Więcej

  Poczta Litewska dziękuje starostom za dobry dogląd dróg

  Czytaj również...

  Dobra, przejezdna droga jest warunkiem koniecznym dobrej pracy listonosza. Poczta Litewska, doceniając wkład starostów gmin w dogląd dróg, wręczyła 54 z nich listy gratulacyjne, w tym najwięcej w rejonie wileńskim.

  List gratulacyjny z rąk przedstawicieli Poczty Litewskiej otrzymał m.in. starosta Czarnego Boru Tadeusz Aszkielaniec
  | Fot. Starastwo Czarny Bór

  Listonosze codziennie przemierzają tysiące kilometrów, nieraz muszą pokonywać drogę lokalną, żwirową. Często to, czy listonosz dotrze do adresata, zależy od stanu drogi. Nasi mobilni listonosze najlepiej widzą poziom dbania o drogi. W ten sposób wyłoniliśmy starostów, w których gestii drogi są w najlepszym stanie. Bardzo cenimy sobie starania starostów, by uporządkować drogi na wiosnę, ale też ich chęć do współpracy – mówi dyrektor Poczty Litewskiej Jonas Sadauskas.

  Litewskie Stowarzyszenie Starostów zrzesza 466 starostów. Rejon wileński jest podzielony na 23 gminy, na czele których stoją starostowie.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...