Więcej

    Światowy zasięg „lokalnego” konfliktu

    Znany amerykański historyk oraz znawca tragicznych dziejów XX-wiecznej Europy Środkowo-Wschodniej, Timothy Snyder, napisał na Twitterze: „Co najstraszniejsze, głód na świecie jest niezbędnym tłem dla rosyjskiej kampanii propagandowej przeciwko Ukrainie. Faktyczna masowa śmierć jest potrzebna jako tło dla propagandowej walki. Gdy zaczną się zamieszki wywołane brakiem żywności i szerzącym się głodem, rosyjska propaganda zrzuci winę na Ukrainę, wezwie do uznania zdobyczy terytorialnych Rosji na Ukrainie i zniesienia wszelkich sankcji. Rosja planuje zagłodzić Azjatów i Afrykańczyków, aby wygrać swoją wojnę w Europie. Jest to nowy poziom kolonializmu i najnowszy rozdział polityki głodu”.

    Czytaj więcej: Sekretarz generalny ONZ António Guterres: „wszystkie kraje odczują konsekwencje wojny na Ukrainie”

    Żyjemy w zglobalizowanym świecie, dlatego nawet konflikt lokalny, jakim dla wielu na Zachodzie jest wojna w Ukrainie, ma skutki o zasięgu światowym. Przywódcy zachodni, którzy nadal opóźniają dostawy broni i sprzętu wojskowego na Ukrainę, tak naprawdę działają na swą niekorzyść. Jeśli wojna będzie się przedłużała, to destabilizacja obejmie ogromne obszary w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej. Będzie tam wzrost uchodźców i nastrojów radykalnych. Tego problemu nie da się łatwo i szybko rozwiązać, dlatego dostawy broni są absolutną koniecznością i leżą w interesie samego Zachodu.