Rejon wileński gościnnie przyjmuje uchodźców z Ukrainy

W tym trudnym okresie dla Ukrainy i jej mieszkańców Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekt uchwały, która umożliwi obywatelom Ukrainy, ich rodzinom i mieszkającym na Ukrainie osobom bez obywatelstwa, którzy wyjechali z Ukrainy na Litwę w wyniku rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, możliwość podróżowania transportem publicznym w rejonie wileńskim bezpłatnie.

Oczekuje się, że wprowadzenie ulgi zwiększy mobilność Ukraińców znajdujących się w rejonie wileńskim, ułatwi załatwienie niezbędnych dokumentów, zmniejszy wykluczenie społeczne, zwiększy możliwość szybszego zatrudnienia, udziału w wydarzeniach kulturalnych i odwiedzanie placówek oświatowych.

Aby skorzystać z tej ulgi udzielanej przez samorząd, należy złożyć dokument/zaświadczenie potwierdzające rejestrację w Republice Litewskiej, wydane przez Departament Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wydatki związane z tymi świadczeniami będą refundowane z budżetu samorządu.