Wyjaśnienie dot. dymisji wicemera Roberta Komarowskiego

28 kwietnia na portalu pojawiła się informacja o tym, że wicemer rejonu wileńskiego Robert Komarowski został odwołany ze stanowiska.

Nie była to inicjatywa Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Głosowanie odbyło się na życzenie samego Roberta Komarowskiego. Rada przychyliła się do prośby wicemera. Wniosek o odwołanie złożyła mer rejonu Marii Rekść, gdyż tylko mer ma prawo wicemerów powoływać bądź odwoływać.

Brak kontekstu sugerował, że odwołanie zainicjowała mer Maria Rekść, co nie jest prawdą — za co panią mer przepraszamy jak i wszystkich, którzy mogli w ten sposób to odebrać.