XXIX Festiwal Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii”

Festiwal odbędzie się 30 kwietnia 2022 r. (sobota) w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). Początek imprezy o godz. 12:00.

Młodzież uczestniczy w festiwalu „Pieśń znad Wilii”.
| Fot. Jerzy Karpowicz

Festiwal odbywa się regularnie, co roku w kwietniu, stale doskonaląc swoją formułę. Stał się on filarem polskiej kultury na Litwie, polszczyzny oraz potwierdzeniem własnej tożsamości — polskiej tradycji, siły ducha, a także przywiązania do kultury ludowej jako źródła, z którego wypływa „życiodajna woda”. Stanowi dowód, że nie ginie zainteresowanie „pieśnią gminną”. Masowość tego festiwalu jest wielce budująca. Iluż to młodych utalentowanych Polaków przewinęło się w ramach tego wydarzenia…

Wysoko cenią poziom festiwalu członkowie jury, w skład którego wchodzą choreografowie, koncertmistrzowie, dyrygenci, artystyczni kierownicy zespołów, muzycy. W bieżącym roku, po dwuletniej przerwie pandemicznej, nieco skurczyła się liczba uczestników. 30 kwietnia w imprezie weźmie udział ponad 20 zespołów. Ogółem: 530 uczestników.

Życzę pomyślnych i satysfakcjonujących występów na scenie DKP w Wilnie.

Czytaj więcej: Ważne jest kontynuowanie bożonarodzeniowych tradycji w domach polskich – opłatkowe spotkanie z Apolonią Skakowską


Apolonia Skakowska
Prezes-dyrektor 
Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki,
laureat tytułu „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej 2013”