Więcej

  Radni rejonu wileńskiego przyjęli budżet na rok 2022

  Czytaj również...

  18 lutego Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła tegoroczny budżet samorządu. Wyniesie on 145 mln 124,2 tys. euro, a jest o 30,74 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

  Podczas planowania budżetu dokładnie przeanalizowano szacunki projektowe każdego zarządzającego asygnacjami oraz bieżące zadłużenia
  | Fot. vrsa.lt

  Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje, że wpływy do budżetu samorządu wyniosą 134 mln 743,4 tys. euro, z których większą część ma stanowić podatek dochodowy od osób fizycznych (85 mln 143 tys. euro). Inna część wpływów to dotacje (44 mln 261,4 tys. euro).

  Saldo środków za poprzedni rok stanowi 10 mln 72,5 tys. euro, z czego 1 mln 19,6 tys. euro to dochody placówek budżetowych, 500,3 euro na finansowanie „koszyka jakości”, 7 mln 128,2 tys. euro to nadwyżka przychodów za rok 2021. 0,2 proc. środków tegorocznego budżetu, czyli 310 tys. euro, stanowią środki pożyczone.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Podczas planowania budżetu dokładnie przeanalizowano szacunki projektowe każdego zarządzającego asygnacjami oraz bieżące zadłużenie, których stan na 1 stycznia wynosił 947,8 tys. euro (w 2021 r. – 424,1 tys. euro).

  Choć tegoroczny budżet jest wyższy niż w roku ubiegłym, zwiększają się też wydatki z powodu rosnących płac, rosnących cen ogrzewania oraz usług i towarów i innych potrzeb.

  Po stronie wydatków najwięcej pieniędzy w tegorocznym budżecie zostanie skierowanych na oświatę – 62 mln 622,3 tys. euro (43,1 proc. całego budżetu). Na program tworzenia bezpiecznego i czystego środowiska życia przydzielono 23 mln 134,1 tys. euro (15,7 proc.), zaś na program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 21 mln 155,8 tys. euro (14,6 proc.). Na dziedzinę zdrowia przeznaczono 2,69 mln euro (1,9 proc.), na kulturę, sport i turystykę – 8,79 mln euro (6,1 proc.).

  O 19,6 proc. wzrosły środki dla gmin, głównie na realizację „Programu poprawy infrastruktury komunikacyjnej i oświetleniowej ulic”.

  Dzięki pozyskaniu unijnych i państwowych środków wsparcia na 2022 r. na realizację projektów inwestycyjnych planuje się przeznaczyć 13 mln 658,4 tys. euro (w 2021 r. – 8 mln 167 tys. euro).

  – Ważne jest skoncentrowanie się na odpowiedzialnej realizacji zaplanowanych prac, racjonalne wykorzystanie przyznanych środków, tak aby mieszkańcy i goście rejonu wileńskiego byli zadowoleni z wykonanych prac – mówi Maryna Symonowicz, kierownik Wydziału Planowania Budżetu.


  Tłum. l24.lt


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Coraz więcej młodych rodzin korzysta z pomocy finansowej i osiedla się w rejonie wileńskim

  Od 1 września 2018 r. weszła w życie ustawa Republiki Litewskiej o wsparciu finansowym dla młodych rodzin przy zakupie pierwszego mieszkania. Rejon wileński cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem ze strony młodych rodzin korzystających ze wspomnianego wsparcia. W pierwszym roku udzielania...

  Wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Rejonu Wileńskiego – możliwość dla przedsiębiorców na zwiększenie potencjału ich firm i realizację perspektywicznych idei biznesowych

  W 2022 r. Samorząd wsparł 45 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia wyniosła 45 tys. euro. W okresie lat 2019-2022 wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości otrzymało 126 podmiotów biznesowych i gospodarczych. Łączna kwota wsparcia w...

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...