Więcej

  Apel w obronie Stowarzyszenia „Memoriał”

  Czytaj również...

  Dnia 28 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej wydał wyrok nakazujący likwidację Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego, Dobroczynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”.

  My, wykładowcy akademiccy, w szczególności historycy, oraz gremia kolegialne, w których zasiadamy, protestujemy stanowczo przeciwko tej decyzji i stajemy w zgodnej solidarności z pracownikami i wolontariuszami Stowarzyszenia „Memoriał”.

  Znaczenie „Memoriału”, jego badań nad zbrodniami reżimu totalitarnego w Związku Radzieckim, stworzonego przezeń muzeum, archiwum i biblioteki, organizowanych wystaw i przedsięwzięć naukowych, działalności wydawniczej i popularyzatorskiej – jest nie do przecenienia.

  W ogromnym stopniu przyczynił się on do wyświetlenia prawdy o najczarniejszych kartach historii XX wieku. „Memoriał” służy dobru nie tylko Federacji Rosyjskiej i jej obywateli, ale i całemu światu. Jest Rosji i Polsce, a szerzej: Europie i światu ogromnie w dalszym ciągu potrzebny.

  Znajdująca się od początku w centrum działań „Memoriału” obrona praw człowieka, empatycznie obejmująca i grupy, i pojedynczych ludzi, czyni z tego stowarzyszenia jedną z najważniejszych i najchwalebniejszych rosyjskich organizacji pozarządowych. Jest ona, jak słusznie mówi dziś i pisze cały demokratyczny świat, sumieniem narodu.

  Wzywamy do poniechania dalszych kroków, zmierzających do zniweczenia ponad trzydziestoletniego dorobku Stowarzyszenia „Memoriał”, do pozytywnego rozpatrzenia słusznie przysługującej stowarzyszeniu apelacji i do umożliwienia mu dalszego nieskrępowanego działania bez obaw represji i ograniczeń.

  Twórców, pracowników i wolontariuszy „Memoriału” zapewniamy o naszej solidarności i wdzięczności. Całą demokratyczną wspólnotę międzynarodową i wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o zjednoczenie w obronie tej unikatowej, zasłużonej i ogromnie potrzebnej organizacji.


  Dziekan, Rada Dziekańska i Rada Dyscypliny Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

  Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  Dziekan, Kolegium Dziekańskie, Rada Wydziału Humanistycznego, Dyrektor i Rada Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  w Bydgoszczy

  Dziekan, Kolegium Dziekańskie i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Przewodniczący i Rada Dyscypliny Historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Przewodniczący i Rada Dyscypliny Historia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych i Rada Naukowa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Przewodniczący i Rada Naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Dyrektor i Rada Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  Dziekan i Rada Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku

  Przewodniczący i Rada Naukowa Dyscypliny Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie

  Rada Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

  Dziekan i Rada Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

  Dziekan i Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

  Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu Zielonogórskiego

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Dyrektor i Rada Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

  Dyrektor i Rada Instytutu Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku

  Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

  Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk

  Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk

  Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk

  Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk

  Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

  Prezes i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego

  Prezes i Zarząd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

  Przewodniczący i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wieczór z historią w DKP. „Patroni Roku 2024: abp Antonii Baraniak”

  Sejm RP w 120. rocznicę urodzin abp. Baraniaka — metropolity poznańskiego, salezjanina, niezłomnego obrońcy wiary katolickiej, Kościoła i Polski wobec prześladowań komunistycznych, jednego z przywódców pokojowych zmagań Polaków o niepodległość — ogłosił rok 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Z tej...

  „Syrokomlówka” świętowała 200. rocznicę urodzin patrona [Z GALERIĄ]

  Nasze obrazy i brzmienia Usłyszeliśmy interpretacje następujących wierszy, fragmenty gawęd i poematów: „Dumka”, „Krakowiak na Litwie”, „Hymn do Pana Jezusa na Śnipiszkach”, „Lalka”, Kęs chleba”, „Ślepa mama”, „Marcin Studzieński. Kartki z kroniki Wilna”. Starsi członkowie chóru zespołu „Wilenka” zaśpiewali pieśni...

  Pokazy filmów VR „Wiktoria 1920” i „MS Piłsudski – Podwodna Misja”

  Technologia wirtualnej rzeczywistości, dzięki której widz staje się jednym z bohaterów wydarzeń, to najnowocześniejsza i najbardziej angażująca forma popularyzowania historii. Udział w wydarzeniu potwierdzili Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach; Gimnazjum Polskiego w Ejszyszkach; Gimnazjum im. L. Narbutta w...

  Sprawę zadośćuczynienia od Niemiec dla Polski udało się umiędzynarodowić

  KW: Mija rok od czasu ogłoszenia „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945”. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Arkadiusz Mularczyk: W bezsprzeczny sposób udało się umiędzynarodowić historię...