Więcej

  Tempo renowacji w kraju rośnie

  Czytaj również...

  Tempo renowacji budynków wielomieszkaniowych rośnie — z roku na rok zatwierdza się coraz więcej projektów modernizacyjnych. Jednocześnie poszukuje się sposobów, aby proces renowacji budynku mieszkalnego był łatwiejszy i szybszy dla wszystkich zainteresowanych stron.

  Renowacja budynków wielomieszkaniowych.
  Renowacja budynków wielomieszkaniowych na Litwie
  | Fot. archiwum APVA

  Podczas ostatniego naboru wniosków na modernizację budynków wielomieszkaniowych Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi (Aplinkos projektų valdymo agentūra — APVA) otrzymała i zatwierdziła rekordową liczbę wniosków w całej historii renowacji. Od mieszkańców Litwy wpłynęło 785 wniosków, z czego 781 zostało zatwierdzonych.

  Chociaż warunki zaproszenia przewidywały przeznaczenie 150 mln euro na projekty modernizacji budynków wielomieszkaniowych, na skutek otrzymania rekordowej liczby wniosków kwota inwestycji została zwiększona do ponad 435 mln euro. Biorąc pod uwagę obecne priorytety rządu i dążenie do zwiększania efektywności energetycznej budynków, postanowiono sfinansować wszystkie projekty, które spełniają warunki określone w konkursie.

  Najwięcej zgłoszeń w dużych miastach

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Zgodnie z tym zaproszeniem ponad 30 proc. projektów modernizacji budynków wielomieszkaniowych zostanie zrealizowanych w największych miastach kraju — Wilnie (139), Kownie (69) i Kłajpedzie (66). Również aktywnie aplikowały samorządy rejonu janowskiego (zatwierdzono 38 wniosków), Samorządu Miasta Połągi (32), preńskiego (20), święciańskiego (20), trockiego (18).

  „Wyniki tego zaproszenia pozwalają zauważyć niektóre ważne aspekty obecnego procesu renowacji. Przede wszystkim cieszy to, że renowacja budynków wielomieszkaniowych utrzymuje stabilną dynamikę w trzech głównych miastach kraju. Innym ważnym trendem jest liczba budynków mieszkalnych planowanych do renowacji przez mniejsze samorządy, takie jak Jonava, Połąga, Švenčionys itp., co wskazuje, że w najbliższych latach niemała część samorządów w kraju wyremontuje większość swoich starych bloków” – mówi Vytautas Vrubliauskas, dyrektor APVA.

  Dobre wiadomości dla organizacji budowlanych

  Obecnie jednym z największych wyzwań w realizacji projektów remontowych jest zakup robót kontraktowych. Zakupy są często utrudnione przez brak organizacji wykonawców lub ich niechęć do udziału w przetargach. Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono zmiany — od teraz klienci będą mogli kupować prace kontraktowe dla kilku pobliskich bloków jednocześnie.

  Według Mindaugasa Žiukasa, szefa Wydziału Zamówień Budowlanych Centralnej Instytucji Zamawiającej, nowy moduł do renowacji budynków wielomieszkaniowych powstał po konsultacjach zarówno z klientami, jak i wykonawcami, a także z odpowiedzialnymi instytucjami.

  „Dla wykonawców bardziej atrakcyjny jest remont kilku sąsiadujących ze sobą budynków mieszkalnych, ponieważ dostępne zasoby są efektywniej wykorzystywane podczas realizacji kontraktu — np. wykonawcy instalują jedną strefę budynków mieszkalnych, magazynowych i innych budynków pomocniczych zamiast kilku, a także równomiernie rozkładają siły i mogą szybciej wykonywać prace” — podkreśla Žiukas.

  Więcej informacji na temat programu Renowacja (Modernizacja) Budynków Wielomieszkaniowych znajduje się pod adresem: www.betalt.lt lub telefonicznie 8 614 99699.

  zam. 2487


  Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...