Litewskie siły ochotnicze i polscy „terytorialsi” podpisali w Wilnie trzecią umowę o współpracy

Litewskie siły ochotnicze i Wojska Obrony Terytorialnej Polski 17 stycznia podpisały w Wilnie umowę o współpracy. Na dzień 17 stycznia przypada rocznica utworzenia litewskiej formacji obrony narodowej — Ochotniczych Sił Obrony Kraju (lit. KASP). W uroczystościach w Wilnie dowódcę polskiego odpowiednika KASP-u — Wojsk Obrony Terytorialnej — reprezentował dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski. Pomiędzy formacjami zawarte zostało porozumienie o współpracy w 2022 roku. To już trzecia taka ceremonia, powtarzana co roku 17 stycznia — nieprzerwanie od 2019 roku.

| Fot. 1PBOT

Od 2019 roku WOT i KASP łączy plan współpracy. Ze strony polskiej praktycznym wykonawcą planu jest 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, a ze strony litewskiej 1. Jednostka Ochotniczych Sił Obrony Narodowej z regionu Dainava.

W imieniu gen. broni Wiesława Kukuły, dowódcy WOT, plan współpracy na 2022 rok podpisał płk Sławomir Kocanowski, a ze strony litewskiej dowódca KASP — płk Linas Kubilius.

Porozumienie przewiduje m.in. udział żołnierzy KASP w szkoleniach podlaskich „terytorialsów” (czyli żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej), zaproszenie „terytorialsów” na kurs saperski prowadzony przez KASP — ostatecznie start reprezentacji 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w zawodach użyteczno-bojowych na Litwie, organizację przez stronę polską szkolenia z analiz geoprzestrzennych.

Dokument uzgadnia także spotkania na szczeblu sztabów oraz udział w uroczystościach.

Czytaj więcej: Obchody 28. rocznicy utworzenia Ochotniczych Sił Obrony Kraju

Długoletnia wymiana doświadczeń

Wymiana doświadczeń pomiędzy 1PBOT i KASP zaczęła się w 2018 roku, jeszcze przed podpisaniem pierwszego planu. Współpraca rozwinęła się od 2019 roku. W ciągu trzech lat obie strony połączyło wiele wspólnych inicjatyw.

Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli na Litwie w certyfikacji pododdziałów KASP z okręgu Dainava (jako obserwatorzy), zawodach użyteczno-bojowych, zawodach sekcji rozpoznawczych czy Igrzyskach Sportowych KASP.

Szkolenia na Suwalszczyźnie

Żołnierze KASP brali udział w szkoleniu strzeleckim oraz strzelców wyborowych na Suwalszczyźnie, uczestniczyli w szkoleniu z analiz geoprzestrzennych, prezentacji sprzętu do działań przeciwkryzysowych oraz obserwowali współdziałanie terytorialsów z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej podczas ćwiczenia Dragon-19.

Czytaj więcej: Hlebowicz: Bez tych ludzi-pomostów nie byłoby polskości na Wschodzie

Podobieństwa KASP i WOT

Ochotnicze Siły Obrony Kraju powstały w 1991 roku. KASP, jak i WOT, opierają się na żołnierzach-ochotnikach, którzy łączą służbę wojskową z pracą cywilną. Obie formacje wykonują podobne zadania m.in. wspierają system opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz pomagają w ochronie granicy w związku z kryzysem migracyjnym.


Na podst.: 1PBOT