Warsztaty metodyczne języka dla polskich nauczycieli. Program i regulamin

Podajemy informacje dot. rekrutacji uczestników do organizowanych przez Województwo Małopolskie warsztatów metodycznych języka polskiego dla nauczycieli polonijnych.

Nauczyciele.
Zdjęcie ilustracyjne, nauczyciele
| Fot. Marian Paluszkiewicz

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o zgłoszenie i przesłanie CV wraz z danymi kontaktowymi na adres mailowy: Klaudia.Westenholz@umwm.malopolska.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa 1 czerwca b.r.

W załączeniu przesyłamy regulamin i program warsztatów.


Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Wilnie