Więcej

  Hodowca bydła cierpiący z powodu atakowania wilków znalazł rozwiązanie

  Czytaj również...

  We wsi Kavalčiukai w rejonie olickim prowadzi się hodowlę wyjątkowej rasy bydła Galloway — wyhodowanej w Szkocji jednej z najstarszych i najczystszych ras bydła mięsnego na świecie.

  Galloway – to rasa bydła mięsnego.
  Galloway – to rasa bydła mięsnego, która powstała w Szkocji, jest najstarszą z brytyjskich ras bydła, a zarazem jedną z najcenniejszych ras użytkowanych w kierunku mięsnym

  Mięso tych wołów, które jedzą tylko naturalną trawę i siano, ludzie doceniają za jego smak i właściwości odżywcze. Niestety, bydło pada ofiarą wilków, ponieważ woły pasą się na świeżym powietrzu w gospodarstwie ekologicznym przez cały rok. Aidas Abromaitis, rolnik z Dzūkii, cieszy się, że dzięki wsparciu UE zwierzęta są coraz lepiej chronione.

  Aby pomóc rolnikom chronić się przed wilkami, Krajowa Agencja Płatnicza (Nacionalinė mokėjimo agentūra – NMA) już zaprasza ich do ubiegania się o wsparcie. Wnioski w ramach działania „Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Stosowanie środków zapobiegawczych przeciwko szkodom wyrządzonym zwierzętom gospodarskim przez wilków” (działanie) można składać do 31 maja.

  Dla bydła hodowanego ekologicznie dobre ogrodzenie

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  We wsi Kavalčiukai gospodarzy już piąte pokolenie rodziny Abromaitisów. Według słów A. Abromaitisa, sama natura dyktowała, że działalność ostatecznie skoncentrowała się na jedynej gałęzi rolnictwa. Tutejsze ziemie nie należą do najbardziej żyznych, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest hodowla bydła na szerokich, pagórkowatych łąkach.

  „Galloway — to bydło mięsne, które jest wypasane na polach przez cały rok. Nasze gospodarstwo ekologiczne nie potrzebuje stodół, tylko łąki i pastwiska: bydło oddycha świeżym powietrzem, pozostaje cały czas na dworze. Dlatego szczególnie ważne jest, aby mieć dobre ogrodzenia, przez które drapieżniki nie przejdą” — mówi hodowca o specyfice farmy.

  Teraz głównym projektem jest ochrona jak największej liczby zwierząt przed wilkami. Po otrzymaniu pierwszego wsparcia rolnik kupił za nie 20 tysięcy metrów drutu 2,5 mm, 500 szt. palików i generator impulsów elektrycznego pasterza — według jego słów, całą podstawę, której potrzebuje dobra i trwała obudowa.

  „Największą zachętą do ubiegania się o wsparcie jest to, że pokrywa ono 100 proc. kosztów projektu, więc nie ma się co wahać — wsparcie jest jednoznacznie niezwykle przydatne. W tym roku planuję również ubiegać się o nią w celu ochrony większej ilości zwierząt gospodarskich w gospodarstwie” — mówi rolnik.

  Koszty zostaną zrekompensowane w 100 proc.

  Na ten etap składania wniosków w ramach środka PROW przeznaczono 750 521 euro wsparcia. Jeden beneficjent może otrzymać do 5 000 euro, które w 100 proc. kwalifikują się do pokrycia kosztów finansowania. Przez fundusze wsparcia VAT nie jest zwracany.

  W ramach działania „Stosowanie środków zapobiegawczych przeciwko szkodom wyrządzonym zwierzętom gospodarskim przez wilków” rolnicy otrzymają zwrot kosztów poniesionych na zakup obudów elektrycznych z drutu, taśmy lub siatki i/lub ich części, a także na zakup sprzętu zasilania i pomocniczego i/lub ich części.

  Nabyć i zainstalować środki oraz złożyć wniosek o płatność do NMA należy w ciągu 12 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu wsparcia.

  Ważne jest, aby środki ochrony przed wilkami były instalowane zgodnie z wymaganiami technicznymi i zaleceniami ustanowionymi w przepisach wykonawczych. Należy je również utrzymać i zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie do końca okresu kontroli projektu, tj. 5 lat od daty ostatniej wypłaty wsparcia.

