Więcej

  Młody rolnik nieustannie szuka sposobu na rozszerzenie gospodarstwa: już uprawia zarówno fasolę, jak i konopie

  Czytaj również...

  Podobnie jak deszcz i słońce, tak dla litewskiego rolnictwa niezbędni są również młodzi rolnicy. Realizują oni nowe pomysły, posiadając wiedzę i pasję, ale nie zawsze — wystarczające środki na ich realizację. Karolis Rekštys, który jest rolnikiem w samorządzie radziwiliskim, jest zadowolony, że impulsem dla jego powstającego gospodarstwa było wsparcie Unii Europejskiej (UE), po którego otrzymaniu mógł przesiąść się na nowy ciągnik, co pozwoliło na szybsze i wydajniejsze wykonywanie prac.

  Karolis Rekštys.
  Karolisowi Rekštysowi byłoby znacznie trudniej rozwijać swoją gospodarkę i wprowadzać innowacje, gdyby nie wsparcie UE

  Młodzi rolnicy mogą już składać wnioski do Krajowej Agencji Płatniczej (NMA) w ramach obszaru działalności „Wsparcie na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników” w ramach działania „Rozwój gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Wnioski będą przyjmowane do 29 lipca, a na ten etap przeznaczono 22,8 miliona euro z budżetu Unii Europejskiej i Litwy.

  Rekštys wypełnił ten wniosek pięć lat temu, kiedy postanowił zająć się rolnictwem. Praca na wsi nie była niczym nowym dla młodego człowieka, ponieważ jego dziadek był rolnikiem, który pracował w małym gospodarstwie o powierzchni kilku hektarów. Jego dziadek nie miał ochoty poszerzać gospodarstwa, więc Karolis zajął się rolnictwem ze swoim kuzynem, który ukończył szkołę.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „W tej chwili mamy już 120-hektarowe gospodarstwo, w którym uprawiamy fasolę, rzepak, pszenicę. To już drugi rok, w którym zaczęliśmy wysiewać konopie. Cały czas szukamy, o jakie uprawy wzbogacić nasze gospodarstwo, więc myślę, że w przyszłym roku postaramy się wyhodować coś nowego” — mówi młody rolnik.

  Karolisowi Rekštysowi byłoby znacznie trudniej rozwijać swoją gospodarkę i wprowadzać innowacje, gdyby nie wsparcie UE. Na początku działalności kuzyni pracowali ze starymi rosyjskimi ciągnikami, a fundusze otrzymane ze „Wsparcia na rozpoczęcie działalności dla młodych rolników” umożliwiły zakup już nowoczesnego, choć używanego ciągnika zachodnich producentów.

  „Natychmiast nastąpiła zmiana — praca jest szybsza, bardziej wydajna, wszystko dzieje się jeszcze bardziej ekonomicznie. Tylko plusy” — mówi Rekštys.

  Dzięki oczywistym korzyściom młody rolnik po raz kolejny ma nadzieję skorzystać z możliwości otrzymania funduszy unijnych. W tym roku złożył już wniosek o modernizację gospodarstwa i planuje zakup ładowarki teleskopowej, kolejnego ciągnika, inteligentnego rozrzutnika i innego sprzętu, który pomoże rozbudować gospodarstwo i uzyskać jeszcze lepsze wyniki.

  „Zdecydowanie zalecam, aby inni również nie przegapili takiej okazji. Nie jest to skomplikowane, a jeśli masz jakieś pytania, jeśli czegoś nie rozumiesz, możesz szybko zadzwonić do Krajowej Agencji Płatniczej, gdzie otrzymasz konsultację i propozycję najszybszego i najlepszego rozwiązania” — Rekštys zachęca również innych rolników do złożenia wniosku.

  Kto może ubiegać się o wsparcie

  „To ukierunkowane wsparcie ma na celu ułatwienie wymiany pokoleń w dziedzinie rolnictwa oraz stworzenie korzystniejszych warunków dla odpowiednio wykwalifikowanych rolników do podjęcia pracy” — mówi Ana Suboč, doradca w Regionalnym Wydziale Koordynacji Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wsparcia Regionalnego.

  O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy w wieku nie więcej niż 40 lat (którzy nie mają 41 lat w chwili składania wniosku), którzy zarejestrowali gospodarstwo rolne we własnym imieniu nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku o wsparcie i po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym jako zarządzający gospodarstwem.

  Oczekuje się wniosków od młodych rolników, którzy zajmują się produkcją produktów rolnych lub przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wytwarzanych (uprawianych) w gospodarstwie młodego rolnika. Muszą zajmować się hodowlą zwierząt, sadownictwem, ogrodnictwem, produkcją jagód lub produkcją roślinną. Mogą również mieć mieszane gospodarstwo.

  „Istnieje również wymóg dotyczący umiejętności i kompetencji zawodowych” — podkreśla Suboč, przedstawicielka NMA. — „Młody rolnik musi nabyć (lub zobowiązać się do nabycia przed ukończeniem biznesplanu) co najmniej jednego z następujących dokumentów: wykształcenie zawodowe w dziedzinie rolnictwa lub kwalifikacje zawodowe w dziedzinie rolnictwa, wykształcenie wyższe w dziedzinie rolnictwa i/lub weterynarii lub wysłuchać program rozwoju kompetencji dla młodych rolników”.

  Ważne jest również, aby młodzi rolnicy ubiegający się o wsparcie nie złożyli wcześniej wniosku o płatności bezpośrednie. O płatności bezpośrednie mogą ubiegać się dopiero po złożeniu wniosku, jednak nie później niż 18 miesięcy po dacie decyzji o przyznaniu wsparcia.

  100 proc. kosztów projektu może zostać zwrócone

  Kwota wsparcia na beneficjenta może sięgać 40 tysięcy euro, z pokryciem 100 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

  Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli są one konieczne, wykorzystywane do realizacji biznesplanu i do prowadzenia przewidywanych działań oraz bezpośrednio związane ze wspieranymi działaniami i z zaplanowanym sektorem rolnym. Nie można ich nabywać od osób powiązanych.

  Specjalista NMA zauważa, że wsparcie jest wypłacane w formie 2 częściowych płatności: 80 proc. — po decyzji o przydzieleniu wsparcia, pozostałe 20 proc. — w następnym roku po wdrożeniu biznesplanu, ale tylko wtedy, gdy biznesplan zostanie prawidłowo wdrożony. Jeśli biznesplan nie zostanie prawidłowo wdrożony, zwracana jest również część wypłaconego wsparcia.

  Wnioski do NMA można składać wypełniając elektroniczny formularz dokumentu ŽŪMIS. Wypełniając wnioski za pośrednictwem ŽŪMIS, można je składać do godz. 24 ostatniego dnia zaproszenia do składania wniosków o pomoc.


  Przyjmowane są wnioski w ramach obszaru działania „Wsparcie na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  DO KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  Do 29 lipca.

  KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia, którzy:

  — po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne i gospodarzą jako zarządcy;

  — posiadają niezbędne umiejętności i kompetencje zawodowe.

  JAKIEGO RODZAJU WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

  Na ten etap zaproszenia do składania wniosków przeznaczono 22,8 mln euro wsparcia.

  Na jednego beneficjenta przydzielanych jest do 40 tysięcy euro.

  JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

  Korzystając z systemu informacyjnego Ministerstwa Rolnictwa ŽŪMIS (www.zumis.lt), wypełniając elektroniczny formularz wniosku.

  WIĘCEJ INFORMACJI

  www.nma.lt i zum.lrv.lt

  Tel. (8 5) 252 6999 lub 1841.


  Zam. 2496

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...