Więcej

  Wsparcie socjalne dla ukraińskich dzieci

  Czytaj również...

  Wsparcie socjalne dla uczniów otrzymają także dzieci z rodzin ukraińskich, które uciekły przed wojną, osiedliły się na Litwie i zaczynają uczęszczać do placówek przedszkolnych i ogólnokształcących na Litwie.

  Ustawa o pomocy społecznej ma zastosowanie do uczniów, którzy uczą się według programów wychowania przedszkolnego lub według programów kształcenia ogólnego w szkołach ogólnokształcących, instytucjach kształcenia zawodowego, instytucjach wychowania przedszkolnego lub u innego dostawcy usług edukacyjnych (z wyjątkiem niezależnego nauczyciela). Wsparcie (bezpłatne posiłki dla uczniów oraz pieniądze na zakup przyborów szkolnych) udzielane jest bez względu na to, na jakiej podstawie dana osoba mieszka na Litwie. Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, ma prawo do pomocy społecznej dla uczniów, która jest przyznawana na takich samych zasadach jak obywatelom Litwy.

  Wnioski o wsparcie na zakup przyborów szkolnych należy składać od 1 lipca do 5 października.

  Przedszkolaki, pierwszoklasiści i drugoklasiści otrzymują bezpłatne posiłki szkolne bez obliczania dochodów rodziny. Aby otrzymać bezpłatne posiłki, należy bezpośrednio skontaktować się z administracją szkoły, składając podanie o ubieganiu  się o naukę w szkole.

  W przypadku uczniów klas 3–12 wsparcie na zakup przyborów szkolnych i bezpłatnych posiłków będzie udzielane przy ocenie dochodu rodziny. O pomoc socjalną dla uczniów klas 3–12 należy wystąpić bezpośrednio do urzędu gminy zgodnie z miejscem zamieszkania lub do placówki oświatowej, do której uczeń będzie uczęszczał.

  Przy szacowaniu dochodu rodziny na zasiłek socjalny dla uczniów średni dochód na osobę oblicza się na podstawie miesięcznego dochodu z 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku o zasiłek socjalny dla uczniów, jeżeli źródło dochodu tych osób nie uległo zmianie w porównaniu do poprzednich 3 miesięcy kalendarzowych. Jednak w wielu przypadkach zmieniło się źródło dochodów rodzin, które opuściły strefę wojny na Ukrainie, dlatego należy ocenić dochody za bieżący miesiąc.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...