  Kto może ubiegać się o wsparcie

  O wsparcie mogą ubiegać się właściciele tych działek, które znajdują się w samorządach, które najbardziej cierpią z powodu wilków, a liczba przypadków szkód wyrządzonych przez wilki była najwyższa w ciągu ostatnich 5 lat. Na tym etapie naboru wniosków zidentyfikowano następujące samorządy:

  • I grupa samorządów: rejony Anykščių, Lazdijų, Molėtų, Utenos;
  • II grupa: rejony Alytaus, Ignalinos, sam. Kalvarijos, rej. Klaipėdos, Kupiškio, Rokiškio, Šilalės, Telšių, Vilkaviškio, Vilniaus;
  • III grupa: rej. Biržų, Elektrėnų, Jurbarko, Kaišiadorių, sam. Marijampolės, Pagėgių, rej. Plungės, Prienų, Rietavo, Šalčininkų, Šakių, Širvintų, Tauragės, Ukmergės, Varėnos, Zarasų.

  W przypadku otrzymania tak wielu wniosków, że zostanie przekroczona przydzielona kwota, wnioski będą dodatkowo oceniane w zależności od tego, który samorząd będzie realizować projekt, oraz ile zwierząt gospodarskich jest utrzymywanych zgodnie z załącznikiem 2 do przepisów wykonawczych środka.

  O wsparcie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (w wieku co najmniej 18 lat), jak i osoby prawne, zarządzające na podstawie prawnej działkami, na których planowane jest zastosowanie środków ochronnych i które prowadzą działalność rolniczą: deklarują uprawy i grunty rolne oraz posiadają zwierzęta gospodarskie zarejestrowane w imieniu zarządzającego gospodarstwem lub partnera lub członka rodziny zarejestrowanego w gospodarstwie w rejestrze zwierząt gospodarczych określonym w załączniku 2 do zasad wdrażania środka. Muszą one być oznakowane i zarejestrowane w rejestrze zwierząt gospodarskich.

  Aplikacje — elektronicznie

  Po zmianie zasad administrowania PROW wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, tj. dokumenty należy składać do NMA za kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysyłając je pocztą elektroniczną dokumentai@nma.lt, lub korzystając z funkcjonalności wysyłania wiadomości Systemu Informacyjnego Ministerstwa Rolnictwa (www.zumis.lt) (pozycja „Zgłoszenia” (Pranešimai) w menu ŽŪMIS).

  Abromaitis zapewnia, że wypełnienie wniosku jest nie tylko łatwe, ale także wygodne. „Możesz wypełnić wszystkie dokumenty w wygodnym dla siebie czasie, nie musisz nigdzie iść. Mogę uspokoić tych, którzy wątpią, że proces nie jest skomplikowany — wszystko zrobiłem sam. Ponadto, jeśli pojawią się jakieś pytania, myślę, że pracownicy NMA zawsze uprzejmie udzielą dodatkowych informacji” — dzieli się swoim doświadczeniem rolnik.


  Wnioski przyjmowane są w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Stosowanie środków zapobiegawczych przeciwko szkodom wyrządzonym zwierzętom hodowlanym przez wilków”

  DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

  Do 31 maja.

  KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

  O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne:

  • Prawnie zarządzające działkami, na których mają być urządzone środki ochronne;
  • Prowadzące działalność rolniczą.

  JAKIEGO WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

  Na ten etap zaproszenia do składania wniosków przeznaczono 750 521 euro z funduszy wsparcia.

  Na jednego beneficjenta przydziela się do 5 000 euro wsparcia.

  JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  Wnioski składane są drogą elektroniczną — dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym wysyłane są pocztą elektroniczną dokumentai@nma.lt, lub za pomocą funkcjonalności wysyłania wiadomości Systemu Informacyjnego Ministerstwa Rolnictwa ŽŪMIS (www.zumis.lt), (pozycja „Pranešimai” w menu ŽŪMIS).

  WIĘCEJ INFORMACJI

  www.nma.lt i zum.lrv.lt

  Tel. (85) 252 6999 lub 1841.

  Zam. 2475


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...