Więcej

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych sposobem objazdowym

  Czytaj również...

  Informujemy, że rozpoczęła się już planowana na ten rok rejestracja ludności do zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, która w bieżącym roku jest przewidziana na maj i czerwiec. Przypominamy, że nie funkcjonują już punkty odbioru, a odpady będą odbierane od mieszkańców, którzy wcześniej zarejestrowali się w starostwie.

  Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia
  | Fot. pixabay.com

  Mieszkańcy chcący pozbyć się wspomnianych odpadów powinni do 22 kwietnia br. skontaktować się z przedstawicielami starostwa, podając swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd należy odebrać wspomniane odpady oraz ile i jakiego rodzaju odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne będzie oddane. Starostwa sporządzają listy mieszkańców, którzy chcą dodać odpady, i przekazują je przewoźnikom (w zależności od obsługiwanego terytorium: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” lub ZSA „Nemėžio komunalininkas”), aby mogli zabrać od mieszkańców odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne. Odbiór odpadów będzie przebiegał według ustalonej marszruty. Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

  Należy pamiętać, że harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie ogłoszony pod koniec kwietnia.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Przypominamy, że podczas objazdu od ludności będą odbierane duże odpady: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), domowe urządzenia wodno-kanalizacyjne oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, resztki farb, lakierów, rozcieńczalników, chemia gospodarcza, baterie.

  Zwracamy uwagę, że odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z remontów mieszkań i gospodarstw domowych) nie są odbierane sposobem objazdowym. Te odpady są przyjmowane od ludności bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia tych placów, przyjmowaniu odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego lub na stronie internetowej ZSA VAATC.

  Odnotowujemy, że zgodnie z pkt 92 Regulaminu gospodarki odpadami komunalnymi w rejonie wileńskim (zatwierdzonego uchwałą Rady nr T3-513 z 22 grudnia 2016 r.) ustalono, że podmiot zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi i (lub) administracja samorządu regularnie informuje posiadaczy odpadów o dacie, godzinie i miejscu odbioru wielkogabarytowych odpadów z gospodarstw domowych.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Samorząd Rejonu Wileńskiego upamiętnił 160. rocznicę powstania z lat 1863–1864

  W uroczystości jubileuszowej, zorganizowanej przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, Ambasadę RP w Wilnie oraz Polską Szkołę Wirtualną na Litwie, wzięli udział poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, kierownik Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polski Irmina Szmalec, przedstawiciele...

  Uroczyście otwarto nowy ośrodek kultury: Inkubator Sztuki w Rudominie

  Na otwarcie zrealizowanej inwestycji przybyło wielu gości: mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, radna Mirosława Klim, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki administracji samorządu rejonu wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, gł. specjalistka Wydziału Oświaty Nijola Ragucka,...

  Dostępność usług edukacyjnych oraz ich jakość to priorytetowa dziedzina działalności Samorządu

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego oświata jest uważana za dziedzinę priorytetową i na jej finansowanie przeznacza się prawie połowę całego budżetu samorządu. Samorząd Rejonu Wileńskiego przykłada dużą wagę do środowiska edukacyjnego i infrastruktury placówek oświatowych: powstają nowe placówki oświatowe, a...

  Statystyki Wydziału Stanu Cywilnego w 2022 roku: współczynnik urodzeń, imiona noworodków i śluby

  W 2022 r. w Wydziale Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego łącznie sporządzono 1 057 aktów urodzenia (w 2021 r. – 995), z czego 151 aktów urodzenia dzieci obywateli Republiki Litewskiej urodzonych za granicą. Urodziło się więcej dziewczynek Obserwowana w ostatnich latach wyższa...