Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych sposobem objazdowym

Informujemy, że rozpoczęła się już planowana na ten rok rejestracja ludności do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, która w bieżącym roku jest przewidziana na maj i czerwiec. Przypominamy, że nie funkcjonują już punkty odbioru, a odpady będą odbierane od mieszkańców, którzy wcześniej zarejestrowali się w starostwie.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia
| Fot. pixabay.com

Mieszkańcy chcący pozbyć się wspomnianych odpadów powinni do 22 kwietnia br. skontaktować się z przedstawicielami starostwa, podając swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd należy odebrać wspomniane odpady oraz ile i jakiego rodzaju odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne będzie oddane. Starostwa sporządzają listy mieszkańców, którzy chcą dodać odpady, i przekazują je przewoźnikom (w zależności od obsługiwanego terytorium: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” lub ZSA „Nemėžio komunalininkas”), aby mogli zabrać od mieszkańców odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Odbiór odpadów będzie przebiegał według ustalonej marszruty. Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

Należy pamiętać, że harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia.

Przypominamy, że podczas objazdu od ludności będą odbierane duże odpady: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), domowe urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, resztki farb, lakierów, rozcieńczalników, chemia gospodarcza, baterie.

Zwracamy uwagę, że odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z remontów mieszkań i gospodarstw domowych) nie są odbierane sposobem objazdowym. Te odpady są przyjmowane od ludności bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia tych placów, przyjmowaniu odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego lub na stronie internetowej ZSA VAATC.

Odnotowujemy, że zgodnie z pkt 92 Regulaminu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie wileńskim (zatwierdzonego uchwałą Rady nr T3-513 z 22 grudnia 2016 r.) ustalono, że podmiot zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi i (lub) administracja samorządu regularnie informuje posiadaczy odpadów o dacie, godzinie i miejscu odbioru wielkogabarytowych odpadów z gospodarstw domowych.