Więcej

  Litewskie siły ochotnicze i polscy „terytorialsi” podpisali w Wilnie trzecią umowę o współpracy

  Czytaj również...

  Litewskie siły ochotnicze i Wojska Obrony Terytorialnej Polski 17 stycznia podpisały w Wilnie umowę o współpracy. Na dzień 17 stycznia przypada rocznica utworzenia litewskiej formacji obrony narodowej — Ochotniczych Sił Obrony Kraju (lit. KASP). W uroczystościach w Wilnie dowódcę polskiego odpowiednika KASP-u — Wojsk Obrony Terytorialnej — reprezentował dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski. Pomiędzy formacjami zawarte zostało porozumienie o współpracy w 2022 roku. To już trzecia taka ceremonia, powtarzana co roku 17 stycznia — nieprzerwanie od 2019 roku.

  | Fot. 1PBOT

  Od 2019 roku WOT i KASP łączy plan współpracy. Ze strony polskiej praktycznym wykonawcą planu jest 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, a ze strony litewskiej 1. Jednostka Ochotniczych Sił Obrony Narodowej z regionu Dainava.

  W imieniu gen. broni Wiesława Kukuły, dowódcy WOT, plan współpracy na 2022 rok podpisał płk Sławomir Kocanowski, a ze strony litewskiej dowódca KASP — płk Linas Kubilius.

  Porozumienie przewiduje m.in. udział żołnierzy KASP w szkoleniach podlaskich „terytorialsów” (czyli żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej), zaproszenie „terytorialsów” na kurs saperski prowadzony przez KASP — ostatecznie start reprezentacji 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w zawodach użyteczno-bojowych na Litwie, organizację przez stronę polską szkolenia z analiz geoprzestrzennych.

  Dokument uzgadnia także spotkania na szczeblu sztabów oraz udział w uroczystościach.

  Czytaj więcej: Obchody 28. rocznicy utworzenia Ochotniczych Sił Obrony Kraju

  Długoletnia wymiana doświadczeń

  Wymiana doświadczeń pomiędzy 1PBOT i KASP zaczęła się w 2018 roku, jeszcze przed podpisaniem pierwszego planu. Współpraca rozwinęła się od 2019 roku. W ciągu trzech lat obie strony połączyło wiele wspólnych inicjatyw.

  Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli na Litwie w certyfikacji pododdziałów KASP z okręgu Dainava (jako obserwatorzy), zawodach użyteczno-bojowych, zawodach sekcji rozpoznawczych czy Igrzyskach Sportowych KASP.

  Szkolenia na Suwalszczyźnie

  Żołnierze KASP brali udział w szkoleniu strzeleckim oraz strzelców wyborowych na Suwalszczyźnie, uczestniczyli w szkoleniu z analiz geoprzestrzennych, prezentacji sprzętu do działań przeciwkryzysowych oraz obserwowali współdziałanie terytorialsów z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej podczas ćwiczenia Dragon-19.

  Czytaj więcej: Hlebowicz: Bez tych ludzi-pomostów nie byłoby polskości na Wschodzie

  Podobieństwa KASP i WOT

  Ochotnicze Siły Obrony Kraju powstały w 1991 roku. KASP, jak i WOT, opierają się na żołnierzach-ochotnikach, którzy łączą służbę wojskową z pracą cywilną. Obie formacje wykonują podobne zadania m.in. wspierają system opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz pomagają w ochronie granicy w związku z kryzysem migracyjnym.


  Na podst.: 1PBOT

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Konkurs ortograficzny dla wszystkich chętnych z okazji 230. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry

  Warunkiem uczestnictwa w dyktandzie 2023 jest zarejestrowanie się do 5 grudnia 2023 r.Rejestracja: https://forms.gle/17MWVSshvyRejFiw5 W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich dyktand 2021-2022. Zwycięzcy otrzymają nagrody: I miejsce — zegarek Apple Watch, II miejsce — wieża muzyczna Panasonic, III miejsce — głośnik JBL...

  Przegląd BM TV z Pawłem Kobakiem m.in. o wojnie Izraela z Hamasem

  Rajmund Klonowski: Wszystkie media główną uwagę poświęcają wojnie wypowiedzianej przez organizację Hamas państwu Izrael. Paweł Kobak: Odwracając uwagę od drugiej wojny na Ukrainie. Rajmund Klonowski: Na świecie odbywają się protesty pod hasłem „Wolna Palestyna”. Paweł Kobak: W Wilnie też odbył się taki...

  Weź udział w 2. edycji konkursu grantowego dla polskich szkół z zagranicy. Termin zgłoszeń do 1 grudnia

  Do konkursu mogą przystąpić grupy projektowe (minimum 3 uczniów i nauczyciel), reprezentujące polską szkołę lub placówkę edukacyjną z językiem polskim działającą za granicą. Waszym zadaniem jest przygotowanie projektu promującego dwujęzyczność, upowszechniającego wiedzę o języku polskim oraz kulturze i historii Polski. Wzorem ubiegłej...

  Koncert JAZZ”OWA NIEPODLEGŁA

  Podróż przez niezapomniane melodie W programie wieczoru znajdą się największe przeboje polskiej sceny muzycznej, wzbogacone o nowe, świeże interpretacje. Artyści zaprezentują piosenki z repertuaru takich legend jak Andrzej Zaucha, Zbigniew Wodecki czy Hanna Banaszak. To będzie podróż przez niezapomniane...