Radni rejonu wileńskiego przyjęli budżet na rok 2022

18 lutego Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła tegoroczny budżet samorządu. Wyniesie on 145 mln 124,2 tys. euro, a jest o 30,74 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

Podczas planowania budżetu dokładnie przeanalizowano szacunki projektowe każdego zarządzającego asygnacjami oraz bieżące zadłużenia
| Fot. vrsa.lt

Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje, że wpływy do budżetu samorządu wyniosą 134 mln 743,4 tys. euro, z których większą część ma stanowić podatek dochodowy od osób fizycznych (85 mln 143 tys. euro). Inna część wpływów to dotacje (44 mln 261,4 tys. euro).

Saldo środków za poprzedni rok stanowi 10 mln 72,5 tys. euro, z czego 1 mln 19,6 tys. euro to dochody placówek budżetowych, 500,3 euro na finansowanie „koszyka jakości”, 7 mln 128,2 tys. euro to nadwyżka przychodów za rok 2021. 0,2 proc. środków tegorocznego budżetu, czyli 310 tys. euro, stanowią środki pożyczone.

Podczas planowania budżetu dokładnie przeanalizowano szacunki projektowe każdego zarządzającego asygnacjami oraz bieżące zadłużenie, których stan na 1 stycznia wynosił 947,8 tys. euro (w 2021 r. – 424,1 tys. euro).

Choć tegoroczny budżet jest wyższy niż w roku ubiegłym, zwiększają się też wydatki z powodu rosnących płac, rosnących cen ogrzewania oraz usług i towarów i innych potrzeb.

Po stronie wydatków najwięcej pieniędzy w tegorocznym budżecie zostanie skierowanych na oświatę – 62 mln 622,3 tys. euro (43,1 proc. całego budżetu). Na program tworzenia bezpiecznego i czystego środowiska życia przydzielono 23 mln 134,1 tys. euro (15,7 proc.), zaś na program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 21 mln 155,8 tys. euro (14,6 proc.). Na dziedzinę zdrowia przeznaczono 2,69 mln euro (1,9 proc.), na kulturę, sport i turystykę – 8,79 mln euro (6,1 proc.).

O 19,6 proc. wzrosły środki dla gmin, głównie na realizację „Programu poprawy infrastruktury komunikacyjnej i oświetleniowej ulic”.

Dzięki pozyskaniu unijnych i państwowych środków wsparcia na 2022 r. na realizację projektów inwestycyjnych planuje się przeznaczyć 13 mln 658,4 tys. euro (w 2021 r. – 8 mln 167 tys. euro).

– Ważne jest skoncentrowanie się na odpowiedzialnej realizacji zaplanowanych prac, racjonalne wykorzystanie przyznanych środków, tak aby mieszkańcy i goście rejonu wileńskiego byli zadowoleni z wykonanych prac – mówi Maryna Symonowicz, kierownik Wydziału Planowania Budżetu.


Tłum. l24.lt