Więcej

  PSML i media. Perspektywy na przyszłość

  W dniu 8 lipca o godzinie 18:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie młodych działaczy z dziennikarzem „Kuriera Wileńskiego”. Obustronna inicjatywa zaowocowała dyskusją i wymianą doświadczeń.

  Czytaj również...

  Wspólne kroki i kontakty

  Już na tym spotkaniu zaplanowano bardzo konkretne wspólne kroki i nawiązano pierwsze kontakty. Między innymi omówiono dotychczasową działalność stowarzyszenia i z dyskusji wyłonił się wspólny wniosek— stowarzyszenia w mediach jest za mało.

  Działacze zgodzili się, że popularyzacja działalności polskich medyków na Litwie może przynieść wielkie korzyści całemu społeczeństwu.

  Udział PSMnL w XI Kongresie Polonii Medycznej

  Studenci nie śpią— kładą fundamenty pod międzynarodową sieć współpracy młodych medyków. Prezes Eleonora opowiedziała o idei takiej sieci w związku z nadchodzącym XI Kongresem Polonii Medycznej. Na wydarzeniu tym będzie miał miejsce specjalny panel młodzieżowy, w organizację którego polscy medycy również będą mieli wkład.

  Na spotkaniu panowała przyjazna atmosfera. Wymieniono się kontaktami i z perspektywami na przyszłość zakończono spotkanie.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...

  Przegląd BM TV z Adamem Błaszkiewiczem, dyrektorem „JP2” w Wilnie. „Historia z maturami kończy się w lipcu”

  Rajmund Klonowski: Dla wielu zaczyna się sezon wakacyjny, ale tylko nie dla Pana, ponieważ zaczyna się sezon egzaminów maturalnych. Adam Błaszkiewicz: Wczoraj mieliśmy pierwszy egzamin maturalny i tak będzie trwało do połowy czerwca. Potem dość długo czekamy na wyniki tych...