Więcej

  Radni rejonu wileńskiego przyjęli budżet na rok 2022

  Czytaj również...

  18 lutego Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła tegoroczny budżet samorządu. Wyniesie on 145 mln 124,2 tys. euro, a jest o 30,74 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

  Podczas planowania budżetu dokładnie przeanalizowano szacunki projektowe każdego zarządzającego asygnacjami oraz bieżące zadłużenia
  | Fot. vrsa.lt

  Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje, że wpływy do budżetu samorządu wyniosą 134 mln 743,4 tys. euro, z których większą część ma stanowić podatek dochodowy od osób fizycznych (85 mln 143 tys. euro). Inna część wpływów to dotacje (44 mln 261,4 tys. euro).

  Saldo środków za poprzedni rok stanowi 10 mln 72,5 tys. euro, z czego 1 mln 19,6 tys. euro to dochody placówek budżetowych, 500,3 euro na finansowanie „koszyka jakości”, 7 mln 128,2 tys. euro to nadwyżka przychodów za rok 2021. 0,2 proc. środków tegorocznego budżetu, czyli 310 tys. euro, stanowią środki pożyczone.

  Podczas planowania budżetu dokładnie przeanalizowano szacunki projektowe każdego zarządzającego asygnacjami oraz bieżące zadłużenie, których stan na 1 stycznia wynosił 947,8 tys. euro (w 2021 r. – 424,1 tys. euro).

  Choć tegoroczny budżet jest wyższy niż w roku ubiegłym, zwiększają się też wydatki z powodu rosnących płac, rosnących cen ogrzewania oraz usług i towarów i innych potrzeb.

  Po stronie wydatków najwięcej pieniędzy w tegorocznym budżecie zostanie skierowanych na oświatę – 62 mln 622,3 tys. euro (43,1 proc. całego budżetu). Na program tworzenia bezpiecznego i czystego środowiska życia przydzielono 23 mln 134,1 tys. euro (15,7 proc.), zaś na program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 21 mln 155,8 tys. euro (14,6 proc.). Na dziedzinę zdrowia przeznaczono 2,69 mln euro (1,9 proc.), na kulturę, sport i turystykę – 8,79 mln euro (6,1 proc.).

  O 19,6 proc. wzrosły środki dla gmin, głównie na realizację „Programu poprawy infrastruktury komunikacyjnej i oświetleniowej ulic”.

  Dzięki pozyskaniu unijnych i państwowych środków wsparcia na 2022 r. na realizację projektów inwestycyjnych planuje się przeznaczyć 13 mln 658,4 tys. euro (w 2021 r. – 8 mln 167 tys. euro).

  – Ważne jest skoncentrowanie się na odpowiedzialnej realizacji zaplanowanych prac, racjonalne wykorzystanie przyznanych środków, tak aby mieszkańcy i goście rejonu wileńskiego byli zadowoleni z wykonanych prac – mówi Maryna Symonowicz, kierownik Wydziału Planowania Budżetu.


  Tłum. l24.lt


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...