Więcej

  ALNSIS — jeszcze większa przejrzystość, wsparcie i współpraca dla prawdziwych rolników

  Już od 4 lipca rolnicy będą mogli zobaczyć informacje dotyczące ALNSIS — nowego automatycznego systemu ciągłego monitorowania pól — czyli satelitarnych danych o powierzchni gruntów. Umożliwi to rolnikom regularne monitorowanie stanu swoich pól i terminowe korygowanie nieprawidłowości, a jednocześnie umożliwi udzielanie większego wsparcia prawdziwym rolnikom.

  Czytaj również...

  ALNSIS, opracowany przez Krajową Agencję Płatniczą (NMA), jest wiarygodnym i przejrzystym narzędziem do regularnego i systematycznego zdalnego monitorowania i oceny działalności rolniczej w ramach deklarowanego wsparcia w ramach środków Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2014-20 oraz w innych obszarach gruntów rolnych z wykorzystaniem danych satelitarnych.

  „Ten nowy system monitorowania przyniesie wiele korzyści: specjaliści NMA będą musieli rzadziej odwiedzać gospodarstwa, a nieuczciwi wnioskodawcy będą zniechęcani do deklarowania nieodpowiednich obszarów — tak więc prawdziwi rolnicy, którzy faktycznie zajmują się działalnością rolniczą, którzy spełniają wymogi dotyczące otrzymywania wsparcia UE, będą mogli w rezultacie otrzymać większe wsparcie” —mówi Liutauras Šimkus, dyrektor Departamentu Kontroli NMA.

  Litwa jest jednym z krajów UE, które zainicjowały stosowanie systemu monitorowania w terenie z wykorzystaniem unijnych satelitów Copernicus w kosmosie. Po trzech latach pracy narzędzie do monitorowania pól zostaje uruchomione w tym roku na całym terytorium Litwy.

  Przedstawiciel NMA mówi, że specjaliści agencji dzięki ALNSIS mogą skontrolować uprawiane rośliny, powierzchnię terenu, uprawę ugoru, tego, czy użytki zielone zostały skoszone, zaorane, czy ziemia jest opuszczona i inne przypadki we wszystkich zadeklarowanych obszarach wsparcia w ramach PROW i innych gruntów rolnych.

  Dane są aktualizowane co 10 dni

  Od 4 lipca wyniki ALNSIS będą widoczne na portalu informacyjnym NMA (portal.nma.lt) i aktualizowane co 10 dni. Šimkus zaznacza, że biorąc pod uwagę wymagane ramy czasowe przetwarzania danych satelitarnych, portal informacyjny NMA wyświetli wyniki zarejestrowane 10 dni temu.

  W związku z tym wnioskodawcy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat niezrealizowanych zobowiązań w ramach PROW i innych środków wsparcia już przed upływem terminu spełnienia wymagań oraz przeprowadzić działania, które mają zostać przeprowadzone.

  „Jeśli wnioskodawca wykonał już niezbędne czynności, niezwykle wygodne będzie dla niego wysłanie zdjęcia potwierdzającego to za pomocą aplikacji „NMA agro”. To bezpłatne, funkcjonalne i łatwe w użyciu narzędzie dostępne dla wszystkich rolników znacznie zmniejsza obciążenia administracyjne dla rolników. Nieustannie celowo poszukujemy sposobów prewencyjnego informowania, naprawienia błędów i zmniejszenia liczby sankcji nakładanych na prawdziwych rolników” — mówi dyrektor Departamentu Kontroli NMA.

  Przedstawienie zadeklarowanych pól pod kątem zgodności z wymaganiami

  W tym roku Portal NMA pokaże wyniki realizacji wymogów dotyczących sianokosów, rodzaju upraw i odłogów czarnych. Zostaną one zaprezentowane zgodnie z opracowaną przez Komisję Europejską metodologią „sygnalizacji świetlnej”, która nadaje zadeklarowanym polom zielony, żółty lub czerwony kolor.

  Zielony kolor w zadeklarowanym polu wskazuje, że wymaganie zostało spełnione. Żółty i czerwony wskazują, że wymóg jest monitorowany lub nie jest spełniony, dlatego rolnicy powinni postępować zgodnie z instrukcjami na portalu informacyjnym NMA i, jeśli to konieczne, wysyłać zdjęcia za pomocą aplikacji „NMA agro” potwierdzające, że wymagania zostały spełnione. Należy zauważyć, że w 2022 roku nie ma obowiązku wysyłania zdjęć.

  Specjaliści NMA nie będą spieszyć się z nakładaniem sankcji na zaznaczone na czerwono pola — dodatkowo sprawdzą zdjęcia satelitarne, obejrzą przesłane zdjęcia czy udadzą się na kontrole na miejscu.

  „Celem nas wszystkich jest sprawienie, by litewscy rolnicy odnieśli sukces, chcemy im pomóc. Mniej kontroli pozwoli rolnikom zwracać większą uwagę na ich podstawową działalność. Oczywiście nie oznacza to, że osoby imitujące rolnictwo coś otrzymają — dane ALNSIS pozwolą nam monitorować wszystkie pola zadeklarowane do płatności i zapewnić, że fundusze wsparcia dotrą tylko do prawdziwych rolników” — mówi Šimkus.

  Szczegółowe informacje i odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące ALNSIS (automatycznego systemu ciągłego monitorowania pola) można znaleźć na stronie NMA, w sekcji DUK.

  Informacje o możliwościach korzystania z aplikacji „NMA agro”, instrukcje dotyczące wysyłania wiadomości, robienia zdjęć i inne przydatne informacje można znaleźć w specjalnej sekcji poświęconej aplikacji www.nmaagro.lt.

  Zam. 2501


  Więcej od autora

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — o przyjaźni

  Kontynuujemy podróż po świecie Pucułki! Dzieci Wileńszczyzny (i nie tylko) teraz mogą pobrać interesującego je Pocopotka! Jedyny w swoim rodzaju przewodnik po tajemnicach świata odkrywa przed nami coraz to nowe tematy. Mamy za sobą dwie pocopotkowe akcje — co...

  Za niezwróconą ziemię w miastach można będzie otrzymać działkę leśną

  Nowela, która zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia daje możliwość pretendentom, ubiegającym się o zwrot ziemi na terenach miejskich lub na terenach włączonych do obszarów miejskich po 1 czerwca 1995 roku, zmienić zdanie co do formy rekompensaty za niezwróconą ziemię....

  Uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego

  W uroczystości weźmie udział Ambasador RP Urszula Doroszewska oraz Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Sławomir Pawlikowski. Święto jest obchodzone dla uczczenia Bitwy Warszawskiej, w której polscy żołnierze i społeczeństwo pokonali siły bolszewickie. Była to jedna z największych i...

  Pielgrzymka rudniczan do Szydłowa

  Autokar, którym podróżowaliśmy, tego dnia służył nam również świątynią, rozbrzmiewały w nim pieśni i modlitwy. Po przyjeździe do Szydłowa w miejscu objawień Matki Bożej, gdzie obecnie jest kaplica, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą odprawił nasz ksiądz. W tym niezwykłym miejscu modliliśmy...