Więcej

  Przedłużenie terminu na zadeklarowanie państwowych gruntów

  Czytaj również...

  Rolnicy, którzy posiadają aktualne dokumenty dzierżawy państwowych gruntów, ale ze względu na nieprawidłową warstwę danych o gruntach państwowych nie mogli wypełnić deklaracji gruntów rolnych i innych obszarów przed upływem terminu składania deklaracji, będą mogli zmienić dane wniosku do 8 lipca. Potrącenia z mniejszych płatności z powodu opóźnień nie będą stosowane, zdecydowało Ministerstwo Rolnictwa.

  Gospodarstwo rolne.
  | Fot. Pixels.com

  Wyjątek ten dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy mają do czynienia z deklaracją gruntów państwowych i mają ważne umowy dzierżawy gruntów państwowych. Ważnym warunkiem jest to, że wnioskodawca musiał złożyć wniosek do 14 czerwca. W takim przypadku możliwe będzie zadeklarowanie działek na gruntach państwowych, które zaliczane są do warstwy „gruntów państwowych” lub „wolnych gruntów państwowych” i które nie zostały przekazane przez Krajową Służbę Gruntów (Nacionalinė žemės tarnyba – NŽT) do Centrum Informacji Rolniczej i Przedsiębiorczości Wiejskiej (ŽŪIKVC), zmieniając dane wniosku.

  Sankcje nie będą stosowane tylko w odniesieniu do części zadeklarowanych później pól na gruntach państwowych.

  Od bieżącego roku, po zmianie zasad deklarowania i zaostrzeniu procedury deklarowania gruntów państwowych, nie wolno deklarować gruntów państwowych bez umowy dzierżawy lub przyznanego prawa do czasowego użytkowania gruntów państwowych. Zdarzają się jednak przypadki, gdy z powodu nieprawidłowych danych dotyczących gruntów państwowych nie wszystkie legalnie użytkowane grunty państwowe są przesyłane do gospodarstw rolnych lub wyświetlane w Systemie Informacyjnym Przyjmowania Wniosków.

  Uściślenie tych informacji przez NŽT i przekazanie danych do ŽŪIKVC wymaga czasu. W związku z tym rolnicy mogą zgłaszać użytki na gruntach państwowych tylko wtedy, gdy NŽT odnowi warstwę gruntów państwowych tymczasowo przyznanych rolnikom, a ŽŪIKVC zmieni dane w rejestrze gospodarstw rolnych i włączy je do Systemu Informacyjnego Przyjmowania Wniosków.

  Ważne. Podnajemcy nadal będą mogli deklarować działki, których dzierżawcy dzierżawią grunty od państwa na podstawie umów przewidujących możliwość podnajmu gruntu za zgodą NŽT. Koniecznym warunkiem wstępnym jest włączenie działki do gospodarstwa rolnego zgłaszającego.

  Działka jest włączana do gospodarstwa poprzez wprowadzenie danych poprzez wybór rodzaju nieruchomości „Niezarejestrowana umowa NTR na korzystanie z nieruchomości” („Neregistruota NTR sutartis dėl NT naudojimo”, w sekcji „Druga strona umowy” („Antra sutarties šalis”) wskazywany jest kod osoby, która ma umowę dzierżawy państwowego gruntu, w „Podstawie prawnej użytkowania” („Naudojimo teisinis pagrindas”) wskazywane jest „Użyczenie” („Panauda”)  i wskazywany jest przedmiot umowy — wprowadzany jest unikatowy numer działki określony w umowie.

  Po wprowadzeniu niezbędnych danych umowy konieczne jest zamieszczenie w sekcji „Dokumenty” Rejestru Gospodarstw zeskanowanej/sfotografowanej umowy dzierżawy gruntów oraz zawartej umowy pomiędzy podnajemcą a odnajemcą, która umożliwia podnajemcy korzystanie z działki określonej w umowie NŽT. Wprowadzone dane są zapisywane dopiero po pełnym zakończeniu odnowienia gospodarstwa.

  Przypominamy, że w przypadku opóźnienia w złożeniu wniosków (zadeklarowaniu) z winy samego wnioskodawcy, stosuje się potrącenie — kwota płatności jest zmniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.


  Informacje Ministerstwa Rolnictwa

  Zam. 2498

  Więcej od autora

  Zmiany w usługach pocztowych dla rejonu wileńskiego już od 19 lipca. Co trzeba wiedzieć?

  Poczta Litewska informuje, że od 19 lipca 2022 roku, by zapewnić wszystkim przystępne i jakościowe usługi pocztowe, ich świadczenie mieszkańcom Mariampola, Ławaryszek, Kowalczuk, Podbrzezia i Bezdan zostanie zorganizowane w inny sposób. Od tej pory usługi mieszkańcom tych starostw rejonu...

  Program 78. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, wyzwolenia Wilna przez oddziały Wileńsko-Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej

  Zachęcamy do zapoznania się również z obchodami przygotowywanymi przez Związek Polaków na Litwie: Obchody 78. rocznicy operacji „Ostra Brama” w Wilnie i Krawczunach Cmentarz Rossa, kwatera żołnierska – 7 lipca 2022 roku, godz. 12.00;Cmentarz w Kolonii Wileńskiej – 7 lipca...

  Von der Leyen: „Europa będzie po stronie Kijowa tak długo, jak będzie trzeba”

  „Europa będzie po stronie Kijowa tak długo, jak będzie trzeba; widzę przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, ponieważ przeszliście trudną drogę od rewolucji godności w 2014 roku i wybraliście, że chcecie być demokracją” — powiedziała w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej...