Więcej

  Wilno organizuje konkurs dla organizatorów kolonii letnich. Dofinansowanie do 4 tys. euro na projekt

  Czytaj również...

  Jak co roku od szesnastu lat Samorząd Miasta Wilna ogłasza na wiosnę konkurs na programy letniego wypoczynku dzieci. W tym roku w budżecie stolicy przewidziano 440 tys. euro na realizację programów letniego wypoczynku dla dzieci. Duża część tej kwoty zostanie przeznaczona dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczących się w szkołach specjalnych.

  Dzieci bawią się w tenisa.
  | Fot. Saulius Žiūra

  Priorytetem kompetencje społeczno-emocjonalne

  W tym roku priorytet będą miały programy rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci oraz edukacja kulturalna, promujące aktywność fizyczną i wiedzę przyrodniczą.

  „Bogate i przemyślane zajęcia dzieci podczas wakacji zawsze było i jest naszym priorytetem. W ostatnich latach pojawiło się wiele wyzwań związanych z organizacją letnich zajęć dla dzieci, ale cieszymy się, że je pokonaliśmy. W tym roku prosimy organizatorów letnich programów rekreacji dla dzieci o umożliwienie zajęcia nie tylko wilnianom, ale także dzieciom z Ukrainy, które przyjechały do ​​Wilna. Mamy wielką nadzieję, że z obfitości zorganizowanych obozów dla dzieci, znajdą one własny obóz, w którym wzbogacą swój świat, w nim będzie ciekawie i dobrze”— powiedziała Edita Tamošiūnaitė, wicemer stolicy.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Czytaj więcej: Zbliża się czas letnich wyjazdów na kolonie

  Kwota dla rodziców — nie więcej niż 40 euro

  Konkurs ma na celu zapewnienie rozrywki jak największej liczbie dzieci na koloniach finansowanych przez samorząd — a rodzicom, żeby zapewnić atrakcyjne ceny. Organizatorzy programów mają obowiązek zapewnić, że cena jednodniowego obozu dofinansowanego przez samorząd nie przekracza 40 euro, a pierwszeństwo mają programy z niższą ceną.

  Zmiana na koloniach — 5-18 dni kalendarzowych

  Do konkursu można zgłaszać programy, w których planują się zajęcia wyłącznie dzieci uczących się w szkołach na terenie Samorządu Miasta Wilna. W jednej zmianie obozu musi uczestniczyć co najmniej 15 dzieci.

  Dzieci muszą być zajęte przez co najmniej 4 godziny dziennie bez przerwy. Czas trwania jednej zmiany na koloniach wynosi 5-18 dni kalendarzowych. Jedna organizacja może zorganizować nieograniczoną liczbę zmian w obozie. Jedno dziecko może odpocząć maksymalnie 18 dni kalendarzowych na koszt budżetu samorządu.

  Czytaj więcej: Letnie wakacje: 200 euro za tydzień czy u babci pod gruszą…

  Do 4 tys. euro na program

  Środki z budżetu samorządu przeznaczane są na obozy dzienne, stacjonarne (z zakwaterowaniem czasowym) i obozy mobilne (biwakowanie w podróży). Na program można przeznaczyć do 4 tys. euro.

  Pierwszeństwo będą miały te wnioski, w których wkład rodziców (opiekunów) będzie jak najmniejszy, zajęta zostanie większa liczba dzieci, zostanie przygotowany wysokiej jakości, ciekawy program z różnymi zajęciami i zostanie przedstawiony szczegółowy, uzasadniony kosztorys.

  Samorząd zaprasza do składania wniosków do 12 maja 2022 roku (włącznie, nie będą przyjmowane później). Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu zarządzania usługami elektronicznymi Samorządu Miasta Wilna: Przyjmowanie wniosków w 2022 r. na konkurs programów letniej rekreacji dla dzieci (konkurs trwa)

  Więcej informacji o konkursie udzieli Marius Labanauskas, główny specjalista Wydziału Edukacji Ogólnej Administracji Samorządu Miasta Wilna, tel. 8 694 65 313, el.p.: marius.labanauskas@vilnius.lt


  Załączniki:

  1. 2022 m. Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas
  2. 1 priedas Konkurso elektroninė paraiška
  3. 2 priedas Konkurso detali paraiška
  4. 3 priedas Programos finansavimo sutartis 
  5. 4 priedas Programos patikslinta paraiška
  6. 5 priedas Programos veiklos planas 
  7. 6 priedas Programos išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašas
  8. 7 priedas Programos veiklos ataskaita
  9. 8 priedas Programoje dalyvavusių vaikų sąrašas
  10. Vaikų vasaros poilsio programų paraiškų vertinimo nuostatai 
  11. Vaikų vasaros poilsio programų įgyvendinimo stebėsenos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

  Na podst.: Samorząd Miasta Wilno, własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...

  Rosyjski budżet może utonąć w taniej ropie

  Wygasł entuzjazm kremlowskich urzędników i rosyjskiego aparatu propagandowego związany z wysokimi przez większość ubiegłego roku cenami ropy i gazu. Te ceny sprawiły, że mimo kurczącego się eksportu węglowodorów Rosja przez większość roku i tak miała z nich większe zyski....

  Przeglad BMTV z Zygmuntem Klonowskim. „Ukraina wygrała bitwę medialną, coś, co Polsce w 1920 nie udało się”

  Rola polskiej gazety „To był jedyny (polski) dziennik na terenie Związku Radzieckiego i rola, którą spełnił w tamte czasy jest nie do przecenienia” — opowiadał wydawca Zygmunt Klonowski o znaczeniu — wtedy jeszcze — „Czerwonego Sztandaru”. „Ani Białoruś, ani Ukraina...