Więcej

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych sposobem objazdowym

  Czytaj również...

  Informujemy, że rozpoczęła się już planowana na ten rok rejestracja ludności do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, która w bieżącym roku jest przewidziana na maj i czerwiec. Przypominamy, że nie funkcjonują już punkty odbioru, a odpady będą odbierane od mieszkańców, którzy wcześniej zarejestrowali się w starostwie.

  Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia
  | Fot. pixabay.com

  Mieszkańcy chcący pozbyć się wspomnianych odpadów powinni do 22 kwietnia br. skontaktować się z przedstawicielami starostwa, podając swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd należy odebrać wspomniane odpady oraz ile i jakiego rodzaju odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne będzie oddane. Starostwa sporządzają listy mieszkańców, którzy chcą dodać odpady, i przekazują je przewoźnikom (w zależności od obsługiwanego terytorium: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” lub ZSA „Nemėžio komunalininkas”), aby mogli zabrać od mieszkańców odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Odbiór odpadów będzie przebiegał według ustalonej marszruty. Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

  Należy pamiętać, że harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia.

  Przypominamy, że podczas objazdu od ludności będą odbierane duże odpady: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), domowe urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, resztki farb, lakierów, rozcieńczalników, chemia gospodarcza, baterie.

  Zwracamy uwagę, że odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z remontów mieszkań i gospodarstw domowych) nie są odbierane sposobem objazdowym. Te odpady są przyjmowane od ludności bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia tych placów, przyjmowaniu odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego lub na stronie internetowej ZSA VAATC.

  Odnotowujemy, że zgodnie z pkt 92 Regulaminu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie wileńskim (zatwierdzonego uchwałą Rady nr T3-513 z 22 grudnia 2016 r.) ustalono, że podmiot zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi i (lub) administracja samorządu regularnie informuje posiadaczy odpadów o dacie, godzinie i miejscu odbioru wielkogabarytowych odpadów z gospodarstw domowych.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...