Spotkania z językiem polskim. Lekcja 13.

Korzystając z okazji, że za kilka dni obchodzimy Boże Narodzenie, chciałabym pokrótce omówić słownictwo i obrzędy związane z tym świętem upamiętniającym narodzenie Chrystusa, które od IV w. obchodzone jest 25 grudnia (według starego kalendarza 6 stycznia), a więc w okresie zimowego przesilenia Słońca. Stąd przysłowie „Na Nowy Rok (a więc w tydzień po Bożym Narodzeniu) przybywa dnia na barani skok”, ponieważ od tej daty dnia przybywa, a nocy ubywa. Fot. lt.wikipedia.org, pl.wikipedia.org, freepik.com, vilropa.lt.