Więcej

  Rejon wileński gościnnie przyjmuje uchodźców z Ukrainy

  Czytaj również...

  W tym trudnym okresie dla Ukrainy i jej mieszkańców Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekt uchwały, która umożliwi obywatelom Ukrainy, ich rodzinom i mieszkającym na Ukrainie osobom bez obywatelstwa, którzy wyjechali z Ukrainy na Litwę w wyniku rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, możliwość podróżowania transportem publicznym w rejonie wileńskim bezpłatnie.

  Oczekuje się, że wprowadzenie ulgi zwiększy mobilność Ukraińców znajdujących się w rejonie wileńskim, ułatwi załatwienie niezbędnych dokumentów, zmniejszy wykluczenie społeczne, zwiększy możliwość szybszego zatrudnienia, udziału w wydarzeniach kulturalnych i odwiedzanie placówek oświatowych.

  Aby skorzystać z tej ulgi udzielanej przez samorząd, należy złożyć dokument/zaświadczenie potwierdzające rejestrację w Republice Litewskiej, wydane przez Departament Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Wydatki związane z tymi świadczeniami będą refundowane z budżetu samorządu.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...