Więcej

  Rozpocznie się budowa nowoczesnego przedszkola w Wielkiej Rzeszy

  Czytaj również...


  Radosna wiadomość dla małych mieszkańców rejonu wileńskiego i ich rodziców – wkopaniem symbolicznej kapsuły została uroczyście rozpoczęta długo oczekiwana budowa przedszkola w Wielkiej Rzeszy. Planuje się, że nowoczesna placówka, w której będzie rozbrzmiewał radosny zgiełk 125 dzieci, będzie funkcjonować już w 2024 roku.

  Wizualizacja ZSA „APLAN”
  | Fot. vrsa.lt

  Na uroczystości i ceremonii wkopania symbolicznej kapsuły wśród zgromadzonych gości była mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, reprezentująca Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, posłanka na Sejm Republiki Litewskiej Rita Tamašunienė, radny Artūras Želnys, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, wicedyrektor administracji Albert Narwojsz, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Zofia Segen, starosta gminy Rzesza Waldemar Rynkiewicz, proboszcz parafii pw. bp Stanisława w Rzeszy Edvardas Rydzikas oraz Andriejus Sidorovas, dyrektor ZSA „Aukštinė”, spółki zajmującej się budową przedszkola wraz z zespołem.
  Gości ciepło przywitały grupy przedszkolne „Motylki” i „Drugeliai” ze Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy. Po występie dzieci proboszcz parafii pw. biskupa Stanisława w Rzeszy Edvardas Rydzikas wraz ze zgromadzonymi pomodlił się oraz poświęcił fundamenty przyszłego przedszkola.

  Według mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść przedszkole o wartości ponad 2,6 mln euro to kolejna znaczna inwestycja w edukację dzieci, a edukacja jest i zawsze będzie priorytetową dziedziną działalności Samorządu. „Potrzeba przedszkola jest ogromna” – nie ukrywała mer. „Mamy nadzieję, że prace budowlane nie opóźnią się i będą przebiegać bez przeszkód. (…) Ten dar dla społeczności to nie tylko przedszkole, które ułatwi pracę rodzicom, gdy placówka przedszkolna będzie bliżej domu, ale także miejsce, które będzie kształcić przyszłość Litwy. (…) Budowa tego przedszkola nie jest ostatnia i mamy nadzieję, że w innych miejscach rejonu wileńskiego już niedługo będziemy mogli podziwiać powstawanie nowych placówek wychowania przedszkolnego i cieszyć się z coraz większej liczby mieszkańców” – powiedziała mer Maria Rekść.
  W uroczystości wkopania kapsuły wzięła udział i cieszyła się z inwestycji w przyszłość posłanka na Sejm Republiki Litewskiej Rita Tamašunienė, która podkreśliła, że Samorząd pracuje na pełnych obrotach i stara się usuwać wszystkie przeszkody i rozwiązywać problemy, związane z edukacją. Posłanka na Sejm zaakcentowała, że „w ciągu całego okresu niepodległości Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego jest jedną z bardzo nielicznych, które budowały i zakładały nowe placówki oświatowe i nie zamykały ich, jak miało to miejsce w wielu miejscowościach Litwy. Skoro Samorząd inwestuje w dzieci, inwestuje w swoją przyszłość” – podsumowała R. Tamašunienė.

  Oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych zostało zaanonsowane wkopaniem symbolicznej kapsuły w fundamenty przyszłego żłobka-przedszkola. Kapsułę wmurowali mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, posłanka na Sejm Republiki Litewskiej, reprezentująca Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė oraz dyrektor ZSA „Aukštinė” Andriejus Sidorovas.

  Według mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść (w centrum) przedszkole o wartości ponad 2,6 mln euro to kolejna znaczna inwestycja w edukację dzieci
  | Fot. vrsa.lt

  W nowoczesnym, ozdobionym zabawnymi i kolorowymi ramami okiennymi żłobku-przedszkolu, które powstanie przy ul. Wenus 12, we wsi Wielka Rzesza przewiduje się pomieszczenia dla 9 grup, a do żłobka-przedszkola będzie mogło uczęszczać 125 dzieci. W placówce zaplanowano wygodne i przytulne pomieszczenia zarówno dla dzieci, jak i personelu.

  Na ogrodzonym i oświetlonym terenie żłobka-przedszkola powstanie również otwarty dziedziniec wewnętrzny, gdzie zaplanowano reprezentacyjną wspólną przestrzeń dla przyszłych imprez i rozrywek dla dzieci. Przedszkole zostanie ozdobione okrągłymi terenami zielonymi z drzewami i krzewami, pojawią się tu ławki. Dodatkowo na terenie zewnętrznym pojawią się 3 place zabaw dla dzieci. Aby zapewnić wygodę rodzicom i bezpieczne przybycie dzieci na teren przedszkola, zostanie urządzony parking.
  Planując nowoczesny budynek żłobka-przedszkola było również ważne zapewnienie komfortu i poruszania się osobom niepełnosprawnym, dlatego przyszła placówka odmówiła wprowadzenia zmian wysokości, a także schodów, które utrudniałyby poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom i dając możliwość pełnego uczestnictwa we wspólnych zajęciach – w sali każdej grupy przewidziano miejsce przy stole.

  Warto wspomnieć, że nowoczesność żłobka-przedszkola tkwi także w ekonomii placówki. Planuje się, że na dachu budynku o klasie efektywności energetycznej A++ zostanie zainstalowana elektrownia słoneczna oraz nowoczesne systemy wentylacji i chłodzenia.
  W lipcu bieżącego roku podpisano umowę na budowę ze spółką ZSA „Aukštinė”. Zgodnie z umową budowa nowego żłobka potrwa 34 miesiące, z możliwością wydłużenia tego okresu do 6 miesięcy.
  Wartość prac budowlanych sięga ponad 2 mln 695 tys. euro.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  15-e zawody oraczy rejonu wileńskiego: wiemy zwycięzców

  W tym roku o miano najlepszego oracza rejonu wileńskiego rywalizowało 8 oraczy: Rajmund Awdiej i Rafał Butkiewicz z gminy Mickuny, Edward Nowicki i Daniel Barkowski z gminy Mariampol, Ernest Tylingo z gminy Suderwie, Ernest Łokucijewski z gminy Rukojnie, Władysław...

  Informacje na temat opłat lokalnych

  Mieszkańcy, chcący uiścić opłatę za całą powierzchnię obiektu w imieniu jednego właściciela, muszą wypełnić wniosek „dla współwłaścicieli lokali mieszkalnych z powodu połączenia” (formularz wniosku można znaleźć na www.vrsa.lt). Wypełniony formularz zgłoszeniowy można: • wysłać e-mail pocztą rinkliava@vrsa.lt;• przesłać na adres Rinktinės...

  Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

  Mieszkańcy złożyli propozycje uporządkowania przestrzeni publicznych w gminach Awiżenie, Bezdany, Bujwidziszki, Dukszty, Kowalczuki, Kiena, Ławaryszki, Mickuny, Podbrzezie, Rzesza i Rukojnie. W kategorii pomysłów na projekty o małej objętości złożono 6 pomysłów, o średniej objętości – 9, o dużej objętości...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przedłuża okres przyjmowania wniosków na usuwanie azbestu

  Samorząd od 5 lat prowadzi kampanię proekologiczną, zapewniając mieszkańcom rejonu możliwość bezpiecznego i bezpłatnego pozbycia się wyrobów, zawierających azbest. W tym roku łącznie planuje się zebrać 1110 ton odpadów azbestowych, na ten cel przeznaczono 170 tys. euro. „Z roku na...