Polski wiceminister sprawiedliwości spotkał się z polskimi organizacjami na Litwie

W piątek 5 maja wiceminister sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Sebastian Kaleta, spotkał się z przedstawicielami polskich stowarzyszeń na Litwie. Spotkanie robocze odbyło się z inicjatywy wiceministra w pomieszczeniach redakcji „Kuriera Wileńskiego”. Przedstawiciel resortu przyjechał do Wilna na konferencję międzynarodową pt. „Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji na Ukrainie: jakie są opcje uzyskania sprawiedliwości”. Rozmawiał z polskimi organizacjami na Litwie o problemach i perspektywach.

Korzystając z przerwy w konferencji, Sebastian Kaleta przyjechał do redakcji, aby bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami polskich organizacji.

Kontakty wiceministra z Wileńszczyzną

Kontakty wiceministra Kalety z Wileńszczyzną trwają od dawna, jeszcze od czasów jego działalności społecznej w organizacji, której był współzałożycielem — Młodzi dla Polski. Wówczas współpracował intensywnie z Wileńską Młodzieżą Patriotyczną, dzięki czemu dobrze orientuje się w realiach Polaków na Litwie.

Dyskusja i poruszone tematy

Słowem wstępu wiceminister zapoznał się z historią „Kuriera Wileńskiego” oraz z jego rolą w zachowaniu szkół polskich na Litwie. Dyskutowano o znaczeniu Polaków na Litwie w nowych realiach geopolitycznych, relacjach polsko-litewskich i działaniu polskich organizacji społecznych w środowisku litewskim. Szczególnie wielką uwagę poświęcono tematowi rusyfikacji — językowej jak i kulturowej — oraz roli mediów w zapobieganiu temu zjawisku.

Mówiono także o specyfice i wartości polskiego środowiska dziennikarzy na Litwie.

Rajmund Klonowski wyjaśnił rolę dziennikarzy jako siły koncentrującej kontakty i środowiska, a także jako kogoś, kto nie tylko może wyjaśnić litewski świat po polsku, ale również może polski świat przedstawić litewskiej opinii publicznej.

Na spotkaniu z wiceministrem był obecny również prezes ruchu społecznego Lokys, Roman Gorecki-Mickiewicz. Przedstawił działalność lokalnej telewizji BMTV, która nadaje w wielu językach miejscowych mniejszości narodowych, przede wszystkim po polsku, prowadzi także retransmisję ukraińskiej telewizji. Opowiedział o wyzwaniach i zadaniach stojących przed telewizją tego typu, a także o specyfice tej roli — przede wszystkim w kontekście nawiązywania współpracy z organizacjami społecznymi.

Głos zabrało również Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, jedna z najstarszych polskich organizacji w niepodległej Litwie. Prezes stowarzyszenia Eleonora Kvaščevičienė zaznaczyła, jak polskie organizacje na Litwie wykorzystują swój potencjał do rozwoju polskich kadr na Litwie, a także do pomocy poszkodowanej w wojnie Ukrainie. Opowiedziała też o problemach wynikających ze stagnacji i braku rotacji kierownictwa w niektórych środowiskach społeczności polskiej na Litwie.

Współpraca z Polską

Wiceminister Sebastian Kaleta zapewnił, że Rzeczpospolita Polska pozostaje zainteresowana wspieraniem i rozwojem społeczności polskiej na Litwie oraz jej mediów.

Wyraził zrozumienie dla zadania stojącego przed Polakami na Litwie i podkreślił, że Polska zawsze gotowa jest wesprzeć działania przyczyniające się do zbliżenia Polski i Litwy.