Rada zatwierdziła subsydia na centralne ogrzewanie

Od teraz mieszkańcy rejonu wileńskiego będą mogli mniej martwić się o wzrost cen za ogrzewanie. Samorząd Rejonu Wileńskiego wychodzi im z pomocą – w sezonie grzewczym 2022 r. będą obowiązywać obniżone nawet o 53 proc. ceny od faktycznych cen za ciepło dostarczane centralnie.

| Fot. adobe stock

Od 1 stycznia do 31 marca br. dla mieszkańców rejonu wileńskiego będzie subsydiowana cena ciepła od ustalonej przez dostawcę ceny faktycznej. Kwota dotacji nie będzie mogła przekroczyć ustalonego poziomu 8 ct/kWh z VAT (średnia cena ciepła w kraju). Dotacja dla dostawców ciepła zostanie wypłacona z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego, na ten cel przewidziano 2 mln euro.

Opłata dla mieszkańców za ogrzewanie będzie może się zmieniać co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła ogłaszanej przez Państwową Radę Regulacji Energetyki na Litwie – np. w styczniu średnia krajowa cena ciepła bez VAT wynosiła 7,55 ct/kWh.

Samorząd wypłaci dostawcom ciepła dotację za energię cieplną faktycznie dostarczoną dla mieszkańców, liczoną jako różnica między ustaloną ceną (z VAT) a wielkością dopłaty (z VAT). Kwoty dotacji obowiązujące dostawców ciepła ustalane są według zatwierdzonego wzoru (ramka obok).

Aby skorzystać z możliwości otrzymania dotacji, mieszkańcy nie będą musieli nigdzie się zwracać – dostawcy scentralizowanie dostarczanego ciepła po zakończeniu miesiąca będą składali sprawozdania za każdy poprzedni miesiąc do Samorządu Rejonu Wileńskiego, a samorząd zgodnie z zatwierdzoną formułą obliczy wysokość dotacji i rozliczy się z dostawcami ciepła.

– Samorząd reaguje na wzrost cen energii cieplnej, w tym na zaniepokojenie ludności gwałtownym wzrostem rachunków za ogrzewanie. Nie zostawimy mieszkańców z tym problemem. Dokładamy wszelkich starań, aby koszty dla mieszkańców były jak najmniejsze. Analizujemy sytuację i zastanawiamy się, w jaki sposób samorząd mógłby się przyczynić do zmniejszenia obciążeń finansowych mieszkańców. Oczywiście, mieszkańcy, którzy nie korzystają ze scentralizowanego systemu dostaw ciepła, nie zostaną pokrzywdzeni. Samorząd Rejonu Wileńskiego przygotowuje kolejny projekt uchwały o przyznaniu jednorazowych świadczeń na każde gospodarstwo domowe – powiedziała mer Maria Rekść po zakończeniu posiedzenia rady.


Wielkość subsydium = cena dostawcy ciepła – (średnia cena × 0,9)

gdzie:

Wielkość subsydium [ct/kWh bez VAT] – część jaką samorząd dofinansowuje dostawcy ciepła za energię cieplną faktycznie dostarczoną dla mieszkańców, obliczana jako różnica z ceną ustaloną dla dostawcy ciepła. Maksymalna kwota subsydium to 8 ct/kWh z VAT.

Cena dostawcy ciepła [ct/kWh bez VAT] – cena ciepła ustalona dla dostawcy ciepła zgodnie z procedurą określoną w ustawie.

Cena średnia [ct/kWh bez VAT] – ogłaszana co miesiąc przez Państwową Radę Regulacji Energetyki średnia cena ciepła na Litwie za poprzedni miesiąc.

0,9 – Współczynnik, stała zmienna.

Na przykład:

Cena ciepła dostawcy ciepła za styczeń z VAT sięga 15,53 ct/kWh. Dzięki dotacji samorządu mieszkańcy musieliby płacić dwa razy mniej – tylko 7,53 ct/kWh.