Więcej

  Okres przejściowy został przedłużony — małe gospodarstwa będą mogły dostarczać świeżo dojone mleko nieschłodzone

  Czytaj również...

  Minister rolnictwa Kęstutis Navickas, po ocenie okoliczności, które decydują o tym, że część drobnych rolników nie korzysta ze wsparcia państwa na zakup urządzeń chłodniczych do mleka, podjął decyzję o wydłużeniu okresu przejściowego dla dostawców mleka o co najmniej kolejne cztery lata — nie będzie konieczne schładzanie dostarczanego mleka w ciągu dwóch godzin od dojenia.

  Nalewnie mleka.
  Producenci mleka nadal mogą korzystać ze wsparcia na zakup urządzeń chłodniczych do mleka
  | Fot. pexels.com

  Aby zachować jakość, wydojone mleko musi być natychmiast schłodzone do temperatury nie wyższej niż 8 stopni, jeśli jest zbierane codziennie, lub w temperaturze nie wyższej niż 6 stopni, jeśli jest zbierane niecodziennie. Jest to przewidziane w przepisach UE. Istnieje jednak wyjątek na Litwie, gdy mleko jest dostarczane w ciągu 2 godzin po dojeniu.

  Okres przejściowy na wdrożenie przepisów UE miał wygasnąć z końcem tego roku.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Jakość surowca mlecznego jest bardzo ważna, chłodzenie jest jednym ze sposobów zapewnienia tej jakości. Jednak niektórzy drobni rolnicy nie mają możliwości technicznych — odpowiednich mocy prądu, pomieszczeń itp. — aby zainstalować lodówki. Ponadto dla małych przedsiębiorstw jest to również znaczące długoterminowe zobowiązanie, gdy nie ma perspektyw na rozwój sektora mleczarskiego. Zniesienie tego odstępstwa stanowiłoby przeszkodę dla małych producentów mleka w sprzedaży mleka.
  Członkowie sejmowej Komisji ds. Wsi po spotkaniu z drobnymi producentami mleka ze Żmudzi zainicjowali przedłużenie okresu przejściowego.
  Rozumiemy, że bezpieczeństwo żywności jest bardzo istotną kwestią, ale zgodziliśmy się, że musimy szukać innych sposobów — przede wszystkim promować współpracę i przetwórstwo mleka w terenie za pomocą dodatkowych środków” — mówi minister gospodarki K. Navickas.

  Z kolei producenci mleka nadal mogą korzystać ze wsparcia na zakup urządzeń chłodniczych do mleka, które można uzyskać w ramach różnych działań Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Od 2020 r. wyłącznie drobni producenci rolni zajmujący się hodowlą bydła mlecznego zostali zaproszeni do składania wniosków do Krajowej Agencji Płatniczej o wsparcie na wzmocnienie swoich gospodarstw w ramach działania „Rozwój gospodarstw rolnych i biznesowych” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie dla małych gospodarstw”.

  Wsparcie to jest przeznaczone dla producentów mleka, którzy utrzymują od 3 do 9 ras mlecznych krów, przeznacza się dla nich 100 proc. płatności w wysokości do 15 000 euro. Osoby inwestujące w urządzenia chłodnicze do mleka były oceniane priorytetowo, ponieważ jakość mleka jest szczególnie ważna dla całego łańcucha dostaw żywności.

  W ciągu dwóch lat ze wsparcia skorzystało ok. 900 rolników, a w tym roku złożono ponad 200 wniosków, co nie jest liczbą końcową.

  Na Litwie dominują małe gospodarstwa mleczne — 73 proc. gospodarstw posiada do 5 krów, a krowy w nich trzymane stanowią 14 proc. wszystkich krów mlecznych trzymanych na Litwie.

  Na początku maja na Litwie naliczono prawie 228 tys. krów mlecznych, w ciągu roku pogłowie zmniejszyło się o 8 tysięcy. Tendencja spadkowa liczby krów jest obserwowana od wielu lat. Jednak od stycznia do kwietnia tego roku zakupiono 410,5 tys. ton mleka, o 4,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ilość skupowanego mleka zaczęła rosnąć wraz ze wzrostem cen skupu mleka, które osiągnęły rekordowe poziomy. Może to zachęcić większą liczbę rolników do podjęcia działalności mleczarskiej.


  Informacje Ministerstwa Rolnictwa

  Zam. 2488

  PODPIS:

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...