Więcej

  Litewskie siły ochotnicze i polscy „terytorialsi” podpisali w Wilnie trzecią umowę o współpracy

  Czytaj również...

  Litewskie siły ochotnicze i Wojska Obrony Terytorialnej Polski 17 stycznia podpisały w Wilnie umowę o współpracy. Na dzień 17 stycznia przypada rocznica utworzenia litewskiej formacji obrony narodowej — Ochotniczych Sił Obrony Kraju (lit. KASP). W uroczystościach w Wilnie dowódcę polskiego odpowiednika KASP-u — Wojsk Obrony Terytorialnej — reprezentował dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski. Pomiędzy formacjami zawarte zostało porozumienie o współpracy w 2022 roku. To już trzecia taka ceremonia, powtarzana co roku 17 stycznia — nieprzerwanie od 2019 roku.

  | Fot. 1PBOT

  Od 2019 roku WOT i KASP łączy plan współpracy. Ze strony polskiej praktycznym wykonawcą planu jest 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, a ze strony litewskiej 1. Jednostka Ochotniczych Sił Obrony Narodowej z regionu Dainava.

  W imieniu gen. broni Wiesława Kukuły, dowódcy WOT, plan współpracy na 2022 rok podpisał płk Sławomir Kocanowski, a ze strony litewskiej dowódca KASP — płk Linas Kubilius.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Porozumienie przewiduje m.in. udział żołnierzy KASP w szkoleniach podlaskich „terytorialsów” (czyli żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej), zaproszenie „terytorialsów” na kurs saperski prowadzony przez KASP — ostatecznie start reprezentacji 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w zawodach użyteczno-bojowych na Litwie, organizację przez stronę polską szkolenia z analiz geoprzestrzennych.

  Dokument uzgadnia także spotkania na szczeblu sztabów oraz udział w uroczystościach.

  Czytaj więcej: Obchody 28. rocznicy utworzenia Ochotniczych Sił Obrony Kraju

  Długoletnia wymiana doświadczeń

  Wymiana doświadczeń pomiędzy 1PBOT i KASP zaczęła się w 2018 roku, jeszcze przed podpisaniem pierwszego planu. Współpraca rozwinęła się od 2019 roku. W ciągu trzech lat obie strony połączyło wiele wspólnych inicjatyw.

  Żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli na Litwie w certyfikacji pododdziałów KASP z okręgu Dainava (jako obserwatorzy), zawodach użyteczno-bojowych, zawodach sekcji rozpoznawczych czy Igrzyskach Sportowych KASP.

  Szkolenia na Suwalszczyźnie

  Żołnierze KASP brali udział w szkoleniu strzeleckim oraz strzelców wyborowych na Suwalszczyźnie, uczestniczyli w szkoleniu z analiz geoprzestrzennych, prezentacji sprzętu do działań przeciwkryzysowych oraz obserwowali współdziałanie terytorialsów z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej podczas ćwiczenia Dragon-19.

  Czytaj więcej: Hlebowicz: Bez tych ludzi-pomostów nie byłoby polskości na Wschodzie

  Podobieństwa KASP i WOT

  Ochotnicze Siły Obrony Kraju powstały w 1991 roku. KASP, jak i WOT, opierają się na żołnierzach-ochotnikach, którzy łączą służbę wojskową z pracą cywilną. Obie formacje wykonują podobne zadania m.in. wspierają system opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz pomagają w ochronie granicy w związku z kryzysem migracyjnym.


  Na podst.: 1PBOT

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...