Świąteczne spotkanie słuchaczy PUTW w Wilnie

W tym roku Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie dostosował spotkanie swoich słuchaczy do dwóch świąt, które są ważne i obchodzone na Litwie, tj. Międzynarodowego Dnia Kobiet (8 marca) oraz Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy (11 marca). Spotkanie odbyło się 6 marca.

Rektor PUTW Ryszard Kuźmo wręcza dyplom uznania Helenie Paszuk, obok Zbigniew Rutkowski .
Rektor PUTW Ryszard Kuźmo wręcza dyplom uznania Helenie Paszuk, obok Zbigniew Rutkowski
| Fot. archiwum PUTW

Helena Paszuk — „napędowa siła” uniwersytetu

Najważniejszym akcentem spotkania było wręczenie dyplomów i podziękowań najpracowitszym i zasłużonym słuchaczom. Dyplom uznania zasług otrzymała Helena Paszuk — wieloletnia członkini zarządu naszej uczelni, niestrudzona kronikarka naszego uniwersytetu. Obecnie świętujemy także jej 80-lecie urodzin. Podkreślam, że jej niespożyta energia, aktywność życiowa, postawa i zewnętrzny wygląd mogą być przykładem nie tylko dla 70-latków, ale nawet dla młodszych osób. Życzę, aby tak trwała jeszcze przez długie lata jako przykład dla młodego pokolenia Wileńszczyzny. Helena Paszuk to „napędowa siła” naszego uniwersytetu.

Wanda Mazolewska — wieloletnia kwestorka

Podziękowania od rektora i zarządu otrzymała także wieloletnia kwestorka i członkini zarządu PUTW w Wilnie, Wanda Mazolewska, która bardzo skrupulatnie i szczegółowo prowadzi sprawy finansowe oraz pokazowo porządkuje składki członkowskie słuchaczy.

Podziękowania za dyscyplinę

Podziękowanie pisemne i ustne w tym dniu otrzymał także Zbigniew Rutkowski, który od wielu lat jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za porządek i dyscyplinę. To dzięki niemu panuje wzorowy porządek na wykładach i seminariach, a także na innych zajęciach i spotkaniach.

Następnie, jak nakazuje wieloletnia tradycja naszego uniwersytetu, męska część naszych słuchaczy wręczyła ponad 30. naszym paniom wiązanki pięknych róż. Nasz uniwersytecki zespół „Seniorytki” w imieniu kobiet słuchaczek PUTW podziękował panom za pamięć i pozdrowienia oraz wykonał kilka okolicznościowych piosenek. Jedna z „Seniorytek”, Dorota Kondratowicz, zadeklamowała okolicznościowy wiersz własnego autorstwa.

Czytaj więcej: Kształcić się umysłowo, ale i fizycznie!


Prof. Ryszard Jan Kuźmo, rektor PUTW