Więcej

  Przedłużenie terminu na zadeklarowanie państwowych gruntów

  Czytaj również...

  Rolnicy, którzy posiadają aktualne dokumenty dzierżawy państwowych gruntów, ale ze względu na nieprawidłową warstwę danych o gruntach państwowych nie mogli wypełnić deklaracji gruntów rolnych i innych obszarów przed upływem terminu składania deklaracji, będą mogli zmienić dane wniosku do 8 lipca. Potrącenia z mniejszych płatności z powodu opóźnień nie będą stosowane, zdecydowało Ministerstwo Rolnictwa.

  Gospodarstwo rolne.
  | Fot. Pixels.com

  Wyjątek ten dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy mają do czynienia z deklaracją gruntów państwowych i mają ważne umowy dzierżawy gruntów państwowych. Ważnym warunkiem jest to, że wnioskodawca musiał złożyć wniosek do 14 czerwca. W takim przypadku możliwe będzie zadeklarowanie działek na gruntach państwowych, które zaliczane są do warstwy „gruntów państwowych” lub „wolnych gruntów państwowych” i które nie zostały przekazane przez Krajową Służbę Gruntów (Nacionalinė žemės tarnyba – NŽT) do Centrum Informacji Rolniczej i Przedsiębiorczości Wiejskiej (ŽŪIKVC), zmieniając dane wniosku.

  Sankcje nie będą stosowane tylko w odniesieniu do części zadeklarowanych później pól na gruntach państwowych.

  Od bieżącego roku, po zmianie zasad deklarowania i zaostrzeniu procedury deklarowania gruntów państwowych, nie wolno deklarować gruntów państwowych bez umowy dzierżawy lub przyznanego prawa do czasowego użytkowania gruntów państwowych. Zdarzają się jednak przypadki, gdy z powodu nieprawidłowych danych dotyczących gruntów państwowych nie wszystkie legalnie użytkowane grunty państwowe są przesyłane do gospodarstw rolnych lub wyświetlane w Systemie Informacyjnym Przyjmowania Wniosków.

  Uściślenie tych informacji przez NŽT i przekazanie danych do ŽŪIKVC wymaga czasu. W związku z tym rolnicy mogą zgłaszać użytki na gruntach państwowych tylko wtedy, gdy NŽT odnowi warstwę gruntów państwowych tymczasowo przyznanych rolnikom, a ŽŪIKVC zmieni dane w rejestrze gospodarstw rolnych i włączy je do Systemu Informacyjnego Przyjmowania Wniosków.

  Ważne. Podnajemcy nadal będą mogli deklarować działki, których dzierżawcy dzierżawią grunty od państwa na podstawie umów przewidujących możliwość podnajmu gruntu za zgodą NŽT. Koniecznym warunkiem wstępnym jest włączenie działki do gospodarstwa rolnego zgłaszającego.

  Działka jest włączana do gospodarstwa poprzez wprowadzenie danych poprzez wybór rodzaju nieruchomości „Niezarejestrowana umowa NTR na korzystanie z nieruchomości” („Neregistruota NTR sutartis dėl NT naudojimo”, w sekcji „Druga strona umowy” („Antra sutarties šalis”) wskazywany jest kod osoby, która ma umowę dzierżawy państwowego gruntu, w „Podstawie prawnej użytkowania” („Naudojimo teisinis pagrindas”) wskazywane jest „Użyczenie” („Panauda”)  i wskazywany jest przedmiot umowy — wprowadzany jest unikatowy numer działki określony w umowie.

  Po wprowadzeniu niezbędnych danych umowy konieczne jest zamieszczenie w sekcji „Dokumenty” Rejestru Gospodarstw zeskanowanej/sfotografowanej umowy dzierżawy gruntów oraz zawartej umowy pomiędzy podnajemcą a odnajemcą, która umożliwia podnajemcy korzystanie z działki określonej w umowie NŽT. Wprowadzone dane są zapisywane dopiero po pełnym zakończeniu odnowienia gospodarstwa.

  Przypominamy, że w przypadku opóźnienia w złożeniu wniosków (zadeklarowaniu) z winy samego wnioskodawcy, stosuje się potrącenie — kwota płatności jest zmniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia.


  Informacje Ministerstwa Rolnictwa

  Zam. 2498

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Jubileuszowy spektakl o Nie(Znanej) Monroe w Muzycznym Klubie „Legendos”

  Uczcijmy Dzień Mamy Symbolicznie z okazji Dnia Mamy, ponieważ Monroe marzyła o macierzyństwie, ale takiej możliwości za życia nie miała: „Jeżeli nie mogę być matką, niech przynajmniej będę aktorką. Ja muszę być kimś! I, cokolwiek to jest, chcę być w...

  Do 22 kwietnia przedłużono termin składania ofert w konkursie „Senat – Polonia 2024”

  Nabór wniosków ruszył 18 marca i potrwa do 22 kwietnia br. Cele i zasady konkursu zostały określone w Uchwale nr 3 z 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych...

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...

  „Powstali 1863–64”. Wystawa Muzeum Historii Polski w Wilnie

  Plenerowa wystawa zorganizowana z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego będzie prezentowana na dziedzińcu Muzeum Narodowego — Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. Pierwsza część — historia powstania 1863–1864 przedstawiona w szesnastu pawilonach Ekspozycja w litewskiej, polskiej i angielskiej wersji językowej składa się...