim przyświecał jeden cel: stworzenie możliwości kształcenia się i socjalizacji każdego dziecka, nie zważając na jego osobliwość.

Jak w czasie lekcji znaleźć sposób, by dotrzeć do każdego dziecka, zdolnego i mniej zdolnego? Jak zapewnić wszystkim możliwość kształcenia się, unikając wykluczenia społecznego? Jak zaangażować do pracy każdego ucznia?

Nauczyciele mieli okazję poznać doświadczenia innych szkół
| Fot. autorka

Odpowiedzi na te inne trudne pytania są aktualne dla każdego nauczyciela, niezależnie od kraju jego zamieszkania. Niestety, gotowej i uniwersalnej recepty na to nie ma, ale istotne jest to, iż w toku dyskusji rodziły się nowe pomysły, a  praktyka kolegów z krajów partnerskich z pewnością będzie przydatna w pracy.

Dzielenie się doświadczeniem

Uczestnicy projektu odwiedzili kilka placówek oświatowych. Uczniowie szkół i przedszkoli prezentowali gościom swe umiejętności artystyczne. Gospodarze spotkania – Włosi, a dokładniej Sycylijczycy zadbali o to, by zapoznać gości z kuchnią i kulturą słonecznej wyspy. Byliśmy częstowani dobrą kawą i pysznymi przekąskami. San Marco d’Alunzio, Torrenova, Tindari – to tylko niektóre z sycylijskich miasteczek, omywanych Morzem Tyrreńskim i otoczonych pasmami gór, które zauroczyły swym subtelnym pięknem.

Symboliczne upominki

Mogliśmy naocznie się przekonać, jak powstaje miejscowa ceramika. Otrzymaliśmy na pamiątkę gliniane szyszki piniowe— symbol powodzenia i dobrobytu.

Uczestników projektu czeka kolejny etap pracy i nowe spotkania. Tematy kolejnych spotkań będą dotyczyły akceptacji, zwalczania mobbingu  w życiu codziennym oraz w sieciach społecznych, radość poznania i doceniania różnorodności kultur.  Kolejna wymiana jest przewidziana z  udziałem uczniów, a Liceum im. Adama Mickiewicza stanie się  gospodarzem projektu  już na początku następnego roku szkolnego.

Czytaj więcej: Iwona Czerniawska: Czas odmitologizować matury


Anna Makowska,
nauczycielka historii
Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie