Więcej

  W tym roku wnioski do NMA składane szybciej i łatwiej

  Czytaj również...

  Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez usług elektronicznych, które ułatwiają przetwarzanie dokumentów i usprawniają pracę. Krajowa Agencja Płatnicza (lit. Nacionalinė mokėjimo agentūra — NMA) również zapewnia takie możliwości, przypominając, że jej usługi elektroniczne pomagają zaoszczędzić czas rolników i uniknąć błędów.

  Elektroniczne usługi NMA.

  Mindaugas Kinderis, który od ponad dekady w miejscowości Leliūnai rejonu uciańskiego hoduje bydło mięsne rasy limousine, apeluje do rolników, aby nie bali się korzystać z elektronicznych usług NMA. Podaje swój przykład, w jaki sposób można łatwo zaoszczędzić czas i otrzymać korzyści.

  Mówi, że szczególnie docenia portal informacyjny NMA www.nma.lt, gdzie łatwo jest dowiedzieć się o wyliczonym i wypłaconym rolnikowi wsparciu, statusie wniosku, przeczytać kierowane do niego wiadomości, a także zmienić jego dane kontaktowe, konto bankowe, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  ŽŪMIS oszczędza czas i ułatwia proces

  NMA zwraca uwagę, że w celu zapewnienia płynności, szybkości i przejrzystości wszystkich procesów administracji wsparcia, w tym roku zasady administracji Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 przewidują już, że wszystkie dokumenty — wnioski, wnioski o płatność, sprawozdania z realizacji projektów przedłożone dla NMA w ramach Litewskiego PROW na lata 2014–2020 — będą gromadzone elektronicznie za pośrednictwem systemu informacyjnego Ministerstwa Rolnictwa (ŽŪMIS) na stronie www.zumis.lt.

  „Kilkakrotnie musiałem już składać wnioski, podania, sprawozdania, inne dokumenty za pośrednictwem ŽŪMIS” — wspomina rolnik. „W porównaniu do formularzy papierowych, wypełnianie wniosków, składanie dokumentów drogą elektroniczną jest z pewnością łatwiejsze”.

  Jako największy plus Kinderis wymienia oszczędność czasu i fakt, że można uniknąć niepotrzebnych podróży w celu dostarczenia niezbędnych dokumentów. Ponadto, cały proces staje się znacznie łatwiejszy, unika się błędów.

  „O wiele wygodniej jest mi składać wnioski drogą elektroniczną, ponieważ część informacji zawartych we wniosku można zobaczyć natychmiast, a wszystkie dane nie muszą już być ponownie wprowadzane, ponieważ wiele z nich jest automatycznie przenoszonych z wniosku. Dzięki temu wszystko można zrobić znacznie łatwiej i szybciej” — cieszy się hodowca bydła.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Jak złożyć dokumenty w tym roku?

  Zalety składania dokumentów drogą elektroniczną klienci NMA odczuwają od kilku lat — ocenili wygodę, niższe koszty czasowe, możliwość złożenia dokumentów o każdej porze dnia z dowolnego miejsca, a także możliwość ubiegania się o wsparcie w okresie ograniczeń spowodowanych kwarantanną.

  Na stronie ŽŪMIS (www.zumis.lt) automatycznie jest wybierana odpowiednia forma dokumentu, a beneficjent otrzymuje aktualne planowane inwestycje z zatwierdzonymi kwotami, przewidywane są również osiągnięte wskaźniki i ich znaczenie oraz wskazane są załączniki, które należy dostarczyć. Ponadto niektóre z niezbędnych dokumentów są uzyskiwane bezpośrednio z odpowiednich rejestrów państwowych lub systemów informacyjnych, a informacje wypełniane przez wnioskodawców są natychmiast widoczne w wewnętrznych systemach informacyjnych NMA.

  Należy zauważyć, że wnioski, o ile przepisy wykonawcze nie stanowią inaczej, należy składać do NMA dopiero po wypełnieniu elektronicznego formularza dokumentu w ŽŪMIS. Oznacza to, że w systemie nie trzeba składać zeskanowanego dokumentu, w przeciwnym razie wniosek nie zostanie przyjęty. Dodatkowe załączone dokumenty muszą być w formie elektronicznej (dokument papierowy musi być zeskanowany). Te same wymagania dotyczą wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu.

  Jeżeli nie jest możliwe złożenie elektronicznego wniosku o konkretny środek za pośrednictwem ŽŪMIS, wniosek i żądane dokumenty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy złożyć za pomocą funkcji wysyłania wiadomości ŽŪMIS, tj. wybierając pozycję „Pranešimai“ w menu ŽŪMIS lub pocztą elektroniczną dokumentai@nma.lt.

  We wszystkich przypadkach wniosek i żądane dokumenty można złożyć nie później niż do godziny 24:00 ostatniego dnia wezwania do udzielenia wsparcia. Informacje na temat istniejących możliwości składania wniosków w ramach Programu Rozwoju Wsi (lit. KPP) będą dostępne w zaproszeniach do składania wniosków, a także na stronie internetowej NMA www.nma.lt, na której zachęca się do śledzenia aktualnej informacji.

  Udziela się różnorodnej pomocy

  Rolników mniej obeznanych z technologiami, rolnik Kinderis uspokaja, że korzystanie z elektronicznych usług NMA z pewnością nie jest trudne, a ponadto zawsze można skontaktować się ze specjalistami NMA, którzy są gotowi pomóc.

  Dla tych, którzy będą potrzebować pomocy w składaniu dokumentów drogą elektroniczną, NMA jest gotowa pomóc na wiele sposobów: strona internetowa NMA zawiera informacje, instrukcje wideo, przed zebraniem wniosków w ramach wielu popularnych środków wsparcia będą prowadzone transmisje wideo, zawsze można skontaktować się z profesjonalistami konsultingowymi zarówno telefonicznie lub mailowo, jak i za pośrednictwem łącza wideo na platformie Teams.

  Chwali aplikację „NMA agro”

  Kolejnym elektronicznym narzędziem NMA pomagającym sprawnie realizować i nadzorować projekty, z którego Kinderis zaczął korzystać w zeszłym roku, jest aplikacja mobilna „NMA agro”. „Zimą, gdy jest mniej pracy w gospodarstwie, jest więcej czasu, aby usiąść do komputera, ale w letnim okresie wytężonej pracy aplikacja jest naprawdę najczęściej używaną usługą elektroniczną. Na smartfonie w kieszeni zawsze mogę znaleźć aktualne informacje na stronie NMA, mój kalendarz pracy i zobowiązań, a nawet prognozę pogody. Dzięki aplikacji mogę samodzielnie przeprowadzić kontrolę w gospodarstwie w dogodnym dla mnie czasie — nie ma potrzeby czekać na pracowników NMA” — jej zalety docenia rolnik.

  Aplikacja ta jest darmowym narzędziem dostępnym dla wszystkich rolników, która pozwala im wygodnie informować Agencję o prowadzonych działaniach, realizowanych projektach inwestycyjnych, przeprowadzać wszelkie kontrole realizowanego przez nich projektu, samodzielnie dostarczać dane do NMA, a także zgłaszać problemy z zobowiązaniami związanymi z przydzielonym wsparciem.

  „Inni koledzy rolnicy zaangażowani w produkcję roślinną pochwalili aplikację za pomoc w wydajniejszej uprawie roślin — pozwala ona dokładniej zaplanować, kiedy nawozić, kiedy podlewać, pomaga ona nawet jeszcze dokładniej przewidzieć przyszłe plony” — zachęca Kinderis do przetestowania korzyści płynących z aplikacji.

  Zastosowanie aplikacji „NMA agro” w codziennych czynnościach rolników pozwala podejmować kolejne odważne kroki w kierunku robotyzacji niektórych procesów NMA i wykorzystania sztucznej inteligencji. NMA aktywnie pracuje nad instalowaniem systemu monitorowania pól — automatycznym systemem informacji o ciągłym monitorowaniu pól (lit. ALNSIS), który pozwala zobaczyć opuszczone obszary, degradację użytków zielonych, uprawę ugorów, obszary spalonej trawy, aby sprawdzić sytuacje „force majeure” zgłoszone przez rolnika, takie jak zalane obszary łąk, a także monitorować zbiory. Dane te będą wykorzystywane do kontroli, a zanonimizowane dane mogą być również monitorowane przez wszystkich rolników, dzięki czemu mogą oni korzystać z ALNSIS do ciągłego monitorowania stanu swoich pól, terminowego korygowania rozbieżności, co pozwoli uniknąć sankcji. Na razie system ten jest stosowany tylko w wybranych gospodarstwach, ale NMA ma cel — stosowanie ALNSIS w 2023 roku na całym terytorium Litwy.

  Usługi elektroniczne na stronie internetowej NMA www.nma.lt

  Zam. 2454


  Afisze

  Więcej od autora

  Recenzja „Robczika”. Przerażające wołanie o pomoc. A kto pomoże?

  Powrót do lat 90. Widowisko przedstawia problemy Wileńszczyzny ponad 20 lat wstecz. Utratę pracy i problemy z tego się wyłaniające, pracę w szkołach z Polakami, którzy utracili piękno języka poprzez uleganie wschodnim wpływom. Agresja. Zagonionych rodziców, którzy skupiają się wyłącznie...

  Uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży [Z GALERIĄ]

  Celem projektu jest budowanie więzi i relacji młodzieży szkolnej z Litwy i Polski. Uczniowie zgłębili wiadomości o kulturze i tradycjach obu krajów. Jednak podstawowym zadaniem tego projektu było kształtowanie otwartości, pewności siebie oraz zdolności adaptacyjnych. Pierwszy dzień wymiany upłynął na...

  Impreza świętojańska w Rudominie

  Już od początku imprezy na małych i dużych gości święta będą czekały konkursy i zabawy. Dobry nastrój podczas imprezy gwarantuje dźwięk żywej muzyki i występy artystyczne. Dobre emocje zabezpieczą goście koncertu. Dla was na scenie się okażą: zespół z Ukrainy...

  X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa SNPL w Wilnie [GALERIA]

  Program-konferencji_SNPL_2023-1Pobierz Więcej w kolejnym numerze „Kuriera Wileńskiego”. Dyskusje podczas konferencji uwiecznił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.