Więcej

  Przedłużenie terminu na zadeklarowanie państwowych gruntów

  Czytaj również...

  Rolnicy, którzy posiadają aktualne dokumenty dzierżawy państwowych gruntów, ale ze względu na nieprawidłową warstwę danych o gruntach państwowych nie mogli wypełnić deklaracji gruntów rolnych i innych obszarów przed upływem terminu składania deklaracji, będą mogli zmienić dane wniosku do 8 lipca. Potrącenia z mniejszych płatności z powodu opóźnień nie będą stosowane, zdecydowało Ministerstwo Rolnictwa.

  Gospodarstwo rolne.
  | Fot. Pixels.com

  Wyjątek ten dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy mają do czynienia z deklaracją gruntów państwowych i mają ważne umowy dzierżawy gruntów państwowych. Ważnym warunkiem jest to, że wnioskodawca musiał złożyć wniosek do 14 czerwca. W takim przypadku możliwe będzie zadeklarowanie działek na gruntach państwowych, które zaliczane są do warstwy „gruntów państwowych” lub „wolnych gruntów państwowych” i które nie zostały przekazane przez Krajową Służbę Gruntów (Nacionalinė žemės tarnyba – NŽT) do Centrum Informacji Rolniczej i Przedsiębiorczości Wiejskiej (ŽŪIKVC), zmieniając dane wniosku.

  Sankcje nie będą stosowane tylko w odniesieniu do części zadeklarowanych później pól na gruntach państwowych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Od bieżącego roku, po zmianie zasad deklarowania i zaostrzeniu procedury deklarowania gruntów państwowych, nie wolno deklarować gruntów państwowych bez umowy dzierżawy lub przyznanego prawa do czasowego użytkowania gruntów państwowych. Zdarzają się jednak przypadki, gdy z powodu nieprawidłowych danych dotyczących gruntów państwowych nie wszystkie legalnie użytkowane grunty państwowe są przesyłane do gospodarstw rolnych lub wyświetlane w Systemie Informacyjnym Przyjmowania Wniosków.

  Uściślenie tych informacji przez NŽT i przekazanie danych do ŽŪIKVC wymaga czasu. W związku z tym rolnicy mogą zgłaszać użytki na gruntach państwowych tylko wtedy, gdy NŽT odnowi warstwę gruntów państwowych tymczasowo przyznanych rolnikom, a ŽŪIKVC zmieni dane w rejestrze gospodarstw rolnych i włączy je do Systemu Informacyjnego Przyjmowania Wniosków.

  Ważne. Podnajemcy nadal będą mogli deklarować działki, których dzierżawcy dzierżawią grunty od państwa na podstawie umów przewidujących możliwość podnajmu gruntu za zgodą NŽT. Koniecznym warunkiem wstępnym jest włączenie działki do gospodarstwa rolnego zgłaszającego.

  Działka jest włączana do gospodarstwa poprzez wprowadzenie danych poprzez wybór rodzaju nieruchomości „Niezarejestrowana umowa NTR na korzystanie z nieruchomości” („Neregistruota NTR sutartis dėl NT naudojimo”, w sekcji „Druga strona umowy” („Antra sutarties šalis”) wskazywany jest kod osoby, która ma umowę dzierżawy państwowego gruntu, w „Podstawie prawnej użytkowania” („Naudojimo teisinis pagrindas”) wskazywane jest „Użyczenie” („Panauda”)  i wskazywany jest przedmiot umowy — wprowadzany jest unikatowy numer działki określony w umowie.

  Po wprowadzeniu niezbędnych danych umowy konieczne jest zamieszczenie w sekcji „Dokumenty” Rejestru Gospodarstw zeskanowanej/sfotografowanej umowy dzierżawy gruntów oraz zawartej umowy pomiędzy podnajemcą a odnajemcą, która umożliwia podnajemcy korzystanie z działki określonej w umowie NŽT. Wprowadzone dane są zapisywane dopiero po pełnym zakończeniu odnowienia gospodarstwa.

  Przypominamy, że w przypadku opóźnienia w złożeniu wniosków (zadeklarowaniu) z winy samego wnioskodawcy, stosuje się potrącenie — kwota płatności jest zmniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.


  Informacje Ministerstwa Rolnictwa

  Zam. 2498

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Wilno trzecią dobę szuka 15-letniego Mykolasa. Znaleziono kurtkę, plecak, telefon i kartę

  W poszukiwania włączył się Związek Strzelców, policja z kynologami, mieszkańcy, a także Czerwony Krzyż, podniesiono drony. Dotychczas znajdowano rzeczy nastolatka, ale samego zaginionego nie znaleziono. Ostatni kontat Ostatni raz 15-latek kontakt miał z kolegą ok. godz. 16 w sobotę 4 lutego...

  Janusz Laskowski po 5-letniej przerwie powraca. Legenda polskiej estrady zagra w Wilnie

  Janusz Laskowski — wykonawca, kompozytor i aranżer. Jego utwory są znane miłośnikom muzyki już od dawna. Na koncertach artysty pojawiają się przedstawiciele kilku pokoleń. Wszyscy bawią się razem z artystą śpiewając największe przeboje! Artysta jest mistrzem w nawiązywaniu bezpośredniego...

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o książkach

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka nawołuje nas w...

  Produkty spożywcze a chemia

  Prof. Emilia Iwaszkiewicz, znana na Litwie i w Europie chemiczka z Instytutu Chemii i Technologii Chemicznych, przybliżyła naszym słuchaczom zagadnienie chemii i jej obecności w niektórych produktach w naszym pożywieniu. Ogólnie mówiąc, w naszym dzisiejszym życiu prawie zawsze narażeni jesteśmy...