Więcej

  Polski wiceminister sprawiedliwości spotkał się z polskimi organizacjami na Litwie

  Czytaj również...

  W piątek 5 maja wiceminister sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, Sebastian Kaleta, spotkał się z przedstawicielami polskich stowarzyszeń na Litwie. Spotkanie robocze odbyło się z inicjatywy wiceministra w pomieszczeniach redakcji „Kuriera Wileńskiego”. Przedstawiciel resortu przyjechał do Wilna na konferencję międzynarodową pt. „Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji na Ukrainie: jakie są opcje uzyskania sprawiedliwości”. Rozmawiał z polskimi organizacjami na Litwie o problemach i perspektywach.

  Korzystając z przerwy w konferencji, Sebastian Kaleta przyjechał do redakcji, aby bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami polskich organizacji.

  Kontakty wiceministra z Wileńszczyzną

  Kontakty wiceministra Kalety z Wileńszczyzną trwają od dawna, jeszcze od czasów jego działalności społecznej w organizacji, której był współzałożycielem — Młodzi dla Polski. Wówczas współpracował intensywnie z Wileńską Młodzieżą Patriotyczną, dzięki czemu dobrze orientuje się w realiach Polaków na Litwie.

  Dyskusja i poruszone tematy

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Słowem wstępu wiceminister zapoznał się z historią „Kuriera Wileńskiego” oraz z jego rolą w zachowaniu szkół polskich na Litwie. Dyskutowano o znaczeniu Polaków na Litwie w nowych realiach geopolitycznych, relacjach polsko-litewskich i działaniu polskich organizacji społecznych w środowisku litewskim. Szczególnie wielką uwagę poświęcono tematowi rusyfikacji — językowej jak i kulturowej — oraz roli mediów w zapobieganiu temu zjawisku.

  Mówiono także o specyfice i wartości polskiego środowiska dziennikarzy na Litwie.

  Rajmund Klonowski wyjaśnił rolę dziennikarzy jako siły koncentrującej kontakty i środowiska, a także jako kogoś, kto nie tylko może wyjaśnić litewski świat po polsku, ale również może polski świat przedstawić litewskiej opinii publicznej.

  Na spotkaniu z wiceministrem był obecny również prezes ruchu społecznego Lokys, Roman Gorecki-Mickiewicz. Przedstawił działalność lokalnej telewizji BMTV, która nadaje w wielu językach miejscowych mniejszości narodowych, przede wszystkim po polsku, prowadzi także retransmisję ukraińskiej telewizji. Opowiedział o wyzwaniach i zadaniach stojących przed telewizją tego typu, a także o specyfice tej roli — przede wszystkim w kontekście nawiązywania współpracy z organizacjami społecznymi.

  Głos zabrało również Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, jedna z najstarszych polskich organizacji w niepodległej Litwie. Prezes stowarzyszenia Eleonora Kvaščevičienė zaznaczyła, jak polskie organizacje na Litwie wykorzystują swój potencjał do rozwoju polskich kadr na Litwie, a także do pomocy poszkodowanej w wojnie Ukrainie. Opowiedziała też o problemach wynikających ze stagnacji i braku rotacji kierownictwa w niektórych środowiskach społeczności polskiej na Litwie.

  Współpraca z Polską

  Wiceminister Sebastian Kaleta zapewnił, że Rzeczpospolita Polska pozostaje zainteresowana wspieraniem i rozwojem społeczności polskiej na Litwie oraz jej mediów.

  Wyraził zrozumienie dla zadania stojącego przed Polakami na Litwie i podkreślił, że Polska zawsze gotowa jest wesprzeć działania przyczyniające się do zbliżenia Polski i Litwy.


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Były takie kursy… Język polski w sowieckim Kownie

  Nie chcę tym razem rozmawiać o kowieńskiej „Kotwicy”, którą mieszkańcy Wilna trochę znają. Chcę pomówić o kursach języka polskiego wywalczonych przez Wandę Żotkiewicz i Pani mamę, Walerię Walukiewicz. Jakie były te najważniejsze polskie adresy w powojennym Kownie? Jeśli mówimy o...

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...